Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 12 793 bajtů ,  4. 8. 2018, 05:48
m
naimportováno 33 revizí
Zde je ''dokumentace'' k šabloně {{Šablona|Citace sborníkuPodstránka s dokumentací}}{{RIGHTTOC}}. Diskusi je možno vést <!-- KATEGORIE prosím přidejte až na spodek této stránky-->Šablona pro generování citací samostatných příspěvků různých autorů v rámci monografie dle norem [[Šablona diskuse:Citace sborníkuČSN]] [[Mezinárodní organizace pro normalizaci|ISO]]&nbsp;690 a ČSN&nbsp;ISO&nbsp;690-2.
==UžitíPoužití ==
Všechna pole '''musí''' být malými písmeny. Zkopírujte prázdnou verzi na místo použití:
{| cellpadding="0" cellspacing="6"
! Plná verze !! Obvyklé užití
|- width="50%" style="vertical-align: top;"
|
<pre>
| typ vydání =
| vydavatel =
| odkaz na vydavatele =
| místo =
| datum vydání =
| rok copyrightu =
| isbn =
| isbn2 =
| issn =
| doi =
| id =
| strany =
| jazyk =
}}</pre>| style="vertical-align: top;" |
<pre>
{{Citace sborníku
| odkaz na sborník =
| vydavatel =
| odkaz na vydavatele =
| místo =
| rok vydání =
| strany =
| jazyk =
}}</pre>
|}
==Parametry=====Primární odpovědnost u příspěvku===Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno autora nebo autorů. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
Parametry pro prvního autora se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden autor.
* Nejsou známí autoři a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.
===Název příspěvku===
* '''titul''' – název dokumentu. Pokud je složen z více částí, je třeba jej zformátovat podle normy podle následujících zásad:
** Jde-li o název a podnázev, je třeba nejprve uvést název, pak podnázev, podle pořadí na titulní stránce. Musí být odděleny dvojtečkou.
* '''url''' – URL příspěvku ve sborníku.
===Primární odpovědnost u sborníku ===Parametry určující hlavní odpovědnost za text, většinou jde o jméno sestavitele nebo editora. Jména se uvádějí bez titulů a vědeckých hodností.
Parametry pro prvního sestavitele se vyplňují vždy, je-li uveden aspoň jeden sestavitel.
* '''odkaz na sestavitele3'''
Následující parametr se vyplňuje, jen je-li v dokumentu uvedeno více sstavitelů sestavitelů než tři. V tom případě se vyplňují informace pouze o prvním sestaviteli.
* '''spolusestavitelé''' – do tohoto pole se vepíše „et. al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“
Celá sekce primární odpovědnost se '''vynechává''' jen tehdy, pokud:
* Nejsou známí sestavovatelé ani odpovědná společnost nebo
* Nejsou známí sestavovatelé a odpovědná společnost je zároveň vydavatelská.  === Zdrojový dokument ===* '''sborník''' – název sborníku, povinný parametr* '''odkaz na sborník''' – existuje-li na Wikipedii článek o daném sborníku, uvede se zde jeho jméno
===Vydání===
* '''vydání''' – číslo vydání. Je velmi důležité, protože dokument může být mezi vydáními doplňován, upravován
* '''typ vydání''' – možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.
** Problém více vydavatelů zatím šablona neřeší.
** Je-li vydavatelem korporace s hierarchickou strukturou, můžeme buďto rozepsat strukturu, kde jednotlivé složky nahradíme tečkami „Masarykova univerzita. Přírodovědná fakulta. Katedra fyziky“ nebo použít vhodný rozlišovač „Katedra fyziky (Přírodovědná faktulta Masarykovy university, Brno)“.
* '''odkaz na vydavatele''' – název článku o vydavateli ve Wikipedii
* '''místo''' – název města, kde byl dokument vydán. Zapisujeme jak je uvedeno v dokumentu, nepočešťujeme, tj. je-li uvedeno „Paris“, nepíšeme „Paříž“.
** V případě možné záměny je dobré do závorky za název města uvést rozlišovač. Například „Oxford (Ohio)“, protože uvedení bez rozlišovače by svádělo k dojmu, že dokument byl vydán ve Velké Británii.
* '''rok copyrightu''' – poslední rok uvedený u ©
===Část===
Upřesnění části díla, která je předmětem našeho zájmu.
* '''svazek''' – číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné
* '''kapitola''' – název části nebo kapitoly dokumentu.
* '''typ kapitoly''' – možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj.
* '''url kapitoly''' – odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online.
* '''strany''' – strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami
===Identifikace===
* '''isbn''' – [[International Standard Book Number|ISBN]] číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“.
* '''isbn2''' – další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byl sborník vydán ve spolupráci více vydavatelů.
* '''issn''' – [[International Standard Serial Number|ISSN]] číslo jednoznačně identifikující sérii dokumentů. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“.
* '''doi''' – [[Digital object identifier|DOI]] číslo jednoznačně identifikující dokument.
* '''id''' – jiné identifikační číslo včetně jeho označení.
===Další===
* '''poznámka''' – nějaká další podstatná informace k dokumentu. Například „Obsahuje rejstříky k předchozím dílům“, „První vydání v češtině“, „Důvěrný materiál“
* '''jazyk''' – užívá se jen u cizojazyčných děl, jde o seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“. V případech, kdy se uvádí jen jeden jazyk, lze dokonce uvést i jen zkratku jazyka: Viz [[seznam kódů ISO 639-1]] nebo [[seznam kódů ISO 639-2]].
==Příklady==
*<code><nowiki>
{{Citace sborníku
| příjmení = Price
| jméno = Derek de Solla
| titul = A generl theory of biibliometrics and other cumulative processes.| příjmení sestavovatele sestavitele = Griffith| jméno sestavovatele sestavitele = Belver C.
| sborník = Key papers in information science
| vydavatel = Knowledge Industry Publications
| příjmení = Price
| jméno = Derek de Solla
| titul = A generl theory of biibliometrics and other cumulative processes.| příjmení sestavovatele sestavitele = Griffith| jméno sestavovatele sestavitele = Belver C.
| sborník = Key papers in information science
| vydavatel = Knowledge Industry Publications
}}
==Chyby, rozdíly oproti normě a možnosti zlepšení==
# V šabloně není ošetřena možnost více vydavatelů (a tedy i více míst vydání). Př. „Amsterodam: Elsevier; Oxford: Pergamon Press“
# V šabloně není ošetřeno, když některý údaj končí tečkou, např. pokud je jméno vyjádřeno zkratkou, třeba „J. R. R.“, a vznikají tak dvojité tečky (kde druhou tečku vkládá šablona). Toto bohužel není možné ošetřit v rámci současné verze MediaWiki.
# Norma neudává značení jazyka, ten by měl být vyjádřen zachováním cizích slov v informacích o vydání (''edition'', ''Auflage'', ''izdanie''). Naše šablona oproti tomu na konec citace uvádí, v jakém jazyce dokument (nebo citovaný text) je.
== Data šablony =={{TemplateDataHeader}}<templatedata>{ "description": "Šablona umožňuje generování citací sborníků dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.", "params": { "příjmení": { "label": "Příjmení", "type": "string/line", "required": false, "description": "Příjmení autora" }, "jméno": { "label": "Jméno", "type": "string/line", "required": false, "description": "Křestní jméno autora" }, "autor": { "label": "Autor", "type": "string/line", "required": false, "description": "Parametr pro užití atypického jména autora." }, "odkaz na autora": { "label": "Odkaz na autora", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi" }, "příjmení2": { "label": "Příjmení 2", "type": "string/line", "required": false, "description": "Příjmení druhého autora" }, "jméno2": { "label": "Jméno 2", "type": "string/line", "required": false, "description": "Křestní jméno druhého autora" }, "autor2": { "label": "Autor 2", "type": "string/line", "required": false, "description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora." }, "odkaz na autora2": { "label": "Odkaz na autora", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi" }, "příjmení3": { "label": "Příjmení 3", "type": "string/line", "required": false, "description": "Příjmení třetího autora" }, "jméno3": { "label": "Jméno 3", "type": "string/line", "required": false, "description": "Křestní jméno třetího autora" }, "autor3": { "label": "Autor 3", "type": "string/line", "required": false, "description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora." }, "odkaz na autora3": { "label": "Odkaz na autora 3", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi" }, "spoluautoři": { "label": "Spoluautoři", "type": "string/line", "required": false, "description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná." }, "korporace": { "label": "Korporace", "type": "string/line", "required": false, "description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost" }, "odkaz na korporaci": { "label": "Odkaz na korporaci", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Článek o korporaci na Wikipedii." }, "titul": { "label": "Titul", "type": "string/line", "required": false, "description": "Název dokumentu (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)" }, "odkaz na titul": { "label": "Odkaz na titul", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Existuje-li na Wikipedii článek o dokumentu, uvede se zde název článku" }, "url": { "label": "URL", "type": "string/line", "required": false, "description": "URL příspěvku ve sborníku." }, "příjmení sestavitele": { "label": "Příjmení sestavitele", "type": "string/line", "required": false, "description": "Příjmení sestavitele." }, "jméno sestavitele": { "label": "Jméno sestavitele", "type": "string/line", "required": false, "description": "Křestní jméno sestavitele." }, "sestavitel": { "label": "Sestavitel", "type": "string/line", "required": false, "description": "Parametr pro užití atypického jména sestavitele." }, "odkaz na sestavitele": { "label": "Odkaz na sestavitele", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi." }, "příjmení sestavitele2": { "label": "Příjmení sestavitele 2", "type": "string/line", "required": false, "description": "Příjmení druhého sestavitele." }, "jméno sestavitele2": { "label": "Jméno sestavitele 2", "type": "string/line", "required": false, "description": "Křestní jméno druhého sestavitele." }, "sestavitel2": { "label": "Sestavitel 2", "type": "string/line", "required": false, "description": "Parametr pro užití atypického jména druhého sestavitele." }, "odkaz na sestavitele2": { "label": "Odkaz na sestavitele 2", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém sestaviteli." }, "příjmení sestavitele3": { "label": "Příjmení sestavitele 3", "type": "string/line", "required": false, "description": "Příjmení třetího sestavitele." }, "sestavitel3": { "label": "Sestavitel 3", "type": "string/line", "required": false, "description": "Parametr pro užití atypického jména třetího sestavitele." }, "odkaz na sestavitele3": { "label": "Odkaz na sestavitele 3", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím sestaviteli." }, "spolusestavitelé": { "label": "Spolusestavitelé", "type": "string/line", "required": false, "description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná." }, "sestavující korporace": { "label": "Sestavující korporace", "type": "string/line", "required": false, "description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost za sborník." }, "odkaz na sestavující korporaci": { "label": "Odkaz na sestavující korporaci", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Článek o korporaci na Wikipedii." }, "sborník": { "label": "Sborník", "type": "string/line", "required": true, "description": "Název sborníku." }, "odkaz na sborník": { "label": "Odkaz na sestavující korporaci", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Článek o sborníku na Wikipedii." }, "vydání": { "label": "Vydání", "type": "string/line", "required": false, "description": "Číslo vydání bez tečky" }, "typ vydání": { "label": "Typ vydání", "type": "string/line", "required": false, "description": "Možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod." }, "vydavatel": { "label": "Vydavatel", "type": "string/line", "required": false, "description": "Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod." }, "odkaz na vydavatele": { "label": "Odkaz na vydavatele", "type": "string/wiki-page-name", "required": false, "description": "Článek o vydavateli na Wikipedii." }, "místo": { "label": "Místo", "type": "string/line", "required": false, "description": "Název města, kde byl dokument vydán, tak jak je uvedeno v dokumentu." }, "datum vydání": { "label": "Datum vydání", "type": "string/line", "required": false, "description": "Datum vytvoření publikace za účelem zpřístupnění. Formát RRRR-MM-DD." }, "rok": { "label": "Rok", "type": "number", "required": false, "description": "Rok vydání. U dotisků první vydání." }, "měsíc": { "label": "Měsíc", "type": "number", "required": false, "description": "Měsíc vydání (1–12). Není-li znám, neuvádí se." }, "den": { "label": "Den", "type": "number", "required": false, "description": "Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se." }, "rok tisku": { "label": "Rok tisku", "type": "number", "required": false, "description": "Rok tisku. Datum se uvádí, jen pokud je známo a liší se od data vydání, nebo pokud datum vydání není známo a datum tisku se liší od data copyrightu." }, "měsíc tisku": { "label": "Měsíc tisku", "type": "number", "required": false, "description": "Měsíc tisku (1–12). Není-li znám, neuvádí se." }, "den tisku": { "label": "Den tisku", "type": "number", "required": false, "description": "Den tisku (1–31). Není-li znám, neuvádí se." }, "rok copyrightu": { "label": "Rok copyrightu", "type": "number", "required": false, "description": "Poslední rok uvedený u ©" }, "svazek": { "label": "Svazek", "type": "string/line", "required": false, "description": "Číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné" }, "typ svazku": { "label": "Typ svazku", "type": "string/line", "required": false, "description": "Možné hodnoty jsou například „svazek“, „ročník“ aj." }, "kapitola": { "label": "Kapitola", "type": "string/line", "required": false, "description": "Název části nebo kapitoly dokumentu." }, "typ kapitoly": { "label": "Typ kapitoly", "type": "string/line", "required": false, "description": "Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj." }, "url kapitoly": { "label": "Url kapitoly", "type": "string/line", "required": false, "description": "Odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online." }, "strany": { "label": "Strany", "type": "string/line", "required": false, "description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami" }, "isbn": { "label": "ISBN", "type": "string/line", "required": false, "description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“." }, "isbn2": { "label": "ISBN 2", "type": "string/line", "required": false, "description": "Další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byl sborník vydán ve spolupráci více vydavatelů." }, "issn": { "label": "ISSN", "type": "string/line", "required": false, "description": "ISSN číslo jednoznačně identifikující sérii dokumentů. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISSN“." }, "doi": { "label": "DOI", "type": "string/line", "required": false, "description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument." }, "id": { "label": "ID", "type": "string/line", "required": false, "description": "Jiné identifikační číslo včetně jeho označení." }, "poznámka": { "label": "Poznámka", "type": "string/line", "required": false, "description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu." }, "jazyk": { "label": "Jazyk", "type": "string/line", "required": false, "description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“." } }, "maps": { "citoid": { "title": "titul", "url": "url", "publicationTitle": "sborník", "proceedingsTitle": "sborník", "publisher": "vydavatel", "date": "datum vydání", "pages": "strany", "volume": "svazek", "place": "místo", "ISBN": [ "isbn", "isbn2" ], "DOI": "doi", "language": "jazyk", "extra": "poznámka", "author": [ [ "jméno", "příjmení" ], [ "jméno2", "příjmení2" ], [ "jméno3", "příjmení3" ] ] } }, "format": "block"}</templatedata> == Související šablony ==* {{Šablona|Citace monografie}}* {{Šablona|Citace elektronické monografie}}* {{Šablona|Citace periodika}}* {{Šablona|Citace elektronického periodika}}* {{Šablona|Citace kvalifikační práce}} ==Externí odkazy==*http://www.boldis.cz/citace/citace.html*http://www1.cuni.cz/~brt/bibref/bibref.html*http://www.citace.com/moduly.php <includeonly><!-- KATEGORIE zde, děkujeme -->[[Kategorie:Šablony:Citační|Sborníku]]</includeonly>

Navigační menu