Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 241 bajtů ,  24. 6. 2018, 18:44
m
TD
"label": "Příjmení",
"description": "Příjmení autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Jméno",
"description": "Křestní jméno autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Autor",
"description": "Parametr pro užití atypického jména autora.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Odkaz na autora",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "Příjmení 2",
"description": "Příjmení druhého autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Jméno 2",
"description": "Křestní jméno druhého autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Autor 2",
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false,
"label": "Odkaz na autora",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "Příjmení 3",
"description": "Příjmení třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Jméno 3",
"description": "Křestní jméno třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Autor 3",
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Odkaz na autora 3",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "Spoluautoři",
"description": "Případ více než tří autorů. Např. „et al.“ nebo „aj.“ Tečka je povinná.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Korporace",
"description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Odkaz na korporaci",
"description": "Článek o korporaci na Wikipedii.",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "Název",
"description": "Název monografie (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": true
"label": "Původní titul",
"description": "Původní název monografie, cizojazyčný nebo před přepracováním",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Odkaz na titul",
"description": "Existuje-li na Wikipedii článek o titulu, uvede se zde název článku",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
"label": "URL",
"description": "URL online monografie",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Dostupnost",
"description": "Specifikace jinou větou než „Dostupné online“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu ‚Časopisy/Politické/18. stol.‘ “.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Formát",
"description": "Pouze u netištěného média, u elektronických dokumentů povinné. Např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Editoři",
"description": "Sestavovatelé, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Redaktoři",
"description": "Jména redaktorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Překladatelé",
"description": "Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Ilustrátoři",
"description": "Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Další",
"description": "Nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení).",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Vydání",
"description": "číslo vydání bez tečky",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Typ vydání",
"description": "Možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Vydavatel",
"description": "Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod.",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Místo",
"description": "Název města, kde byl dokument vydán, tak jak je uvedeno v dokumentu.",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "Počet svazků",
"description": "Je-li dílo vícesvazkové, uvedeme počet svazků",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Počet stran",
"description": "Počet stran monografie (při několikerém číslování oddělte nejvyšší čísla čárkami, např. „ix, 120“)",
"type": "string/line",
"default": "",
"suggested": true
"label": "přílohy",
"description": "Seznam příloh oddělených čárkami, např. 2 diskety, 1 CD-ROM, 1 mapa",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Edice",
"description": "Název edice. Samotné slovo edice vynecháváme pokud není součástí názvu.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Subedice",
"description": "Podnázev edice, určující nějaký tematický okruh v jejím rámci.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"label": "Svazek edice",
"description": "Číslo svazku v rámci edice.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
"kapitola": {
"label": "Kapitola",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Název části nebo kapitoly dokumentu."
"typ kapitoly": {
"label": "Typ kapitoly",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj."
"url kapitoly": {
"label": "Url kapitoly",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online."
"strany": {
"label": "Strany",
"type": "string/line",
"suggested": true,
"description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami"
"svazek": {
"label": "Svazek",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné"
"typ svazku": {
"label": "Typ svazku",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „svazek“, „ročník“ aj."
"isbn": {
"label": "ISBN",
"type": "string/line",
"suggested": true,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“."
"isbn2": {
"label": "ISBN 2",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byla kniha vydána ve spolupráci více vydavatelů."
"doi": {
"label": "DOI",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
"oclc": {
"label": "OCLC",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
"id": {
"label": "ID",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jiné identifikační číslo včetně jeho označení."
"poznámka": {
"label": "Poznámka",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu."
"jazyk": {
"label": "Jazyk",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
"ref": {
"label": "HTML kotva",
"type": "string/line",
"required": false,
"description": "Speciální hodnota „harv“ vytvoří kotvu zřetězením konstanty „CITEREF“, příjmení prvních autorů (nanejvýš 4) a roku vydání díla. Jinak ref=<ID> jednoduše použije jako kotvu zřetězení konstanty „CITEREF“ a <ID>. Je-li parametr ref neprázdný, přizpůsobí se zobrazení citace pravidlům pro harvardské citace."
"numberOfVolumes": "počet svazků",
"series": "edice",
"oclc": "oclc",
"DOI": "doi",
"language": "jazyk",
Anonymní uživatel

Navigační menu