Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 14 299 bajtů ,  21. 12. 2013, 18:18
+ TemplateData
Tato šablona umí detekovat některé chyby vstupů a podle nich případně kategorizuje články do [[:Kategorie:Špatné použití citační šablony]] nebo do [[:Kategorie:Chybný kód jazyka]].
 
<templatedata>
{
"description": "Šablona umožňuje generování citací kvalifikačních prací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2.",
"params": {
"příjmení": {
"label": "Příjmení",
"description": "Příjmení autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"jméno": {
"label": "Jméno",
"description": "Křestní jméno autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"autor": {
"label": "Autor",
"description": "Parametr pro užití atypického jména autora u kterého je například vhodnější psát první jméno a pak příjmění",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false,
"aliases": [
""
]
},
"odkaz na autora": {
"label": "Odkaz na autora",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o daném autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
},
"příjmení2": {
"label": "Příjmení 2",
"description": "Příjmení druhého autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"jméno2": {
"label": "Jméno 2",
"description": "Křestní jméno druhého autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"autor2": {
"label": "Autor 2",
"description": "Parametr pro užití atypického jména druhého autora u kterého je například vhodnější psát první jméno a pak příjmení",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false,
"deprecated": false
},
"odkaz na autora2": {
"label": "Odkaz na autora",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o druhém autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
},
"příjmení3": {
"label": "Příjmení 3",
"description": "Příjmení třetího autora",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"autor3": {
"label": "Autor 3",
"description": "Parametr pro užití atypického jména třetího autora u kterého je například vhodnější psát první jméno a pak příjmění",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false,
"aliases": [
""
]
},
"odkaz na autora3": {
"label": "Odkaz na autora 3",
"description": "Název článku (stránky) na Wikipedii o třetím autorovi",
"type": "string/wiki-page-name",
"default": "",
"required": false
},
"spoluautoři": {
"label": "Spoluautoři",
"description": "V případě více než tří autorů. Do tohoto pole se vepíše „et al.“ nebo „aj.“ či „a kol.“ (tečka na konci je povinná)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"korporace": {
"label": "Korporace",
"description": "Název společnosti nesoucí primární odpovědnost",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"odkaz na korporaci": {
"label": "Odkaz na korporaci",
"description": "Existuje-li na Wikipedii článek o společnosti, uvede se zde název článku",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"titul": {
"label": "Titul",
"description": "Název práce (pokud název obsahuje i podtitul, doplňuje se za dvojtečku)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false,
"aliases": [
"odkaz na titul"
]
},
"odkaz na titul": {
"label": "Odkaz na titul",
"description": "Existuje-li na Wikipedii článek o titulu, uvede se zde název článku",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"url": {
"label": "URL",
"description": "URL online monografie",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"dostupnost": {
"label": "Dostupnost",
"description": "Specifikace jinou větou než „Dostupné online“. Např. „Dostupné v knihovním systému z menu ‚Časopisy/Politické/18. stol.‘ “.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"formát": {
"label": "Formát",
"description": "Pouze u netištěného média, u elektronických dokumentů povinné. Např. „online“, „CDROM“, „databáze online“, „PDF online“",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"editoři": {
"label": "Editoři",
"description": "Sestavovatelé, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"redaktoři": {
"label": "Redaktoři",
"description": "Jména redaktorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"překladatelé": {
"label": "Překladatelé",
"description": "Jména překladatelů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"ilustrátoři": {
"label": "Ilustrátoři",
"description": "Jména ilustrátorů, max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"další": {
"label": "Další",
"description": "Uveďte nejprve věc, kterou daný člověk přispěl (například „Přílohy Jan Novák“). Max. tři jména oddělená čárkami (Jméno Příjmení)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"vydání": {
"label": "Vydání",
"description": "číslo vydání bez tečky",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false,
"deprecated": "typ vydání"
},
"typ vydání": {
"label": "Typ vydání",
"description": "Možné hodnoty jsou: aktualizované, autorizované, doplněné, přepracované, revidované, rozšířené, upravované, zkrácené apod.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"vydavatel": {
"label": "Vydavatel",
"description": "Jméno nakladatele/vydavatele. Bez zkratek typu „s.r.o.“, „a spol.“, „a syn“, „a.s.“, „Inc.“, „Ltd.“ apod.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"místo": {
"label": "Místo",
"description": "Název města, kde byl dokument vydán tak jak je uvedeno v dokumentu.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"rok": {
"label": "Rok",
"description": "Rok vydání. U dotisků první vydání.",
"type": "number",
"default": "",
"required": false,
"aliases": [
""
]
},
"měsíc": {
"label": "Měsíc",
"description": "Měsíc vydání (1–12). Není-li znám, neuvádí se.",
"type": "number",
"default": "",
"required": false
},
"den": {
"label": "Den",
"description": "Den vydání (1–31). Není-li znám, neuvádí se.",
"type": "number",
"default": "",
"required": false
},
"rok tisku": {
"label": "Rok tisku",
"description": "Rok tisku. Datum se uvádí, jen pokud je známo a liší se od data vydání, nebo pokud datum vydání není známo a datum tisku se liší od data copyrightu.",
"type": "number",
"default": "",
"required": false,
"aliases": [
""
]
},
"měsíc tisku": {
"label": "Měsíc tisku",
"description": "Měsíc tisku (1–12). Není-li znám, neuvádí se.",
"type": "number",
"default": "",
"required": false
},
"den tisku": {
"label": "Den tisku",
"description": "Den tisku (1–31). Není-li znám, neuvádí se.",
"type": "number",
"default": "",
"required": false
},
"rok copyrightu": {
"label": "Rok copyrightu",
"description": "poslední rok uvedený u ©",
"type": "number",
"default": "",
"required": false
},
"počet svazků": {
"label": "Počet svazků",
"description": "Je-li dílo vícesvazkové, uvedeme počet svazků",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"počet stran": {
"label": "Počet stran",
"description": "Počet stran monografie (při několikerém číslování oddělte nejvyšší čísla čárkami, např. „ix, 120“)",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"přílohy": {
"label": "přílohy",
"description": "Seznam příloh oddělených čárkami, např. 2 diskety, 1 CD-ROM, 1 mapa",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"edice": {
"label": "Edice",
"description": "Název edice. Samotné slovo edice vynecháváme pokud není součástí názvu.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"subedice": {
"label": "Subedice",
"description": "Podnázev edice, určující nějaký tematický okruh v jejím rámci.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"svazek edice": {
"label": "Svazek edice",
"description": "číslo svazku v rámci edice.",
"type": "string/line",
"default": "",
"required": false
},
"kapitola": {
"label": "Kapitola",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Název části nebo kapitoly dokumentu."
},
"typ kapitoly": {
"label": "Typ kapitoly",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „kapitola“, „heslo“, „paragraf“ aj."
},
"url kapitoly": {
"label": "Url kapitoly",
"type": "string",
"required": false,
"description": "odkaz na kapitolu dokumentu, je-li přístupna online."
},
"strany": {
"label": "Strany",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Strany nebo rozsahy stran oddělené čárkami"
},
"svazek": {
"label": "Svazek",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Číslo příslušného svazu nebo jiné jeho označení, není-li číselné"
},
"typ svazku": {
"label": "Typ svazku",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Možné hodnoty jsou například „svazek“, „ročník“ aj."
},
"isbn": {
"label": "ISBN",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Ćíslo jednoznačně identifikující dokument. Zapisuje se jen číslo (i se spojovníky), nikoliv písmena „ISBN“."
},
"isbn2": {
"label": "ISBN 2",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Další ISBN identifikátor odpovídající dalšímu vydavateli, pokud byla kniha vydána ve spolupráci více vydavatelů."
},
"doi": {
"label": "DOI",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Číslo jednoznačně identifikující dokument."
},
"id": {
"label": "ID",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Jjiné identifikační číslo včetně jeho označení."
},
"poznámka": {
"label": "Poznámka",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Nějaká další podstatná informace k dokumentu."
},
"jazyk": {
"label": "Jazyk",
"type": "string",
"required": false,
"description": "Jen u cizojazyčných děl. Seznam užitých jazyků oddělených čárkami, např. „anglicky, německy, řecky“."
}
}
}
</templatedata>
== Související šablony ==
Anonymní uživatel

Navigační menu