Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 463 bajtů ,  23. 5. 2016, 15:51
m
bez shrnutí editace
Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a [[kvalita lidského života ]] ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí.
K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří [[w:cs:znečištění odvzdušíovzduší|znečištění ovzduší]], [[pracovní prostředí a zdraví|pracovní prostředí]], kvalita lékařské pomoci, dostupnost a [[w:cs:povrchová voda|kvalita vody ]] a potravin a další.
Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, [[nakládání s odpady ]] atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj.
Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů.
=== Externí odkazy ===
 *[http[wikipedia://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_health :Environmental health|Environmental health na anglické Wikipedii]]*[http[wikipedia://en.wikipedia.org/wiki/:Health |Health na anglické Wikipedii]]*[http://wwwaplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví]*Světová zdravotnická organizace (WHO), česká spolupracující centra – [http://www.who.cz/spol.centra_seznam.htm *Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR Světová zdravotnická organizace (Zdraví pro všechny v 21. stoletíWHO) – http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211] - česká kancelář*Národní síť Zdravých měst ČR, seminář Komunitní programy podpory zdraví WHO – [http://nszmwww.internetszu.cz/cb21/ARCHIV/AKCE/_NSZM/nszm05/ministerstva05/mz/nszm_seminarMZd05_SOUHRN.pdf*Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP) ]*[http://www.szumzcr.cz/*Verejne/Categories/12-rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi.html Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády ČR – MZdrČR]*[http://wtdwww.vladanlk.cz/scripts/detail.php?id=3461*Národní lékařská knihovna ]*[http://www.nlkmedem.czcom/nlkczmedlb/*medlib_entry.cfm The Medem Network, ] - americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí *[http://www.medempraha-mesto.comcz/MedLB(44lyp355dkpzan45clhoib45)/articleslbdefault.cfmaspx?sub_catido=307*5199&sh=386994971 Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí – prostředí¨]*[http://wwwarnika.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)org/default.aspx?ido=5199&sh=386994971*dioxiny Dioxiny, ] - internetové stránky sdružení Arnika věnované toxickým látkám, především dioxinům, obsahují mj. studii Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů (WHO 1998) sdruzeni Arnika obnovilo provoz – *[http://www.dioxinirz.cz*Mapa znečištění vašeho bydliště v ČR, součást veřejného informačního systému ] Integrovaný registr znečištění, zřizuje MŽP, provozuje CENIA - *[http://www.irztoxickydomov.cz/?module=StaticContent&id=index*Toxický domov, ] - stránky provozované Greenpeace, pomoc spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění a jsou šetrnější k lidskému zdraví - *[http://www.toxickydomovwho.cz *Institut zdravotní politiky a ekonomiky, Kostelec nad Černými lesy – http:int/ceh/www.izpe.czen/*Světová zdravotnická organizace (WHO), stránky o dětech, zdraví a životním prostředí ] *[http://www.whocieh.int/ceh/en/*org Chartered Institute of Environmental Health (CIEH), ] britské stránky o zdraví a životním prostředí *[http://wwwkids.niehs.ciehnih.orggov/about/index.htm*National Institute of Environmental Health Sciences (NIEH), americké stránky s řadou základních informací o zdraví a životním prostředí, též didaktické materiály ]*[http://www.niehscehn.nih.gov/kids*org The Children's Environmental Health Network (CEHN), ] - americké stránky o dětech, zdraví a životním prostředí *[http://www.cehnneha.org/cehnJEH/Aboutceh.html*Journal of Environmental Health, ] - americký časopis o zdraví a životním prostředí – http://www.neha.org/JEH/
{{licence cc|Kolářová, Hana}}
[[Kategorie:Lidské Dopady na zdravíobyvatel]] [[Kategorie:Antropogenní rizika]]

Navigační menu