Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Biodiverzita

Přidáno 2 068 bajtů, 25. 2. 2019
m
→‎Témata: přidání nového
{{Zkontrolováno|20160526120014|[[Uživatel:Admin|David Vačkář]] ([[Diskuse s uživatelem:Admin|diskuse]])}}[[Image:Blue Linckia Starfish.JPG|thumb|275px|Biodiverzitakorálových útesů]][[Biodiverzita]], tedy biologická rozmanitost, znamená variabilitu všech žijících organismů; zahrnuje diverzitu v rámci druhů, mezi druhy i diverzitu [[ekosystém|ekosystémů]]. Je popsána jako rozmanitost života ve všech jeho formách, úrovních a kombinacích (<ref>Průvodce k Úmluvě o biodiverzitě GLOWKA et al. 1994)</ref>. Přitom nejde o pouhý součet všech genů, druhů a ekosystémů, ale spíše o variabilitu uvnitř a mezi nimi. Proto je biodiverzita v tomto pojetí považována za vlastnost života.
Biodiverzita není totožná s druhovým bohatstvím (výčet druhů), nýbrž je pojmem mnohem širším a komplexnějším. Na druhou stranu ji však nelze zcela ztotožnit s celým předmětem zájmu současné ochrany přírody. Biologická rozmanitost končí de facto na úrovni ekosystémů, nedotýká se tedy bezprostředně [[krajina|krajiny]], [[krajinný ráz|krajinného rázu ]] apod. Také geologická a geomorfologická diverzita, souhrnně tzv. [[geodiverzita]], přesahuje rámec pojmu biologická rozmanitost. V poslední době se tak objevují nové pojmy [[''geobiodiverzita]] '' a [[''krajinná diverzita]]. (velmi ''<ref>Velmi podrobně viz [http://botany.natur.cuni.cz/cz/studium/bioochrana.rtf Härtel, H., 2003])</ref>
Někdy k nim bývá navíc přidávána také ''molekulární rozmanitost''<ref>{{Cite journal| doi =10.1126/science.1068489| issn = Stabilita životního prostředí na Zemi 00368075, 10959203| volume =295| issue =5563| pages = 2215-2216| last = Koshland Jr.| first = D. E.| title = SPECIAL ESSAY: The Seven Pillars of Life| journal = Science| accessdate = 2013-06-11| date = 2002-03-22| url = http://www.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.1068489}}</ref>.
==Stabilita životního prostředí na Zemi== Život na [[Země|Zemi]] se vyskytuje pouze v tenké vrstvě na rozhraní [[w:zemská kůra|zemské kůry ]] a [[atmosféra|atmosféry ]] a zejména pak v [[hydrosféra|hydrosféře]]. Tloušťka [[Portál:biosféra|biosféry ]] činí jen dvě desítky kilometrů (při poloměru Země zhruba 6400 6 400 km); objemem tedy zabírá jen 0,3 promile objemu Země.
Fyzikální a chemické podmínky v této vrstvě jsou neuvěřitelně stabilní. Na tom mají zásluhu:
 *kosmologické podmínky (stálý zářivý výkon [[w:Slunce|Slunce]], stálá oběžná dráha Země),*výskyt tekuté vody zejména v oceánech,*před účinky elektricky nabitých částic kosmického záření a zejména tzv. slunečního větru je povrch Země chráněn [[w:Magnetické pole Země|geomagnetickým polem]], které má charakter dipólu s magnetickou osou mírně skloněnou k ose rotace,*průměrná teplota zemského povrchu, která činí v současné době + 15<sup>o</sup> C, což je zhruba o 30<sup>o</sup> C více, než kolik by měla planeta v téže poloze vůči Slunci, ale bez zemské atmosféry. Rozdíl je dán tzv. skleníkovým efektem. Protože hlavními skleníkovými plyny jsou vodní pára, oxid uhličitý a metan, je tento faktor spjat s existencí života na Zemi,*[[w:ozonová vrstva|ozonová vrstva ]] brání přístupu život nebezpečnému ultrafialovému záření Slunce až na zemský povrch. Existence ozonové vrstvy úzce souvisí s výskytem kyslíku v zemské atmosféře. Ještě před 700 miliony let bylo kyslíku v zemské atmosféře tak málo, že ozonová vrstva neměla z čeho vznikat. V době, kdy ozonová vrstva neexistovala, byl život na Zemi omezen na hlubší pásma v mořích a jezerech (voda totiž ultrafialové záření vydatně pohlcuje),*dosud nejdelší homeostatický cyklus na Zemi objevili geologové teprve nedávno. Růst zastoupení [[w:oxid uhličitý|oxidu uhličitého ]] v atmosféře znamená zvýšení velikosti [[skleníkový jev|skleníkového efektu]], a tedy celkové oteplení Země. Tím se zvyšuje výpar vody z řek, jezer a především oceánů, což má za následek mocnější dešťové srážky. Vodní kapičky vymývají oxid uhličitý z atmosféry, a ten je na povrchu oceánů dychtivě pohlcován [[w:plankton|planktonem]], který jej včleňuje do svých organismů. Když plankton hyne, padají jeho ostatky na oceánské dno, kde se oxid uhličitý zabuduje do [[w:vápenec|vápence ]] (CaCO<sub>3</sub>). Vlivem podsouvání [[w:tektonická deska|litosférických desek ]] se vápenec dostává skluzem přes [[w:zemská kůra|zemskou kůru ]] do vnějšího pláště až do hloubek, kde se taví magmatickým ohřevem. Prostřednictvím sopek se takto znovu uvolněný oxid uhličitý dostává zpět do zemské atmosféry a tak opět ovlivňuje velikost skleníkového efektu. Celý cyklus trvá zhruba půl miliardy let <ref>Grygar J. (2004): Kosmické katastrofy. Stabilita životního prostředí na Zemi. Přednáška proslovená v cyklu "Otázky a názory" dne 6. prosince 1994 na ČVUT v Praze. In: Věda a víra, ALDEBARAN, ISBN 80-903117-2-5.</ref>.
Organismy aktivně pomáhají vytvářet stabilní podmínek pro svůj život (pozitivní zpětná vazba). Celoplanetární regulace je tak dosaženo srůstáním živé a neživé složky do jediného systému. Druhy a jejich prostředí se vyvíjejí ve vzájemné interakci; evoluce organismů je propojena s evolucí prostředí. Taková autoregulace života a prostředí Země vede k vytváření vědeckých teorií o živé planetě Zemi - vycházející z tzv. [[Hypotéza Gaia|hypotézy Gaia]].
== Ochrana biodiverzity ==
Biodiverzita neboli biologická rozmanitost má tendenci se v průběhu evoluce zvyšovat. K jejímu poklesu dochází v důsledku určitých katastrof, nebo například i zásahem člověka.
Zabránit úbytku biologických druhů lze obtížně, snahy by však měly směřovat k omezení zásahů člověka do přirozeného prostředí. Druhům, které o své prostředí přišly, by se mělo poskytovat náhradní útočiště.
==Odkazy==
===Témata===
== Témata ==*[[Globální ochrana biodiverzity]]*[[/Etymologie pojmu/]] biodiverzita*[[Pojmy související s biodiverzitouŽivot]]
*[[Vývoj a vymírání druhů]]
*[[Globální ochrana biodiverzity]]
*[[Ekosystémový přístup]]
*[[Přístup zohledňující kvalitu lidského života]]
 
*[[Krajina]]
 
*[[Etické problémy vztahu k přírodě]]
*[[Domorodci a zachování biodiverzity]]
=== Příklady a zdroje pro výuku == *Čtení z Bedrníku: [http://www.czp.cuni.cz/enviwikidata/hk/Biodiverzita Strategie ochrany biologické rozmanitosti]*http://chm.nature.cz/cooperation/fol387720*http://chm.nature.cz/network/fol766749  == Zdroje == [http://www.biowebgym.szm.sk/index.html BIOWEB] Činčera, J. (2001): [http://info.sks.cz/users/cn/zp/historie.html Největší ekologické katastrofy za posledních 20000 let]. Environmentální informační systémy a humanistická environmentalistika - texty k výuce. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Grygar J. (2004): Kosmické katastrofy. Stabilita životního prostředí na Zemi. Přednáška proslovená v cyklu "Otázky a názory" dne 6. prosince 1994 na ČVUT v Praze. In: Věda a víra, ALDEBARAN, ISBN 80-903117-2-5. Härtel, H. (2003): Biologické principy ochrany přírody. In: http://botany.natur.cuni.cz/cz/studium/bioochrana.rtf  Heczko, S.: [http://politikon.lezeni.cz/modules.php?name=News&file=article&sid=6629 Gaia] - vědecká teorie o živé planetě Zemi. Jeník J. (1998): Ekosystémy, učební text na PřF UK. Jeník, J. (2003): Ekosystém: nepominutelné mezioborové paradigma. Ad Vesmír 81, 127–131, 2002/6. [http://www.vesmir.cz/clanek.php3?CID=2293 Pro registrované]. REID, W. V. a Skupina Hodnocení ekosystémů k miléniu (Millennium Ecosystem Assessment): Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Syntéza. COŽP UK, Praha. ISBN 80-239-6300-7 Koshland D.E. Jr. (2002): [http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/295/5563/2215 The seven pillars of life]. Science 22 March 2002: Vol. 295. no. 5563, pp. 2215 - 2216.
Lovelock, J*Čtení z Bedrníku: [http://www.czp. (1994)cuni.cz/enviwikidata/hk/Biodiverzita.pdf Strategie ochrany biologické rozmanitosti]*Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti: Gaia. Živoucí planeta, edice Kolumbus, Mladá fronta ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR, Praha[http://chm. ISBN 80-204-0436-8 a ISBN 80-85368-56-0nature.cz/cooperation/fol387720 Informace pro studenty]
Schreiber, V. (2002): [http://akademon.cz/source/pil.htm#po Sedm pilířů života].===Literatura===
*{{NK ČR|ph118885|věc = ano}}*{{citace monografie | jméno = Jan | příjmení = Jeník | odkaz na autora = w:Jan Jeník| místo = Praha | titul = Ekosystémy | vydavatel = Přírodovědecká fakulta UK | poznámka = skripta | rok = 1998}}*{{Citace periodika | příjmení = Jeník | jméno = Jan | autor = | odkaz na autora = w:Jan Jeník | spoluautoři = | titul = Ekosystém: nepominutelné mezioborové paradigma | periodikum = Vesmír | odkaz na periodikum = w:Vesmír (časopis) | rok = 2002 | měsíc = | ročník = 81 | číslo = 6 | strany = 217-131 | url = [http://enwww.wikipediavesmir.orgcz/clanky/clanek/wikiid/Life Life2293], From Wikipedia, the free encyclopedia | issn = }}*{{Citace monografie | příjmení = Reid | jméno = W. V. | autor = | spoluautoři = Skupina Hodnocení ekosystémů k miléniu (Millennium Ecosystem Assessment) | korporace = | odkaz na korporaci = | titul = Ekosystémy a lidský blahobyt - Zpráva Hodnocení ekosystémů k miléniu. Syntéza | vydání = | typ vydání = | vydavatel = COŽP UK | url= [http://wikipediawww.infostarczp.cuni.cz/lknihovna/liMA/MA_obsah.pdf] | místo = Praha | rok = 2005 | měsíc = | den = | počet stran = | isbn = 80-239-6300-7 | isbn2 = | doi = | id = | poznámka = | jazyk = cs}}*{{citace elektronického periodika | příjmení = Koshland Jr. | jméno = D. E. | titul = The seven pillars of life| periodikum = Science | url = http://www.htmlsciencemag.org/cgi/content/full/295/5563/2215 | datum vydání = 2002-3-22 | ročník = 295 | číslo = 5563 | strany = 2215-2216}}*{{citace monografie | jméno = J. | příjmení = Lovelock | titul = Živoucí planeta | edice = Kolumbus | vydavatel = Mladá fronta ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR | rok = 1994 | místo = Praha | isbn = 80-204-0436-8 | isbn2 = 80-85368-56-0 }}*Schreiber, V. (2002): [http://akademon.cz/source/pil.htm#Defining%20the%20concept%20of%20life Český překladpo Sedm pilířů života].
===Reference===
<references />
== Odkazy =Související články===
=== Související články ===*[[Ekologie]]*[[EkologiePortál:Biosféra|Biosféra]]*[[Ekosystém]]*[[Evoluce]]*[[Kvalita lidského života (blahobyt, pohoda)]]
[[Biosféra]]===Externí odkazy===
*[[Ekosystém]http://bioweb.genezis.eu/ Bioweb]*{{wikipedia en|Biodiversity}}
[[Evoluce]]*{{wikipedia en|Life}}
[[Kvalita lidského života (blahobyt*{{Citace elektronického periodika | titul = | periodikum = Animal biodiversity and conservation | odkaz na periodikum = | datum vydání = | den vydání = | měsíc vydání = | rok vydání = 2001- | datum aktualizace = | datum přístupu = | ročník = | číslo = | strany = | nakladatel = Barcelona, pohoda)]]Spain : Museu de Zoologia, c2001- | url = http://w3.bcn.es/V62/Home/V62XMLHomeLinkPl/0,4388,418159056_418911616_1,00.html | issn = 1578-665X| jazyk = en}}
[[Kategorie:Ekologie]]
[[Kategorie:Biosféra]]
[[Kategorie:Přírodní rizika]]
[[Kategorie:Dopady na ekosystémy]]
{{jdl}}
978

editací

Navigační menu