Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 116 bajtů ,  27. 2. 2015, 09:38
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  +
 +
{{Infobox případ
 +
|obrázek    = Canis lupus.jpg
 +
|rozsah      = Pomezí Slovenské republiky, České republiky a Polska
 +
|téma        = velké šelmy, myslivost, ochrana přírody
 +
|konflikt    = Ohrožení populace vlků v České republice a v Polsku legálním lovem na Slovensku
 +
|úloha vědy  = aktivní zapojení; z části se rekrutují z řad aktivních ochránců a z části také z řad myslivců
 +
|komunikace probíhá = probíhá
 +
|komunikace konstruktivní = konfliktní
 +
|forma komunikace = zprostředkovaná
 +
|trvání      = 2006-dosud
 +
|dořešena    = nedořešena, dílčí pokrok
 +
|dopad na žp    = negativní dopad na žp
 +
|dopad na komunitu      = smíšený dopad na místní komunitu
 +
|další    = Spor o legální lov vlků na Slovensku je možné charakterizovat jako střet dvou názorů na funkci přírody. Na jedné straně stojí zájmy myslivců využívat ji k lovu a na té druhé ochranářská snaha o návrat velkých šelem do střední Evropy.
 +
|kontakt    = Mgr. Václav Mach
 +
}}
 
==Podstata případu==
 
==Podstata případu==
 
Vlci se vyznačují velkou pohyblivostí na rozsáhlém teritoriu, které může zasahovat na území několika států. Přesto je forma ochrany vlka obecného (Canis lupus) řízena na území různých států Evropy jinými pravidly. Na úrovni Evropské unie je vlk chráněn směrnicí 92/43/EEC („Směrnice o stanovištích“), kde je uveden jako druh v příloze IV., pro které jsou zakázány „veškeré formy úmyslného odchytu nebo usmrcování jedinců v přírodě".<ref name="EHS">Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin</ref> Díky tomu je vlk v České republice a v Polsku celoročně chráněn před lovem. Slovenská populace vlka je z uvedené přílohy vyjmuta, proto je situace na Slovensku rozdílná a je zde každoročně několik desítek jedinců odloveno na základě kvót stanovených slovenským ministerstvem zemědělství. Takto může dojít k odlovu vlků, kteří se vyskytují také v České republice a v Polsku. Vlci totiž, stejně jako ostatní zvířata, žádné státní hranice pří výběru svých teritorií nerespektují. V České republice je legálním lovem na Slovensku ohrožena beskydská populace vlků.
 
Vlci se vyznačují velkou pohyblivostí na rozsáhlém teritoriu, které může zasahovat na území několika států. Přesto je forma ochrany vlka obecného (Canis lupus) řízena na území různých států Evropy jinými pravidly. Na úrovni Evropské unie je vlk chráněn směrnicí 92/43/EEC („Směrnice o stanovištích“), kde je uveden jako druh v příloze IV., pro které jsou zakázány „veškeré formy úmyslného odchytu nebo usmrcování jedinců v přírodě".<ref name="EHS">Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin</ref> Díky tomu je vlk v České republice a v Polsku celoročně chráněn před lovem. Slovenská populace vlka je z uvedené přílohy vyjmuta, proto je situace na Slovensku rozdílná a je zde každoročně několik desítek jedinců odloveno na základě kvót stanovených slovenským ministerstvem zemědělství. Takto může dojít k odlovu vlků, kteří se vyskytují také v České republice a v Polsku. Vlci totiž, stejně jako ostatní zvířata, žádné státní hranice pří výběru svých teritorií nerespektují. V České republice je legálním lovem na Slovensku ohrožena beskydská populace vlků.
Řádek 4: Řádek 21:  
Slovenská vlčí populace není vyjmuta z přílohy II. směrnice 92/43/EEC, tedy ze seznamu druhů, pro něž platí požadavek vyhlášení zvláštních oblastí ochrany a přijetí vhodných opatření v těchto oblastech.<ref name="EHS" /> Slovensko vyhlásilo desítky významných lokalit pro vlka obecného, ale neučinilo opaření, která by předcházela jeho vyrušování, ani neposuzovalo vliv plánovaného lovu na vlčí populaci. Do roku 2013 se na Slovensku každoročně legálně ulovilo okolo 150 vlků, což při velikosti populace 200–400 zvířat mohlo představovat více než 50 % z průměrného počtu.
 
Slovenská vlčí populace není vyjmuta z přílohy II. směrnice 92/43/EEC, tedy ze seznamu druhů, pro něž platí požadavek vyhlášení zvláštních oblastí ochrany a přijetí vhodných opatření v těchto oblastech.<ref name="EHS" /> Slovensko vyhlásilo desítky významných lokalit pro vlka obecného, ale neučinilo opaření, která by předcházela jeho vyrušování, ani neposuzovalo vliv plánovaného lovu na vlčí populaci. Do roku 2013 se na Slovensku každoročně legálně ulovilo okolo 150 vlků, což při velikosti populace 200–400 zvířat mohlo představovat více než 50 % z průměrného počtu.
   −
Od roku 2009 povolilo slovenské ministerstvo zemědělství, že se vlci mohli na Slovensku lovit bez omezení po dobu 4 měsíců (od 1. října do 31. ledna). V roce 2012 byla doba lovu zkrácena na 2,5 měsíce (od 1. listopadu do 15. ledna). V sezóně 2010/2011 byla kvóta lovu vlka stanovená na 150 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2010/2011 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2010-2011/MZP_kvoty_vlk_2010-2011.pdf Online]</ref> (uloveno bylo celkem 159), v sezóně 2011/2012 na 120 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2011/2012 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2011-2012/MZP_kvoty_vlk_2011-2012.pdf Online]</ref> (uloveno bylo celkem 135) a v sezóně 2012/2013 na 130 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2012/2013 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2012-2013/MP_kvoty_vlk_2012-2013.pdf Online]</ref> (uloveno bylo celkem 150). Stanovené kvóty byly každoročně překročeny, protože komunikace mezi krajskými lesními úřady a ministerstvem zemědělství byla pomalá a ministerstvo lov pozdastavilo se zpožděním.
+
Od roku 2009 povolilo slovenské ministerstvo zemědělství, že se vlci mohli na Slovensku lovit bez omezení po dobu 4 měsíců (od 1. října do 31. ledna). V roce 2012 byla doba lovu zkrácena na 2,5 měsíce (od 1. listopadu do 15. ledna). V sezóně 2010/2011 byla kvóta lovu vlka stanovená na 150 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2010/2011 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2010-2011/MZP_kvoty_vlk_2010-2011.pdf Dostupné online]</ref> (uloveno bylo celkem 159), v sezóně 2011/2012 na 120 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2011/2012 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2011-2012/MZP_kvoty_vlk_2011-2012.pdf Dostupné online]</ref> (uloveno bylo celkem 135) a v sezóně 2012/2013 na 130 jedinců<ref>Ministerstvo zemědělství SR Kvóta lovu vlka dravého v sezóně 2012/2013 - [http://www.wolf.sk/files/dokumenty/vlci/2012-2013/MP_kvoty_vlk_2012-2013.pdf Dostupné online]</ref> (uloveno bylo celkem 150). Stanovené kvóty byly každoročně překročeny, protože komunikace mezi krajskými lesními úřady a ministerstvem zemědělství byla pomalá a ministerstvo lov pozdastavilo se zpožděním.
    
Hlavním argumentem myslivců je vysoký stav vlčí populace na Slovensku, což způsobuje hospodářské škody. Populační přírůstek je podle myslivců až 50 % ročně a jeho současný stav prý převyšuje jeho početnost v minulosti, takže je jeho významná regulace racionální a neohrožuje jeho výskyt na Slovensku. Podle loveckých statistik byly v letech 2008 až 2012 škody způsobené vlkem vyčíslené na 2,7 miliónu EUR. Vlk se podílí nejen na odlovu spárkaté zvěře (jelen, srna a prase divoké), ale způsobuje hospodářské škody také na domácích zvířatech, jako jsou ovce, kozy a hovězí dobytek.<ref name="Rajský">Rajský M, Kaštier P (2014) Problematika vlka na Slovensku. Myslivost, duben 2014</ref>
 
Hlavním argumentem myslivců je vysoký stav vlčí populace na Slovensku, což způsobuje hospodářské škody. Populační přírůstek je podle myslivců až 50 % ročně a jeho současný stav prý převyšuje jeho početnost v minulosti, takže je jeho významná regulace racionální a neohrožuje jeho výskyt na Slovensku. Podle loveckých statistik byly v letech 2008 až 2012 škody způsobené vlkem vyčíslené na 2,7 miliónu EUR. Vlk se podílí nejen na odlovu spárkaté zvěře (jelen, srna a prase divoké), ale způsobuje hospodářské škody také na domácích zvířatech, jako jsou ovce, kozy a hovězí dobytek.<ref name="Rajský">Rajský M, Kaštier P (2014) Problematika vlka na Slovensku. Myslivost, duben 2014</ref>
Řádek 12: Řádek 29:  
==Aktéři – místní hráči==
 
==Aktéři – místní hráči==
 
===Zastánci ukončení lovu vlka na Slovensku===
 
===Zastánci ukončení lovu vlka na Slovensku===
*Hnutí DUHA je česká nevládní ekologická organizace, která mimo jiné podporuje návrat velkých šelem – vlků, rysů a medvědů – do českých hor.<ref>[http://www.hnutiduha.cz/nase-prace/lesy-priroda/temata/velke-selmy Web Hnutí DUHA]</ref> Jeho projekt „Vlčí hlídky“ je zaměřen především na monitoring velkých šelem a osvětu v příhraničních horách se Slovenskem. Jako nezbytný požadavek pro návrat vlků do české přírody prosazují zastavení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="Duha">Tisková zpráva Hnutí DUHA OlomoucEvropská komise může pomoci vlkům v Beskydech – vyšetřuje odstřel na Slovensku [http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/evropska-komise-muze-pomoci-vlkum-v-beskydech-vysetruje-odstrel-na-slovensku/ Dostupné online]</ref>
+
*'''Hnutí DUHA''' je česká nevládní ekologická organizace, která mimo jiné podporuje návrat velkých šelem – vlků, rysů a medvědů – do českých hor.<ref>[http://www.hnutiduha.cz/nase-prace/lesy-priroda/temata/velke-selmy Web Hnutí DUHA]</ref> Jeho projekt „Vlčí hlídky“ je zaměřen především na monitoring velkých šelem a osvětu v příhraničních horách se Slovenskem. Jako nezbytný požadavek pro návrat vlků do české přírody prosazují zastavení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="Duha">Tisková zpráva Hnutí DUHA OlomoucEvropská komise může pomoci vlkům v Beskydech – vyšetřuje odstřel na Slovensku [http://www.selmy.cz/tiskove-zpravy/evropska-komise-muze-pomoci-vlkum-v-beskydech-vysetruje-odstrel-na-slovensku/ Dostupné online]</ref>
*Pracownia na rzecz Wszystkich Istot je polská nevládní ekologická organizace, která se zabývá ochranou velkých šelem – vlků, rysů a medvědů – v Polsku.<ref>[http://pracownia.org.pl/ Web Pracownia na rzecz Wszystkich Istot]</ref> Požaduje zastavení nebo omezení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="Duha" />
+
*'''Pracownia na rzecz Wszystkich Istot''' je polská nevládní ekologická organizace, která se zabývá ochranou velkých šelem – vlků, rysů a medvědů – v Polsku.<ref>[http://pracownia.org.pl/ Web Pracownia na rzecz Wszystkich Istot]</ref> Požaduje zastavení nebo omezení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="Duha" />
*Ministerstvo životního prostředí Polska se v listopadu 2012 přidalo k ekologickým nevládním organizacím, které žádají omezení či úplný zákaz lovu vlka, a slovenskému ministrovi zemědělství poslalo oficiální žádost o zastavení lovu vlka v zóně podél slovensko-polských hranic. Požaduje zastavení odstřelu do té doby, než bude přesně stanovena a schválena slovensko-polská příhraniční zóna s celoroční ochranou vlka. Tímto krokem významně podpořilo snahy nevládních organizací.<ref name="Volfová" />
+
*'''Ministerstvo životního prostředí Polska''' se v listopadu 2012 přidalo k ekologickým nevládním organizacím, které žádají omezení či úplný zákaz lovu vlka, a slovenskému ministrovi zemědělství poslalo oficiální žádost o zastavení lovu vlka v zóně podél slovensko-polských hranic. Požaduje zastavení odstřelu do té doby, než bude přesně stanovena a schválena slovensko-polská příhraniční zóna s celoroční ochranou vlka. Tímto krokem významně podpořilo snahy nevládních organizací.<ref name="Volfová" />
*Ministerstvo životního prostředí České republiky s intenzivním lovem vlků na Slovensku nesouhlasí. V minulosti se zasadilo o vytvoření zóny celoroční ochrany vlka v části slovenského okresu Čadca. Jeho role je více zdrženlivá, protože na rozdíl od polského ministerstva ve věci lovu vlka písemně neintervenovalo.<ref name="Duha" />
+
*'''Ministerstvo životního prostředí České republiky''' s intenzivním lovem vlků na Slovensku nesouhlasí. V minulosti se zasadilo o vytvoření zóny celoroční ochrany vlka v části slovenského okresu Čadca. Jeho role je více zdrženlivá, protože na rozdíl od polského ministerstva ve věci lovu vlka písemně neintervenovalo.<ref name="Duha" />
 
===Odpůrci celoroční ochrany vlka na Slovensku===
 
===Odpůrci celoroční ochrany vlka na Slovensku===
*Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje Slovenské republiky dozoruje odlovu vlka na Slovensku tím, že stanovuje roční kvótu odstřelu a v případě jejího naplnění lov pozastavuje. Toto ministerstvo dlouhodobě prosazuje a umožňuje lov vlka na Slovensku.<ref name="Rajský" />
+
*'''Ministerstvo zemědělství a regionálního rozvoje Slovenské republiky''' dozoruje odlovu vlka na Slovensku tím, že stanovuje roční kvótu odstřelu a v případě jejího naplnění lov pozastavuje. Toto ministerstvo dlouhodobě prosazuje a umožňuje lov vlka na Slovensku.<ref name="Rajský" />
*Lovci a lovecká lobby nejsou zastoupeni jednou konkrétní organizací, ale množstvím organizací a jednotlivců z myslivecké komunity. Veřejně se zasazují o pokračování legálního lovu vlka. Snaží se ovlivňovat veřejné mínění a kvůli jejich propojenosti s krajskými lesními úřady na Slovensku mohou mít vliv na podklady a návrhy, na základě kterých stanovuje ministerstvo zemědělství o ročních kvótách odlovu vlka.<ref>Machalová L, Kutal M: Lov vlků na Slovensku začíná. Omezuje jejich šíření do Česka? [http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lov-vlku-na-slovensku-zacina-omezuje-jejich-sireni-do-ceska Dostupné online]</ref>
+
*'''Lovci a lovecká lobby''' nejsou zastoupeni jednou konkrétní organizací, ale množstvím organizací a jednotlivců z myslivecké komunity. Veřejně se zasazují o pokračování legálního lovu vlka. Snaží se ovlivňovat veřejné mínění a kvůli jejich propojenosti s krajskými lesními úřady na Slovensku mohou mít vliv na podklady a návrhy, na základě kterých stanovuje ministerstvo zemědělství o ročních kvótách odlovu vlka.<ref>Machalová L, Kutal M: Lov vlků na Slovensku začíná. Omezuje jejich šíření do Česka? [http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/lov-vlku-na-slovensku-zacina-omezuje-jejich-sireni-do-ceska Dostupné online]</ref>
 
==Dozorující orgán ochrany vlků v Evropě==
 
==Dozorující orgán ochrany vlků v Evropě==
*Lesoochranárske zoskupenie VLK je slovenská nevládní ekologická organizace, která se dlouhodobě věnuje ochraně divoké přírody a vlků na Slovensku. Jedním z jeho cílů je ukončení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="VLK">[http://www.wolf.sk/sk/vlky Web Lesoochranárske zoskupenie VLK]</ref>
+
*'''Lesoochranárske zoskupenie VLK''' je slovenská nevládní ekologická organizace, která se dlouhodobě věnuje ochraně divoké přírody a vlků na Slovensku. Jedním z jeho cílů je ukončení legálního lovu vlka na Slovensku.<ref name="VLK">[http://www.wolf.sk/sk/vlky Web Lesoochranárske zoskupenie VLK]</ref>
*Evropská komise má na starosti kontrolovat, zda členské země Evropské unie naplňují závazky ochrany přírody, v případě vlka konkrétně směrnice rady 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Evropská komise zahájila v roce 2013 proti Slovensku speciální vyšetřování, tzv. infringement, kterým vyšetřuje porušení mezinárodní legislativy.<ref>Kutal M Evropská komise může pomoci vlkům v Beskydech [http://praha2.regiony24.cz/65-180652-evropska-komise-muze-pomoci-vlkum-v-beskydech Dostupné online]</ref>
+
*'''Evropská komise''' má na starosti kontrolovat, zda členské země Evropské unie naplňují závazky ochrany přírody, v případě vlka konkrétně směrnice rady 92/43/EEC, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Evropská komise zahájila v roce 2013 proti Slovensku speciální vyšetřování, tzv. infringement, kterým vyšetřuje porušení mezinárodní legislativy.<ref>Kutal M Evropská komise může pomoci vlkům v Beskydech [http://praha2.regiony24.cz/65-180652-evropska-komise-muze-pomoci-vlkum-v-beskydech Dostupné online]</ref>
 
==Úloha vědy a vědců==
 
==Úloha vědy a vědců==
 
Vědci jsou ve sporu zapojeni aktivně, protože se z velké části rekrutují z řad ochránců životního prostředí a z části také z řad myslivců. Právě ochránci životního prostředí se nejaktivněji zapojili do sčítání a monitoringu velkých šelem. Právě nejaktivnější ochránci vlka jsou spoluautoři publikace o výskytu velkých šelem v Evropě v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů The Science.<ref>Chapron G, Kaczensky P, Linnell JDC, von Arx M, Huber D, Andren H, Lopez-Bao JV (...) Bufka L, Kutal M, Váňa M (...) Boitani L (2014) Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519</ref> Na straně zastánců lovu vlka se vyjadřují odborníci z lesnických a zemědělských oborů, kteří sčítají hospodářské škody způsobené vlky.<ref name="Rajský" />
 
Vědci jsou ve sporu zapojeni aktivně, protože se z velké části rekrutují z řad ochránců životního prostředí a z části také z řad myslivců. Právě ochránci životního prostředí se nejaktivněji zapojili do sčítání a monitoringu velkých šelem. Právě nejaktivnější ochránci vlka jsou spoluautoři publikace o výskytu velkých šelem v Evropě v jednom z nejprestižnějších vědeckých časopisů The Science.<ref>Chapron G, Kaczensky P, Linnell JDC, von Arx M, Huber D, Andren H, Lopez-Bao JV (...) Bufka L, Kutal M, Váňa M (...) Boitani L (2014) Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519</ref> Na straně zastánců lovu vlka se vyjadřují odborníci z lesnických a zemědělských oborů, kteří sčítají hospodářské škody způsobené vlky.<ref name="Rajský" />
Řádek 30: Řádek 47:  
<references />
 
<references />
 
==Literatura==
 
==Literatura==
*Kutal M (2011) Nejistá situace vlků na česko-slovenském pomezí. Veronica 25 č. 2
+
*Kutal M (2011) Nejistá situace vlků na česko-slovenském pomezí. Veronica 25 č. 2 [http://www.selmy.cz/clanky/nejista-situace-vlku-na-cesko-slovenskem-pomezi/ Dostupné online]
*Chapron G, Kaczensky P, Linnell JDC, von Arx M, Huber D, Andren H, Lopez-Bao JV (...) Bufka L, Kutal M, Váňa M (...) Boitani L (2014) Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519
+
*Chapron G, Kaczensky P, Linnell JDC, von Arx M, Huber D, Andren H, Lopez-Bao JV (...) Bufka L, Kutal M, Váňa M (...) Boitani L (2014) Recovery of large carnivores in Europe's modern human-dominated landscapes. Science 346 (1517): 1517-1519 [http://www.sciencemag.org/content/346/6216/1517.abstract Dostupné online]
*Andreska J, Andreska D (2014) Vlk se vrátil. Přežije v Čechách?  
+
*Andreska J, Andreska D (2014) Vlk se vrátil. Přežije v Čechách? [http://vesmir.cz/2014/09/18/vlk-se-vraci-cech-tomu-neco-vlci-historie-biologie-prava/ Dostupné online]
*Bufka L, Červený J, Koubek P (2005) Velké šelmy v České republice. Vesmír 84, 726, 2005/12
+
*Bufka L, Červený J, Koubek P (2005) Velké šelmy v České republice. Vesmír 84, 726, 2005/12 [http://casopis.vesmir.cz/clanek/velke-selmy-v-ceske-republice-(2) Dostupné online]
*Rajský M, Kaštier P (2014) Problematika vlka na Slovensku. Myslivost, duben 2014
+
*Rajský M, Kaštier P (2014) Problematika vlka na Slovensku. Myslivost, duben 2014 [http://www.myslivost.cz/Casopis-Myslivost/Myslivost/2014/Duben---2014/Problematika-vlka-na-Slovensku Dostupné online]
*Kovařík P, Kutal M, Machar I (2014) Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?. Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486
+
*Kovařík P, Kutal M, Machar I (2014) Sheep and wolves: Is the occurrence of large predators a limiting factor for sheep grazing in the Czech Carpathians?. Journal for Nature Conservation 22 (5): 479–486 [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1617138114000636 Dostupné online]
*Bartošová D, Kutal M (2014) Obtížný návrat vlků do České republiky. Ochrana přírody 2014 (3): 34-37
+
*Bartošová D, Kutal M (2014) Obtížný návrat vlků do České republiky. Ochrana přírody 2014 (3): 34-37 [http://www.casopis.ochranaprirody.cz/Zamereno-na-verejnost/obtizny-navrat-vlku-do-ceske-republiky.html Dostupné online]
*Kutal M (2009) Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost - jak moc regulují velké šelmy svou hlavní kořist?. Svět myslivosti 10 (12): 12
+
*Kutal M (2009) Význam velkých šelem a jejich vliv na kořist: I. Početnost - jak moc regulují velké šelmy svou hlavní kořist?. Svět myslivosti 10 (12): 12 [http://www.selmy.cz/clanky/vyznam-velkych-selem-a-jejich-vliv-na-korist/ Dostupné online]
*Kutal M (2007) Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?. Svět myslivosti 8 (12): 48
+
*Kutal M (2007) Představuje legální lov ochranu před pytláctvím?. Svět myslivosti 8 (12): 48 [http://www.selmy.cz/clanky/predstavuje-legalni-lov-ochranu-pred-pytlactvim/ Dostupné online]
*Koubek P, Červený J (2003) Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách?. Myslivost (3): 12-3
+
*Koubek P, Červený J (2003) Mají velké šelmy šanci přežít v našich honitbách?. Myslivost (3): 12-3 [http://www.selmy.cz/clanky/maji-velke-selmy-sanci-prezit-v-nasich-honitbach/ Dostupné online]
 +
 
 +
{{licence cc|Mach, Václav}}
 +
 
 +
{{TAČRAA}}

Navigační menu