Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 16 bajtů ,  14. 5. 2016, 06:54
m
Nahrazení textu „{{licence cc|Eduard Petiška, Jr}}“ textem „{{licence cc|Petiška, Eduard, Jr}}“
Řádek 1: Řádek 1: −
'''Živelní katastrofu''' či také '''přírodní katastrofu''' (''anglicky: natural disaster'') můžeme definovat jako extrémní údálost, způsobenou přírodní (''přirozenou'') činností, na jejíž příčinu nemá člověk žádný vliv, ačkoli může mít vliv na její průběh. Například pravidelné povodně jsou katastrofou živelní, ale změna koryta řeky jejich přirozený průběh dramaticky nabourává (např. pokud se vlivem silných dešťů průtok v horských potocích zvyšuje a zaplavuje se jejich okolí, jedná se o katastrofu živelní - pokud se ale voda z těchto potoků dostane do řeky, jejíž přirozený tok pozměnil člověk, následně se vylije a zaplaví krajinu, jedná se již o katastrofu ekologickou). Pojem [[w:cz: katastrofa|katastrofa]] má pak etymologické ukotvení v řečtině (''slovo katastrofé, v ní označovalo „obrat" nebo ,,převrat“'')<ref>http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/slovnik.html heslo: katastrofa</ref>.  
+
'''Živelní katastrofu''' či také '''přírodní katastrofu''' (''anglicky: natural disaster'') můžeme definovat jako extrémní údálost, způsobenou přírodní (''přirozenou'') činností, na jejíž příčinu nemá člověk žádný vliv, ačkoli může mít vliv na její průběh. Například pravidelné povodně jsou katastrofou živelní, ale změna koryta řeky jejich přirozený průběh dramaticky nabourává (např. pokud se vlivem silných dešťů průtok v horských potocích zvyšuje a zaplavuje se jejich okolí, jedná se o katastrofu živelní - pokud se ale voda z těchto potoků dostane do řeky, jejíž přirozený tok pozměnil člověk, následně se vylije a zaplaví krajinu, jedná se již o katastrofu ekologickou). Pojem [[w:cs:katastrofa|katastrofa]] má pak etymologické ukotvení v řečtině (''slovo katastrofé, v ní označovalo „obrat" nebo ,,převrat“'')<ref>http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/slovnik.html heslo: katastrofa</ref>.  
    
Přírodní katastrofa se liší od [[environmentální katastrofa|environmentální katastrofy]] (''environmental disaster''), na níž má vliv antropogenní činnost (''často se ale setkáme se záměnou pojmů, popř. jsou chápána/používána jako synonyma, nebo je používáno spojení environmentální, popř. označovaná také jako ekologická - katastrofa v rámci něhož jsou pak vymezeny katastrofy způsobené lidským zásahem a ty na které nemá člověk vliv. V angličtině se ustálilo rozlišování na environmental disaster a natural disaster<ref>Jared M. Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, 2005</ref>''). Pro oba druhy katastrof by bylo možné použít různé zastřešující pojmy jako katastrofa životního prostředí či ekosystémová katastrofa (v praxi se s těmito spojeními ale příliš nesetkáváme).  
 
Přírodní katastrofa se liší od [[environmentální katastrofa|environmentální katastrofy]] (''environmental disaster''), na níž má vliv antropogenní činnost (''často se ale setkáme se záměnou pojmů, popř. jsou chápána/používána jako synonyma, nebo je používáno spojení environmentální, popř. označovaná také jako ekologická - katastrofa v rámci něhož jsou pak vymezeny katastrofy způsobené lidským zásahem a ty na které nemá člověk vliv. V angličtině se ustálilo rozlišování na environmental disaster a natural disaster<ref>Jared M. Diamond, Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, 2005</ref>''). Pro oba druhy katastrof by bylo možné použít různé zastřešující pojmy jako katastrofa životního prostředí či ekosystémová katastrofa (v praxi se s těmito spojeními ale příliš nesetkáváme).  
   −
O příčinu různých katastrof životního prostředí se vedou spory. [[Antienvironmentalismus|Antienvironmentalisté]] často vliv člověka zcela popírají, popř. alespoň bagatelizují, je ale možné se domnívat, že na mnoho katastrof, které jsou označovány jako přírodní, měla vliv lidská činnost a jedná se tedy o katastrofy environmentální. Za vyloženě živelní katastrofy můžeme považovat ty události, které se děly před industriální érou (nebo v jejích raných počátcích) a na které neměla lidská činnost žádný přímý vliv (jelikož jeho nepřímý vliv, např. formou znečištění ovzduší a s ním spojenou [[globální změna klimatu|globální změnou klimatu]] byl v té době zanedbatelný). Svou činností (a jejími zjevnými následky) se ale člověk podepisoval na tvář Země a vytvářel environmentální katastrofy minimálně od starověku (''např. doložené kácení lesů ve středomoří a následné půdní eroze''). Problémem moderní doby a jejích katastrof je to, že nevíme, kde již končí přirozené působení přírodních sil a začíná vliv člověka, vzhledem k tomuto faktu byl konstituován [[princip předběžné opatrnosti|princip předběžné opatrnosti]]. Ten je důležitý i pro projekci možných řešení; stejně jako může nezodpovědná lidská činnost způsobit ekologickou katastrofu, může i katastrofa živelní vyvolat řetězec reakcí, na jejichž konci stojí katastrofa člověkem zaviněná. Tak se tomu stalo např. u [[w:cz: havárie elektrárny Fukušima I|Havárie elektrárny Fukušima]], kdy zemětřesení a následné tsunami poškodilo jadernou elektrárnu a způsobilo ''Velmi těžkou havárii'' - nejtěžší stupeň havárie (''7'') podle hodnocení [[w:cz: Mezinárodní stupnice jaderných událostí|Mezinárodní stupnice jaderných událostí]] (''The International Nuclear Event Scale - INES'').
+
O příčinu různých katastrof životního prostředí se vedou spory. [[Antienvironmentalismus|Antienvironmentalisté]] často vliv člověka zcela popírají, popř. alespoň bagatelizují, je ale možné se domnívat, že na mnoho katastrof, které jsou označovány jako přírodní, měla vliv lidská činnost a jedná se tedy o katastrofy environmentální. Za vyloženě živelní katastrofy můžeme považovat ty události, které se děly před industriální érou (nebo v jejích raných počátcích) a na které neměla lidská činnost žádný přímý vliv (jelikož jeho nepřímý vliv, např. formou znečištění ovzduší a s ním spojenou [[globální změna klimatu|globální změnou klimatu]] byl v té době zanedbatelný). Svou činností (a jejími zjevnými následky) se ale člověk podepisoval na tvář Země a vytvářel environmentální katastrofy minimálně od starověku (''např. doložené kácení lesů ve středomoří a následné půdní eroze''). Problémem moderní doby a jejích katastrof je to, že nevíme, kde již končí přirozené působení přírodních sil a začíná vliv člověka, vzhledem k tomuto faktu byl konstituován [[princip předběžné opatrnosti|princip předběžné opatrnosti]]. Ten je důležitý i pro projekci možných řešení; stejně jako může nezodpovědná lidská činnost způsobit ekologickou katastrofu, může i katastrofa živelní vyvolat řetězec reakcí, na jejichž konci stojí katastrofa člověkem zaviněná. Tak se tomu stalo např. u [[w:cs:havárie elektrárny Fukušima I|Havárie elektrárny Fukušima]], kdy zemětřesení a následné tsunami poškodilo jadernou elektrárnu a způsobilo ''Velmi těžkou havárii'' - nejtěžší stupeň havárie (''7'') podle hodnocení [[w:cs:Mezinárodní stupnice jaderných událostí|Mezinárodní stupnice jaderných událostí]] (''The International Nuclear Event Scale - INES'').
    
Obecně platí, že za živelní katastrofy považujeme cyklické události, probíhající pravidelně v rámci svých ekosystémů (monzuny, povodně), které nenabírají na síle (např. pokud přirozené záplavy trvaly v minulých staletích týden a nyní více než měsíc a voda při nich dosahuje míst, kde dříve nebyla, je důvodné podezření, že se na jejich dramatizaci podílí lidská činnost). Jako živelní označujeme také výbuchy sopek, nebo zemětřesení (pokud v daných místech nedošlo k lidské činnosti, která zapříčinila výraznou půdní erozi, jako se tomu stalo v roce 2011 v Oklahomě (USA)<ref>http://www.national-geographic.cz/detail/zemetreseni-v-usa-pred-rokem-a-pul-nezpusobila-priroda-ale-clovek-a-patri-k-nejvetsim-41437/</ref> a další přirozené procesy, které probíhaly na Zemi ještě před vznikem prvních lidí. Živelní katastrofy mají většinou přirozený průběh se kterým se dotčený ekosystém, pokud je ve stádiu klimaxu, dobře vyrovná. U ekosystémů již dříve člověkem porušených je průběh živelních katastrof mnohem problematičtější.
 
Obecně platí, že za živelní katastrofy považujeme cyklické události, probíhající pravidelně v rámci svých ekosystémů (monzuny, povodně), které nenabírají na síle (např. pokud přirozené záplavy trvaly v minulých staletích týden a nyní více než měsíc a voda při nich dosahuje míst, kde dříve nebyla, je důvodné podezření, že se na jejich dramatizaci podílí lidská činnost). Jako živelní označujeme také výbuchy sopek, nebo zemětřesení (pokud v daných místech nedošlo k lidské činnosti, která zapříčinila výraznou půdní erozi, jako se tomu stalo v roce 2011 v Oklahomě (USA)<ref>http://www.national-geographic.cz/detail/zemetreseni-v-usa-pred-rokem-a-pul-nezpusobila-priroda-ale-clovek-a-patri-k-nejvetsim-41437/</ref> a další přirozené procesy, které probíhaly na Zemi ještě před vznikem prvních lidí. Živelní katastrofy mají většinou přirozený průběh se kterým se dotčený ekosystém, pokud je ve stádiu klimaxu, dobře vyrovná. U ekosystémů již dříve člověkem porušených je průběh živelních katastrof mnohem problematičtější.
Řádek 11: Řádek 11:  
Vzhledem k širokému chápání pojmu ekosystém, můžeme za živelní katastrofu označit i menší záplavy, které poškodí několik domů. Pojem environmentální katastrofa je však v obecném diskurzu používán převážně pro jevy, které mají dopady na velká území (množství ekosystémů). Můžeme je rozdělit do 8 různých kategorií (a v rámci některých ještě vymezit jejich subkategorie):
 
Vzhledem k širokému chápání pojmu ekosystém, můžeme za živelní katastrofu označit i menší záplavy, které poškodí několik domů. Pojem environmentální katastrofa je však v obecném diskurzu používán převážně pro jevy, které mají dopady na velká území (množství ekosystémů). Můžeme je rozdělit do 8 různých kategorií (a v rámci některých ještě vymezit jejich subkategorie):
   −
'''*''' '''[[w:cz: Lavina|Způsobené lavinovými sesuvy]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Lavina|Způsobené lavinovými sesuvy]]'''
   −
'''*''' '''[[w:cz: Zemětřesení|Způsobené zemětřesením]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Zemětřesení|Způsobené zemětřesením]]'''
   −
'''*''' '''[[w:cz: Sopečná činnost|Způsobené sopečnou činností]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Sopečná činnost|Způsobené sopečnou činností]]'''
   −
'''*''' '''[[w:cz: Hydrologie|Způsobené hydrologická činnost]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Hydrologie|Způsobené hydrologická činnost]]'''
    
Tyto dělíme dále na:
 
Tyto dělíme dále na:
* [[w:cz: Povodně|Povodně]]
+
* [[w:cs:Povodně|Povodně]]
 
* Limnické erupce
 
* Limnické erupce
* [[w:cz: Tsunami|Tsunami]]
+
* [[w:cs:Tsunami|Tsunami]]
   −
'''*''' '''[[w:cz: Meteorologie|Způsobené meteorologickou činností]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Meteorologie|Způsobené meteorologickou činností]]'''
    
Tyto dělíme dále na:
 
Tyto dělíme dále na:
* [[w:cz: Blizard|Blizard]]
+
* [[w:cs:Blizard|Blizard]]
* [[w:cz: Cyklóna|Cyklóny]]
+
* [[w:cs:Cyklóna|Cyklóny]]
* [[w:cz: Sucho|Sucha]]
+
* [[w:cs:Sucho|Sucha]]
* [[w:cz: Kroupy (meteorologie)|Kroupy]]
+
* [[w:cs:Kroupy (meteorologie)|Kroupy]]
 
* Vlny extrémního sucha (''Heat wave'')
 
* Vlny extrémního sucha (''Heat wave'')
* [[w:cz: Tornádo|tornáda]]
+
* [[w:cs:Tornádo|tornáda]]
   −
'''*''' '''[[w:cz: Požár|Způsobené požáry]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Požár|Způsobené požáry]]'''
   −
'''*''' '''[[w:cz: Epidemie|Způsobené epidemiemi]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Epidemie|Způsobené epidemiemi]]'''
   −
'''*''' '''[[w:cz: Vesmír|Způsobené kosmickou činností]]'''
+
'''*''' '''[[w:cs:Vesmír|Způsobené kosmickou činností]]'''
    
Tyto dělíme dále na:
 
Tyto dělíme dále na:
   −
* [[w:cz: Impakt mimozemského tělesa|Impakty mimozemského tělesa]]
+
* [[w:cs:Impakt mimozemského tělesa|Impakty mimozemského tělesa]]
* [[w:cz: Sluneční erupce|Sluneční erupce]]
+
* [[w:cs:Sluneční erupce|Sluneční erupce]]
* [[w:cz: Gama záblesk|Gama záblesk]]
+
* [[w:cs:Gama záblesk|Gama záblesk]]
    
Seznam živelních katastrof podle různých kritérií je uveden [http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%BDiveln%C3%AD_katastrofy zde (v češtině)] a [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll zde (v angličtině)].
 
Seznam živelních katastrof podle různých kritérií je uveden [http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:%C5%BDiveln%C3%AD_katastrofy zde (v češtině)] a [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_natural_disasters_by_death_toll zde (v angličtině)].
Řádek 73: Řádek 73:     
{{MOSUR}}
 
{{MOSUR}}
{{licence cc|Eduard Petiška}}
+
{{licence cc|Petiška, Eduard, Jr}}

Navigační menu