Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Systémová teorie v ekologickém myšlení

Přidáno 38 bajtů, 20. 4. 2014, 14:07
=== Homogenní vnitřní dynamika ===
Charakterizuje neměnnost nebo tendenci vrátit vše k původnímu stavu (''k vlastnímu počátku své existence''). Návrat k počátku je asi vůbec nejdůležitějším principem této dynamiky ( ''např. organismus zahyne a posléze začnou tělo rozkládat destruenti, různé bakterie''). Principy homogenní vnitřní dynamiky byly dobře patrné v tradičních společnostech, řídících se [[w:cz čas|cyklickým časem]] kde smrt bývala považována za přirozenou součást života a návrat k ''původnímu stavu''. Poukazování na tyto principy ilustrují Ježíšova slova: '',,Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš."'', nebo nápisy v sakrálních stavbách: '',,To, co jste vy, byli jsme my, to co jsme my, budete vy."''Podstata V přírodě je zakódovaná v podobě zvířecích instinktů (např. lososi se vrací, aby zplodili potomstvo).
Různé obecné typy Můžeme definovat několik obecných typů procesů, kde v nichž homogenní vnitřní dynamika převládá:
* [[w:cz: gravitace|Zemská gravitace]]. Vzhledem k tomu, že nedovoluje expanzi. Dochází , dochází k procesu tzv. [[w:cz: cirkulace|cirkulace]], neboli spinu. Zem Země obíhá kolem Slunce, (''to že neodletí se nevzdálí do prostoru je důsledek spinu''). Na spinu je vidět interakci heterogenní (''snaží se jí změnit'') a homogenní (''udržuje trajektorii'') dynamiky. Homogenní dynamika by chtěla vrátit zemi k počátku (Slunci), heterogenní ji táhne do pohybu.
* Opakování - lidská historie, (''např. opakující se řetězce událostív dějinách, na trajektorii: vznik - růst - rozkvět - úpadek - zánik''). Věci se opakují
* Homeostáza (homeostáze) - tendence těl savců udržovat vyrovnané hladiny tekutin v krevním řečišti.
* Zjednodušování - tělo . Tělo se rozkládá za pomoci těl destruentů, . [[w:cz: destrukce |Destrukce]] a ničení je typ, kde homogenní dynamika hodně razantně převládá. Zavázání tkaniček u dítěte - už nepřemýšlíme, jak si zavázat tkaničky. Součást učení(např. Zjednodušování: Lesní požár spálí vše. ) X kontrakce: Tlak působí na těla živočichů pod hladinou. Destrukce subtyp zjednodušování. Destrukce náhlé.
* Snižování rychlosti. Kachna přistává na vodní hladině.
* Soudržnost (konzistence) - molekuly . Můžeme demonstrovat na příkladu molekul uhlí , které drží u sebe, (je potřeba použit stroj, abychom je rozbili).
* Resemblace (Existence podobností) - geneticky příbuzní jedinci se podobají. Existence podobností. Nabourávají současné výzkumy v molekulární biologii (kniha: Biologie víry). Genetika není nošena pouze DNA. Buněčné membrány, dokážou reagovat na prostředí. Nová Biologie Bruce Lipton. Geneticky modifikované myši. DNA nemusí být tak zásadní (velkou roli hraje buněčná membrána).
* Závislost - pomyslná síla, která prvky nebo subsystémy přitahuje k sobě. Např. sociálně žijící živočochové. Člověk je sociálně žijící primát. Jedinci jsou závislí na skupině. Když skupina vyžene vlka, nepřežije dlouho.
 
* Homogenní vnitřní dynamika je vůbec základem života
* Koexistence - společné obývání prostoru různými druhy živočichů. Afrika: žijí tam lvi, pakoně... Některé druhy slouží za potravu. Kořist, predátor. Homogenní vnitřní dynamika drží populace na takové úrovni. Když se oběti namnoží, predátoři taky. A naopak. Převládá homogenní vnitřní dynamika.
* Degenerace - příklad: stárnutí těl, přestanou plnit funkci. Degenerace a zjednodušování jsou napojené procesy.
* Umírání (chrčení - přechází z degenerace do zániku).
=== Heterogenní vnitřní dynamika ===
Byrokraté, editor
1 417

editací

Navigační menu