Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 2 529 bajtů ,  18. 5. 2016, 08:00
m
'''Ekologické Ekologická antropologie''' či ''environmentální antropologie'' (''anglicky: ecological anthropology či environmental anthropology'') je směr v [[w:cs:antropologie|antropologii ]] zabývající se výzkumem kultur jako adaptivních systémů v rámci přírodního prostředí.<ref>http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/prif/ps09/antropol/web/slovnik.html</ref>
== Vznik Etablování ekologicko-antropologického přístupu úzce souvisí s odmítnutím paradigmatu environmentálního determinismu (chápajícího přírodní prostředí jako determinující faktor pro [[w:cs:Kultura|kulturu]]). Ekologická antropologie naproti tomu chápe lidské společenství jako jednu z populací v rámci [[ekosystém|ekosystému]], přičemž právě kultura hraje specifickou roli, díky níž se tato populace pozměňuje a vývoj disciplíny == přizpůsobuje prostředí (rozvíjený proto od druhé poloviny 20začátku zaměřovala své výzkumy právě na interakci kulturních změn a okolního prostředí). století)
Významně se na této myšlenkové přeměně podílel [[Kulturní ekologie|kulturně ekologický přístup]] J. H. Steward, jenž se již vymezoval proti premisám radikálního environmentálního determinismu. Pro vznik ekologické antropologie jako vědní disciplíny byla klíčová padesátá a šedesátá léta, kdy dochází k zásadnímu opouštění deterministických přístupů v antropologii. Ekologičtí antropologové od té doby pronikají na univerzity, formují nové postoje a katedry, zabývají se ekosystémovými modely, konstituují vědní obory (jako etnoekologie a historická ekologie).<ref>BARFIELD, Thomas. 1997. The Dictionary of Anthropology. Oxford: Blackwell. S. 138.</ref><ref>http://anthropology.ua.edu/cultures/cultures.php?culture=Ecological%20Anthropology</ref>
Ekologická antropologie musela posléze reflektovat jevy spojené s postupující globalizací, jako byl pokračující zánik uzavřených společenství, provázanost a transformaci ekosystémů a kultur (zaniklé kultury a jejich vztahy s prostředím jsou předmětem zájmu [[Environmentální archeologie|environmentální archeologie]]). Dochází k opouštění výzkumu relativně uzavřených areálů a snahám o rozšíření studia na interakce probíhající mezi skupinami a jejich ekosystémy v [[biosféra|globálním ekosystémovém celku]]. Díky tomuto posunu se začínají reflektovat i globální problémy (spojené např. s [[globální změna klimatu|globální změnou klimatu]]) způsobující [[environmentální katastrofa|environmentální katastrofy]] a jejich devastující dopady na lokální komunity po celém světě ''(jak o tom svědčí, mj. i množství článků v oborovém časopise Journal of Ecological Anthropology<ref>http://shell.cas.usf.edu/jea/Pages/issues-of-jea.html#Vol15/</ref>)''.
Antropologie sama o sobě, a obzvláště jestliže vědomě deklaruje environmentální přístup, upozorňuje na důležitost zachování diverzity, a to jak kulturní, tak [[w:cs:Biologická diverzita|biologické]]. Stejně jako je biologická rozmanitost předpokladem k uchování života jako celku, je i rozmanitost kulturní důležitá pro zachování kultury a samotného člověka.
== Odkazy ==
{{wikipedia en|Ecological anthropology}}{{wikipedia en|Environmental anthropology}}
=== Reference ===
<references />
=== Literatura k dalšímu studiu===
* BENNETT, John William. (1976). The ecological transition: cultural anthropology and human adaptation. New York: Pergamon Press.
* BOUKAL, Tomáš. (2012) Ekologická antropologie: kapitoly z dějin oboru. Pardubice: Univerzita Pardubice.
* HALBICH, Marek, ed. a KOZINA, Václav, ed. (2012). Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika. Praha: Togga.
* TRNKA, Radek, ed. a LORENCOVÁ, Radmila, ed. (2008). Antropoekologický přístup k problematice využívání ekosystémových zdrojů u vybraných mimoevropských společností. Praha: Zarzura.
 
=== Externí odkazy ===
 
* [http://anthropology.ua.edu/cultures/cultures.php?culture=Ecological%20Anthropology Podrobnější úvod do ekologické antropologie na stránkách katedry antropologie na University of Alabama]
=== Literatura ===* BENNETT, John William. The ecological transition: cultural anthropology and human adaptation. New York: Pergamon Press, 1976. 9, 378 s. Pergamon frontiers of anthropology series.* BOUKAL, Tomáš. Ekologická antropologie: kapitoly z dějin oboru. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012. 197 s. ISBN 978-80-7395-475-8.* HALBICH, Marek, ed. a KOZINA, Václav, ed. Čítanka textů z ekologické antropologie: Amerika. Vyd. 1. Praha: Togga, 2012. 342 s. Andrias; v. 2. ISBN 978-80-87258-14-9.* TRNKA, Radek, ed. a LORENCOVÁ, Radmila, ed. Antropoekologický přístup k problematice využívání ekosystémových zdrojů u vybraných mimoevropských společností. Vyd. 1. Praha: Zarzura, 2008. 161 s. ISBN 978-80-254-2734-7.* Journal of ecological anthropology [online]. Athens, GA: Dept. of Anthropology, University of Georgia [cit. 2014-02-23]. ISSN 2162-4593. Dostupné z: http://sfxshell.jibcas.cz/sfxlcl3??url_ver=Z39.88-2004&ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&rfr_id=info:sid/sfxitusf.com:opac_856&url_ctx_fmt=info:ofiedu/fmt:kev:mtx:ctx&sfx.ignore_date_threshold=1&rft.object_id=991042723525434&svc_val_fmt=info:ofijea/fmt:kev:mtx:sch_svc&.Journal of Ecological Anthropology]
=== Další zdroje ===* [http://www.aaanet.org/sections/ae/ Anthropology and Environment Society]
[http://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_anthropology Ekologická antropologie na anglické wikipedii]
[http://shell.cas.usf.edu/jea/ Journal of Ecological Anthropology]{{licence cc|Petiška, Eduard, Jr}}{{TAČR}}
[http[Kategorie://www.aaanet.org/sections/ae/ Anthropology and Environment SocietyEnvironmentální obory]]

Navigační menu