Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 50 bajtů ,  28. 5. 2013, 14:33
U každého druhu je vždy uvedena kategorie ohrožení podle kategorizace IUCN a podle státních červených seznamů. Dále jsou přiloženy informace o rozšíření druhu, doplněné mapkou s vyznačenými existujícími a zaniklými lokalitami v základních polích středoevropské mapovací sítě o přibližné velikosti 10x10km. Dále je popsána ekologická a biologická charakteristika, význam druhu a příčiny ohrožení. Poslední odstavec se týká způsobu ochrany druhu a vysvětlení zařazení druhu do příslušné kategorie ohrožení.
V knihách také byly zveřejněny tzv. černé seznamy vymizelých taxonů ČR a SR.
Druhy obsažené v červených knihách nemusí být chráněny, zatímco druhy zaznamenané ve [http://vitejtenazemiwww.ceniamzp.cz/archivwww/krajina_csplatnalegislativa.nsf/vyhlaska_395_1992_sb.pdf d79c09c54250df0dc1256e8900296e32/7698185c778da46fc125654b0044ddbc?OpenDocument vyhlášce č. 395/1992 Sb.] ano.<ref name="Primack">Primack, R.B., Kindlman, P., Jersáková, J. 2001. Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha, ISBN 80-7189-552-0</ref>
V dnešní době máme 5 dílů těchto knih:
*Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 1.díl. Ptáci.<ref name="Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 1.díl. Ptáci.">Sedláček, K. (ed.). 1988. Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČSSR. 1.díl. Ptáci. Státní zemědělské nakladatelství, Praha, ISBN 80-209-0021-7</ref>
98

editací

Navigační menu