Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 260 bajtů ,  10. 5. 2016, 19:00
uspořádání
S [[Fragmentace krajiny|fragmentací krajiny]] úzce souvisí vznik bariérového efektu, kdy se dopravní stavba stává výraznou bariérou na migrační cestě. Komunikace představuje fyzickou překážku, která má důsledky pro populace živočichů. Pro velké savce je většinou komunikace překážkou, jen je-li oplocena a provoz je vysoce intenzivní. Menší živočichové na komunikaci (obojživelníci, drobní savci, bezobratlí) jsou mnohem častěji sraženi vozidly nebo usmrceni predátory. Jestliže komunikace účinně oddělují populace živočichů po několik generací mohou se tyto populace demograficky změnit. Dochází-li k opakovanému rozmnožování mezi příbuznými jedinci, mohou být následkem dokonce nevratné genetické změny vedoucí postupně k degeneraci a úhynu celých společenstev fauny. Druhy, které potřebují velkou rozlohu území, jsou na fragmentaci nejcitlivější. Malé populace mohou trpět příbuzenským křížením nebo mohou vyhynout a jsou tedy mnohem závislejší na migraci než velké populace. Ve většině případů komunikace pohyb živočichů úplně nezastaví, ale značně ho omezí.
==Odkazy=====Související stránky===*[[Portál:Doprava a životní prostředí]]=== Zdroje ===
*Dufek, J., Jedlička, J., Adamec, V.: Fragmentace lokalit dopravní infrastrukturou – ekologické efekty a možná řešení v projektu COST 341. [online] Centrum dopravního výzkumu Ministerstva dopravy. Přístup z WWW: <http://www.cdv.cz/text/szp/frag/frag-doprava.pdf>
*Špyňar, P.: Fragmentace krajiny. Vstoupit do krajiny. Současná krajina a její problémy [online] Přístup z WWW: <http://krajina.kr-stredocesky.cz/article.asp?id=27>
*Hodnocení fragmentace krajiny dopravou. Evernia - konzultační kancelář pro životní prostředí. [online] Přístup z WWW: <http://www.evernia.cz/publikace/Hodnoceni_fragmentace_krajiny_dopravou_cz.pdf>
*Zatloukal, J.: Doprava {{Cite book| publisher = Agentura ochrany přírody a životní prostředí. [online] Ministerstvo dopravy a spojů krajiny ČR. Přístup z WWW| isbn = 80-86064-92-1| title = Hodnocení fragmentace krajiny dopravou: <metodická příručka| url = http://www.czp.cunievernia.cz/projektypublikace/konf_hledani/Sbornik/RTF/zatloukalHodnoceni_fragmentace_krajiny_dopravou_cz.rtf>pdf| location = Praha| date = 2005}}*Anděl{{Cite book| edition = 1. vyd| publisher = Ministerstvo dopravy, P.: Fragmentace krajiny – zásadní problém ochrany přírody a způsob jeho hodnocení. Veřejná správa. č. 36 roč. 2006 [online] Přístup z WWW: <odbor pozemních komunikací| isbn = 80-903787-1-4| last = Evernia| first = | url = http://aplikacewww.mvcrevernia.cz/archiv2008/casopisy/s/2006/36publikace/konzHodnoceni_pruchodnosti_uzemi_pro_liniove_stavby_cz.html>pdf*Metodika k posuzování fragmentace krajiny dopravními liniovými stavbami, MŽP | coauthors = silnic a dálnic ČR, odbor ekologie krajiny a lesaŘeditelství| title = Hodnocení průchodnosti území pro liniové stavby: In: <httptechnické podmínky:schváleno MD-OPK čj.-505/06-120-RS/www2 ze dne 7.9.2006 s účinností od 1.everniaříjna 2006, ev.cz/cz_fragm/html/metodickeč.htm>TP 181| location = Praha| date = 2006}}*[[Portál:Doprava a životní prostředí]]
[[Kategorie:Využití území]]

Navigační menu