Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  
Informační nástroje jsou tedy takové nástroje, které poskytují informace o vlivu podniku na životní prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.  
 
Informační nástroje jsou tedy takové nástroje, které poskytují informace o vlivu podniku na životní prostředí úřadům, podnikům, školám i široké veřejnosti.  
   −
Povinné nástroje:
+
'''Povinné nástroje:''' Jejich povinné použití vyplývá ze zákonů a nařízení:
Jejich povinné použití vyplývá ze zákonů a nařízení:
  −
* [[Integrovaný registr znečišťování]]
  −
* [[EIA|Hodnocení vlivů na životní prostředí]]
     −
Dobrovolné informační nástroje:
+
[[Integrovaný registr znečišťování]] - [[EIA|Hodnocení vlivů na životní prostředí]]
Tyto nástroje využívají podniky zcela dobrovolně, jsou součástí image podniku vůči veřejnosti. Ve většině případů stát administrativní cestou zajišťuje objektivnost těchto nástrojů.
     −
*[[Environmentální politika podniku]]
+
'''Dobrovolné informační nástroje:''' Tyto nástroje využívají podniky zcela dobrovolně, jsou součástí image podniku vůči veřejnosti. Ve většině případů stát administrativní cestou zajišťuje objektivnost těchto nástrojů.
*[[Environmentální reporty]]
+
 
*[[Environmentální audit]]
+
[[Environmentální politika podniku]] - [[Environmentální reporty]] - [[Environmentální audit]] - [[Environmentální prohlášení]] - [[Environmentální účetnictví na podnikové úrovni]] - [[Analýza materiálových toků]] - [[Environmentální indikátory podnikání]] - [[Hodnocení životního cyklu výrobku]] - [[Komunikace problémů ŽP]]
*[[Environmentální účetnictví]]
  −
*[[Analýza materiálových toků]]
  −
*[[Environmentální indikátory podnikání]]
  −
*[[Hodnocení životního cyklu výrobku]]
  −
*[[Komunikace problémů ŽP]]
 

Navigační menu