Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Nápověda:Případová studie

Přidáno 6 bajtů, 7. 2. 2013, 16:06
* při psaní zprávy (interpretaci informací) je třeba:
** vystihnout povahu případu, hlavní problém, o který se v případové studii bude jednat
** tento problém je vhodné vnímat i v obecnější rovině (nikoli jev pouze samotný, ale jeho percepci, význam, smysl)
** vyjádřit různé úhly pohledu (environmentální, kulturní, sociální, právní, ekonomický, estetický, jak jej vnímají dotčení aktéři) a vymezit jejich hranice nebo překryvy
** zachytit kontext případu: najít informace o jeho širších (i historických) souvislostech; ilustrovat okolnosti
109

editací

Navigační menu