Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 84 bajtů ,  6. 2. 2013, 16:27
bez shrnutí editace
__NOTOC__
==Vymezení==
'''Případové studie jsou detailním rozborem jednoho nebo několika málo případů. Jedná se o zkoumání předem určeného jevu, v rámci jeho reálného kontextu.''' Případová studie má primárně deskriptivní cíl: usiluje o zachycení složitosti případu, jeho komplexnosti, popisuje vztahy v jejich celistvosti. Může však být i explanační: odhalit skryté souvislosti a vysvětlit příčiny konkrétních jevů.<refname = "Hendl">Hendl, J. (2005) Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Portál. Praha. ISBN 80-7367-040-2. 104-116</ref> <refname = "Yin">Yin, R. K. (2009) Case Study Research: Design and Methods. Fourth Edition. SAGE Publications. USA. ISBN 978-1-4129-6099-1.</ref>
'''Smyslem případové studie je předpoklad, že důkladným prozkoumáním jednoho případu lépe porozumíme jiným podobným případům<ref name = "Hendl"/>'''. (HENDL)
Případová studie může využívat aplikaci různých vědeckých metod (interview, studium dokumentů, statistická data, apod.) a výsledky, které tyto metody přináší, není to však její hlavní cíl.Případové studie jsou PRAKTICKÝM příspěvkem k danému tématu, jejich zpracování je založeno spíše na zkušenosti než na analýze či aplikaci nějaké teorie.
Ale současně tyto studie shromažďují data a evidenci pro případné následné kritické zkoumání (případové studie jsou často konceptualizovány jako '''forma výzkumu''' nebo jeho předběžná fáze).
==Typy případových studií<ref name = "multiple"a/> <ref name = "Hendl"/>==
* '''Intrinsická''' – případová studie vytvořená jedincem, kteráý chce lépe porozumět určitému případu, a řídí se zájmem o jeho zvláštní rysy; věnuje případu jenom kvůli němu samému - tento případ nereprezentuje jiné případy, vztah k obecnější problematice nehraje roli
* '''Instrumentální''' – obecnější charakter, výzkumník volí jev (např. stres), pak vyhledá případ nebo několik případů, které tento jev reprezentují, a podrobně je zkoumá; poskytuje vhled do určitého problému, a poskytuje lepší porozumění jeho principům (zájem se soustřeďuje na teorii)
* psát o případové studii neznamená pouze popisovat stávající situaci, je třeba dbát základních principů tohoto "žánru".
===Charakteristiky výborné případové studie<ref name = "Yin"/>===
* '''významnost''': objevnost nebo neobvyklost pro běžného čtenáře, význam pro poznání obdobných případů (přínos pro teorii)
* '''úplnost''': vymezení hranic případu (případně jejich empirické potvrzení); získání dostatečně bohatých dat (informací); dovedení studie (výzkumu) do přirozeného závěru; vyčerpání problematiky
109

editací

Navigační menu