Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
m
bez shrnutí editace
'''Integrované projekty na ochranu životního prostředí'''
Tyto investice sebou přinášejí jak environmentální efekt, tak jistý sociálně-ekonomický efekt. Zavádění integrovaných projektů na ochranu životního prostředí souvisí s rostoucím zájmem společnosti o ochranu životního prostředí a zaměření se na strategii prevence. Nejen že se zpřísnily legislativní podmínky (větší postihy znečišťovatelů, růst poplatků a zavádění nových sankčních nástrojů), ale i společenská poptávka po produktech se mění ve prospěch odpovědných firem. Jak si firmy začaly uvědomovat souvislost mezi ochranou životního prostředí a zvyšujícím se ziskem, lze vysledovat i změnu v nahlížení na efektivnost environmentálních projektů. Posouzení jejich efektivnosti se nyní věnuje stejná pozornost jako jakýmkoli jiným projektům. Integrované projekty na ochranu životního prostředí patří tudíž do projektů zvyšujících zisk, popřípadě snižujících náklady. <ref name="Kožená">Kožená, M.: [http://wwwdspace.upce.cz/enbitstream/fes10195/veda-vyzkum32306/scipap1/e-verze-sborniku/2007/scipap-c-11CL645.pdf#page=70 Efektivnost environmentálních investic], [online]. [cit. 2010-04-05]. Univerzita Pardubice, Ústav ekonomiky a managementu, Pardubice 2005</ref>
==Kritéria efektivnosti environmentálních projektů==
86

editací

Navigační menu