Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Přidáno 134 bajtů ,  27. 2. 2011, 08:52
bez shrnutí editace
__NOTOC__== Úvod ==Toxické látky [http[w://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice |sinic]] a řas jsou celosvětovým problémem, ale v ČR je jim zatím věnována jen malá pozornost. Zahraniční epidemiologické i naše laboratorní studie prokázaly teratogenní vliv cyanotoxinů, hepatotoxické, embryotoxické, imunotoxické, neurotoxické, dermatotoxické a další efekty cyanotoxinů na zdraví obyvatel a vodních organismů.<supref>[1]Maršálek, B.: Rozdělení cyanotoxinů - legislativa. Cyanobakterie, sborník semináře, Brno, 2004</supref> . Toxiny [http://cs.wikipedia.org/wiki/Sinice sinic] jsou látky [http[w://cs.wikipedia.org/wiki/Sekund%C3%A1rn%C3%AD_metabolismus Sekundární metabolismus|sekundárního metabolismu]]. Srovnáme-li je s ostatními přírodními toxiny, jsou toxičtější než [[toxiny vyšších rostlin]] a [[hub]], avšak jsou méně toxické než [[w:bakteriální toxiny|bakteriální toxiny]].<supref>Základní informace z oblasti toxikologie toxikon.cz [3online]. Dostupné z WWW: http://www.biotox.cz/toxikon/sinice/toxiny.php</supref>.
== Výskyt sinic ve vodních nádržích, vodní květ ==
== Zdroje ==
<references/>
1.↑ Maršálek, B.: Rozdělení cyanotoxinů - legislativa. Cyanobakterie, sborník semináře, Brno, 2004

Navigační menu