Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
Hodnotící tabulka pro diskuze týkající se problematiky udržitelného rozvoje a životního prostředí. Pro jiná témata či jiné typy diskuze lze kritéria modifikovat!
 
{| border=1
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || '''Hodnocení ''' ||
|-
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informacezcela chybí; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
|-
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
|-
| '''Způsob zapojení, odhodlanostHodnoty/kritický pohled''' || projevuje jasné, kriticky promyšlené hodnoty za diskusí, věnuje z nichž diskuse vychází; psaní věnován dostatečný čas, který je (zjevný i z délky příspěvků ) || projevuje hodnotyneurčité, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek , spontánní přístup avšak nedostatečně kritický || hodnoty za dskuzí , z nichž diskuze vychází, nejsou jasnénebo kriticky promyšlené; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||
|-
| '''Action orientedAkční hledisko''' || positive approach & practical focus pozitivní přístup a orientace na praktické závěry || positive but half-hearted or undeveloped approachpozitivní, ale váhavý přístup; good intent is shown but remains unfocused dobrý záměr, který však nemá praktické důsledky || not practical outcomežádný skutečný výsledek, only “chatting” pouze „tlachání“ || ||
|-
| '''Constructive approachKonstruktivní přístup''' || conclusions based on individual standpoint & derived from the opinion of the others závěry vychází zároveň z vlastního stanoviska a z názorů ostatních || Conclusions reveal an individual standpoint but need to bedeveloped furtherzávěry odhalují vlastní stanovisko, ale potřebují dále rozvinout; the opinion of others is either given too much or too little prominence názorům ostatních se přikládá buď příliš mnoho nebo přliš málo významu || zero personal conclusions from the discussion andžádné osobní závěry z diskuze a/or zero ability to adjust own opinion to the views of the others nebo nulová schopnost přizpůsobit vlastní názor hledisku ostatních || ||
|-
| '''Total Celkem (pointsbodů)''' || || || || '''max 50''' ||
|-
| || || || || ||
|}
 
{{licence cc|Dlouhá, Jana}}
1 153

editací

Navigační menu