Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
bez shrnutí editace
| '''Obsah, jasnost & zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
|-
| '''ContextKontext''' || response to othersreaguje na příspěvky ostatních, fits in with the context and main theme of the discussion reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- focused on the main aim of the discussion, zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- response to others reaguje na příspěvky ostatních || a declaration only with no relationship to the theme or other contributions pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
|-
| '''Commitment''' || demonstrates values behind the discussion; length & time spent on writing || demonstrates values but which are only half-formed; writing is relatively brief and shows signs of being spontaneous and somewhat lacking in thought and analysis || values behind the discussion not clear; time or attention paid to the writing insufficient || ||
109

editací

Navigační menu