Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 12: Řádek 12:  
fckLR</ref>  
 
fckLR</ref>  
   −
Cost-Benefit Analysis je anglický výraz, který se do češtiny překládá jako Analýza nákladů a přínosů. Tento překlad může působit zavádějícím dojmem, neboť se v tomto případě nejedná o náklady v účetním slova smyslu, ale spíše o jakési „újmy“, nebo lépe řečeno jakékoli negativní dopady projektu.  
+
CBA je nástroj, který umožňuje srovnání společenských nákladů a přínosů, a podle této analýzy lze určit, která alternativa projektu je z hlediska ekonomické efektivnosti nejvýhodnější.<ref name="Evropská komise">(2008): Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects. Structural Funds,Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. Final Report. Directorate-General Regional Policy. Brussels. Internetový přístup:http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/cost/guide2008_en.pdf (11/26/2008)fckLR</ref>
 +
 
    
Cost – Benefit Analyza nám pomáhá vybrat projekty nebo činnosti, které nejlépe přispějí k růstu společenského blahobytu. Dále zvýšit informovanost o daném projektu, navrhne možné varianty řešení a určí jaké jsou společenské náklady a užitky.  
 
Cost – Benefit Analyza nám pomáhá vybrat projekty nebo činnosti, které nejlépe přispějí k růstu společenského blahobytu. Dále zvýšit informovanost o daném projektu, navrhne možné varianty řešení a určí jaké jsou společenské náklady a užitky.  
49

editací

Navigační menu