Ochrana zemědělské půdy

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Zemědělská půda svrchní vrstva planety Země, která tvorží produkci planety, narozdíl od horninového prostředí se řadí do sféry živé přírody (54%) je využívána pro účely zemědelské produkce. Upravuje řada zákonů - Ministerstvo zemědělství živ prostředí. Je to důležitá součást ekosystému,

- může docházet na pozemcích, které jsou k zemědělské rpodukci přímo určeny (Zemědělský půdní fond) způsob zemědělského využívání může negativně ovlivnit půdu i plodiny, nadměrná mechanizace, nadměrné používání hnojiv, pesticidů. Právní řád se snaží řešit (těžiště je v zákoně č. 334/1992 Sb.) o ochraně

jsou další zákony (viz. prez nastavují pravidla speciálnímu výkonu zemědělské činnosti, hovoříme o environmentálně šetrném zemědělství. Do všech činností se promítá silně vliv stavebního zákona, může to být také případ, který řeší zákon 334/1992 Sb.) pokud se vlastník pozemku rozhodne dále nevyužívat pozemky k zemědělským účelům, zákon řeší podmínky za jakých je možné odejmout půdu ze zemědělského účelu, jaké jsou regulace, mantinely.

Zemědělský půdní fond není žádná instituce, orgán, úřad státní správy je to pouze souhrnné označení pro balík nějakých pozemků, které jsou určeny k využití zemědělským způsobem. Jsou to pozemky s příslušným určením (tzv. kultury pozemku) 1) zemědělsky obhospodařovaná půda teď a tady je skutečně využívána, je to v souladu s územním plánem, katastrem nemovitostí. 2) pozemky, které jsou dočasně neobhospodařované, v katastru nemovitostí jsou stále jako zemědělská půda. V minulém režimu byl trest za nevyužívání pozemku (mohli ji i vyvlastnit). Problém je když z půdy se číří škůdci, plevel, může žalovat soused, nebo řešit veterinární správa... Jsou nějaké lhůty, kdy je třeba nechat půdu odpočinout. 3) vybetonované pozemky, meliorizační zařízení, půda určená k obdělávání (zemědělské cesty, odstavné plochy)

4) Vodní útvary podle vodního zákona, takové, kde majitel provozuje intenzivní chov drůbeže (husy a kachny) a ryb.

Ochrana rozlohy Zemědělského půdního fondu[editovat | editovat zdroj]

Paragraf 4. Pozemky v zemědělském půdním fondu lze využívat pouze k zemědělským účelům. Pokud chcete odejmout zemědělskou půdu. Když stavět tak v brownfields. Odjímat jen plochu nezbytně nutnou k provedení takového účelu. Pokud se jedná o obslužné pozemky, typu staveniště, sklad materiálu - ty obvykle na dobu nezbytnou a pak povinnost uvést do původního fondu.

Obecní úřad, krajský úřad. Nejmenší úřady dvojkové obecní úřady... Nad 10 snad krajský úřad. Pokud úřad nesouhlasí, může se vlastník odvolat. Stavební úřad nesmí nahradit svoji aktivitou rozhodnutí Zemědělského půdního fondu.

Ochrana kvality ZPF

povinnosti ři hospodaření na zemědělské půdě, chrání se úrodná

Len

Ústřední orgán státní správy ministerstvo životního prostředí - o ochraně zěmědělského půdního fondu Jinak - pod ministerstvem zemědělství - V zákoně o ekologickém zemědělství se jedná o biodiverzitě.

Minis