Metodika tvorby textů v otevřeném internetovém prostoru/Co je e-learning?/Web 2.0 nástroje

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Web 2.0 je souhrnným pojmem pro nové, emergentní vlastnosti webu, které na rozdíl od původního Web 1.0 (který poskytoval poměrně pasivní zkušenost s Internetem) vznikly z potřeby propojit lidi, sdílet znalosti a zkušenosti, a poskytnout nové možnosti pro výuku/učení. Sociální software obecně umožňuje číst i přispívat do webových prostor a požadavek aktivní participace je jeho základní charakteristikou.

O Web 2.0 nástrojích se hovoří jako o „sociálním webu“. Umožňují vytvářet, kontrolovat (editovat) a také zveřejnit informace samotnými uživateli, a to ve vzájemné spolupráci a na demokratickém základě. Mezi oblíbené a snadno využitelné Web 2.0 nástroje patří například wiki – soubor vzájemně propojených webových stránek, kterou může jednoduše editovat kdokoli. Umožňuje kolektivní práci na textu, jeho úpravy i diskuzi týkající se obsahu; po technické stránce poskytuje tento software nesčetné možností pro tvorbu textů, vkládání obrázků a grafů, propojování s dalšími zdroji četnými hyperlinky atd.[1]

Typy a možnosti sociálního softwaru[editovat | editovat zdroj]

Zahrnuje populární aplikace jako blogy, wiki a podcasting; sociální sítě jako Facebook a Myspace; služby pro foto- a video-sdílení jako např. Flickr a YouTube; známé nástroje jako RSS feeds, sociální tagging (např. Delicious), mikroblogy (např. Twitter), geotagging; a další. Mezi Web 2.0 lze zařadit i síťové hry a simulace jako je Second Life, neboť těží ze sociálních dimenzí a charakteristik sdílených prostorů v sociálním Webu. [2] Nabízí četné možnosti interakce, např. wiki jakožto sociální software založený na participaci umožňuje značkování, hlasování, verzování, hyperlinkování a vyhledávání, a také diskusi a komentování[3].

Některé z nástrojů, které Web 2.0 poskytuje, nabízejí prostředí zvláště vhodné pro kolaborativní formy učení, kde studenti jsou do procesu učení aktivně zapojeni. Učení se zde může odehrávat v sociální interakci a dialogu, kdy všichni zúčastnění včetně učitelů spolupracují, kladou otázky, rozvíjejí společně argumenty a závěry, a v těchto aktivitách se angažují rovným dílem (dochází tak k posunutí role učitele). Tyto Web 2.0 nástroje jsou potenciálně vhodné pro výuku především s ohledem na rozšíření spektra pěstovaných kompetencí (kritický přístup, spolupráce, aktivní tvorba).

Wiki[editovat | editovat zdroj]

Wiki je vhodným nástrojem pro výuku všude tam, kde se od studentů očekává samostatná práce s textem. Po softwarové stránce přestavuje Wiki soubor webových stránek, které dovolují uživatelům přidávat vlastní obsah (podobně jako diskuzní fóra, blogy aj. Web 2.0 nástroje), a také současně umožňuje ostatním uživatelům tento obsah editovat. Na rozdíl od jiných redakčních systémů jednotlivé stránky mohou být vzájemně propojeny a uspořádány zcela libovolně, nejsou publikovány v pořadí dle času nebo podle taxonomické či jakékoli jiné předem dané hierarchie. To činí z wiki velmi pružný systém – jde o prostorové struktury, které jsou nekonečně expandovatelné. Nabízejí možnost průběžné úpravy či aktualizace stránek (jejich soustavného vývoje) a současně obsahují četné nástroje, jak sledovat historii těchto stránek a porovnávat jejich různé verze (možnost srovnávání různých variant a případné návraty k „historicky starším“ verzím textu je důležitá vzhledem k veřejné povaze wiki prostoru a související hrozbě vandalizmu). Navíc editační prostředky wiki jsou velmi jednoduché, nevyžadují znalosti relativně komplikovaného HTML jazyka, takže uživatelé jsou schopni pracovat v tomto prostředí bez předchozí zkušenosti s tvorbou webových stránek[4]. V praxi se Wiki naplněná tematicky zaměřenými texty stává během času po obsahové stránce soběstačná – je spravována svými uživateli.

Využití Wiki ve výuce[editovat | editovat zdroj]

Viz výuka psaní pomocí Wiki

Technické aspekty využití Wiki[editovat | editovat zdroj]

Viz softwarové možnosti využití Wiki ve výuce

Příklady využití ve výuce[editovat | editovat zdroj]

Viz záznamy kurzů COŽP UK využívajících prostředí Wiki

Reference[editovat | editovat zdroj]

  1. viz též DLOUHÁ, J. Vzdělávání metodou e-learningu podporující regionální spolupráci a vytváření evropského vzdělávacího prostoru v interdisciplinární oblasti životního prostředí. Envigogika 2010/V/3 [online] [cit 2011-02-25] Dostupné z www: http://www.envigogika.cuni.cz/envigogika-2010-v-3/vzdelavani-metodou-e-learningu-podporujici-regionalni-spolupraci-a-vytvareni-evropskeho-vzdelavaciho-prostoru-v-interdisciplinarni-oblasti-zivotniho-prostredi_cs
  2. WHEELER, S. All Changing: The Social Web and the Future of Higher Education (a tale of two keynotes) Keynote speech for the Virtual University: Models, Tools and Practice Conference, Technical University of Warsaw, Poland, 2008.
  3. SCHWARTZ, L., CLARK, S., COSSARIN, M., RUDOLPH, J. Educational Wikis: features and selection criteria, Athabasca University, Centre for Distance Education, Report no. R27/0311, November 2003.
  4. DUFFY, P., BRUNS, A. The Use of Blogs, Wikis and RSS in Education: A Conversation of Possibilities. In Proceedings Online Learning and Teaching Conference 2006, pages pp. 31-38, Brisbane. [online] [cit. 2010-12-13] Dostupné z www: http://eprints.qut.edu.au/5398/