Zelená budova - uživatelé

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Uměřenost jako znak ekologické architektury

Ekologické bydlení je charakteristické smyslem pro uměřenost. Domy jsou prostorově uměřené, žádné pompézní vily, na jejichž stavbu a provoz se spotřebuje i s mnoha technologickými vymoženostmi spousta materiálu a energií. Nájemníci obývají jen tolik prostoru, kolik opravdu využijí. V ekologické architektuře se menší stává výhodnějším. Vnitřní uspořádání pak kopíruje znalosti předků, vhodně rozmísťuje v domě pokoje: obývací pokoj na jih nebo západ, ložnici na východ nebo sever, ostatní prostory jako šatny, komory, schodiště pak jako “nárazníkové zóny".

Chování obyvatel

Nakonec nejdůležitějším prvkem v nízkoenergetických budovách je vždy chování obyvatel. Bude-li dům vybaven dokonalou izolací a nejlepšími okny, nebude to moc platné, zůstanou-li okna otevřená do mrazu. Rozsvícený dům celou noc či zbytečně trvale nahřívaná počítačová tiskárna. Jak uspořit energie při provozu:

  • Použitím úsporných spotřebičů
  • Použitím úsporného osvětlení
  • A zejména úsporným chováním obyvatele bytu a domu

Snížení poptávky po energii a omezení energetických potřeb

Snížení energetické náročnosti spotřebičů

Energetická náročnost jednotlivých spotřebičů závisí vždy jak na vlastní energetické náročnosti spotřebiče, tak na režimu jeho využívání. Energetickou náročnost spotřebičů můžeme zjistit v dnešní době většinou podle tzv. energetických štítků.

Velký vliv na celkovou spotřebu energií však má také režim využívání spotřebiče - řízení vytápění v závislosti na venkovní teplotě a skutečném využití, osvětlení, větrání, neúsporně stand-by módy některých zařízení atd. atd. Na to vše má vliv chování obyvatel domu - Nízkoenergetické budovy jsou citlivé na chování uživatelů – proto jsou asi problematické, jde-li o úřady a kancelářské budovy

Tabulka: Potenciál úspor energie provozu elektrických spotřebičů v bytové jednotce [1]

Spotřeba el. energie v domácnosti (kWh/rok) Starší spotřebiče (kWh/rok) Energeticky úsporné spotřebiče (kWh/rok) Přibližná úspora
Pračka 280 120 57 %
Chladnička 370–440 100–190 64 %
Mraznička 540–570 140–200 69 %
Malý spotřebič 140–200 100–140 29 %
Televizor 120–170 40–100 55 %
Osvětlení 230–320 70–130 64 %
Myčka 280–580 150–400 36 %
El. sporák 430 420 2 %
Celkem v kWh/rok 1980–2260 970–1320 1275 (55 %)
Celkem v GJ/rok 8,14 3,24 4,59 (55 %)

Snížení energetické potřeby spojené s tepelným pohodlím obyvatel v zimě

Tepelné ztráty jsou snižovány prostřednictvím izolace stěn a využít tepla slunečního záření pro snížení potřeby ohřívat nový vzduch.

Snížení energetické potřeby spojené s tepelným pohodlím obyvatel v létě

Tepelné ztráty jsou snižovány použitím specifických úprav vnějšku stavby (úpravy prosklených stěn). Úspory zajišťuje také vhodný systém ventilace a případně pasivní nebo aktivní systém ochlazování.

Ohřev vody

Snížení spotřeby zajistí co nejkratší vzdálenost od místa ohřátí k místu použití, ale také technické parametry zařízení na ohřev vody.

Environmentálně příznivé energie

  • obnovitelné a lokální s bezpečnými dodávkami (dřevo, geotermální energie)
  • v případě odběru elektřiny lze nakupovat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů

Zdroje a poznámky

  1. Hnutí Duha: Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách do roku 2050, Praha, 2007

Odkazy

Externí odkazy