Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy/Základy ekologie/Zoogeografické oblasti: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 10: Řádek 10:
  
  
Obr. Zoogeografické oblasti (obr. převzat z Wikipedie)
+
Obr. Zoogeografické oblasti] (obr. převzat z Wikipedie)
  
 
Rozdělení světa na jednotlivé oblasti a podoblasti zavedli už v devatenáctém století významní britští přírodovědci a průkopníci poznání přírody Wallace a Lydekker.
 
Rozdělení světa na jednotlivé oblasti a podoblasti zavedli už v devatenáctém století významní britští přírodovědci a průkopníci poznání přírody Wallace a Lydekker.

Verze z 12. 10. 2009, 07:51

Zoogeografické oblasti

Zoologové rozdělili suchozemský svět na šest zoogeografických oblastí :

  • Palearktická oblast
  • Nearktická oblast
  • Etiopská oblast
  • Orientální oblast (Indomalajská oblast)
  • Australská oblast
  • Neotropická oblast


Obr. Zoogeografické oblasti] (obr. převzat z Wikipedie)

Rozdělení světa na jednotlivé oblasti a podoblasti zavedli už v devatenáctém století významní britští přírodovědci a průkopníci poznání přírody Wallace a Lydekker.

Všimneme si rozdílu mezi makroekosystémy, které definovali zoologiové na základě rozšíření zvířat, především savců (zoogeografické oblasti), těch, které definovali botanici (biomy země) na základě rozšíření druhů rostlin. Příčinu rozdílů v množství makroekosystémů a v tom, kudy vedou hranice mezi nimi, musíme hledat v různé závisloti živočichů a rostlin na stanovišti a v jejich různé schopnosti překonávat bariéry.

V dnešní době se však názory na členění zoogeografických oblastí různí. Navíc se v důsledku antropogenní migrace rozdíly mezi nimi rychle stírají. Lze si představit, že za několik staletí budou kontinenty osídleny podobně. To ovšem povede k tomu, že mnohé druhy (především stenoektní, endemitní) vyhynout.