Základy ekologie a problematiky životního prostředí pro pedagogy