Vznikající technologie

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Vznikající technologie (anglicky: emerging technologies) je označení pro technologie, jež jsou v současné době dostupné, vznikají, popř. se očekává, že budou v příštích letech vyvinuty, a které podstatným způsobem změní stávající technologické procesy, ekonomické modely a fungování společnosti jako celku.[1][2] Šetrná implementace vznikajících technologií je zásadním předpokladem pro udržitelný rozvoj.[3]

Jednou ze vznikajících technologií je např. 3D tisk

V minulosti mívala technologická inovace dlouhý životní cyklus, od jejího vzniku přes zavedení a zánik (a příchod technologie zcela nové či modifikace stávající) uplynuly často stovky let. Lidé se na ni proto měli možnost pozvolna adaptovat a přijmout ji jako přirozenou součást svých životů. Od industriální revoluce dochází k prudkému nárůstu nových technologií a postupně každá generace přišla do styku s něčím, co neznala ta předcházející. S příchodem čtvrté průmyslové revoluce se toto období ale podstatně zkracuje a nové technologie vznikají podstatně častěji, stejně tak rostou požadavky na jejich osvojení a používání napříč společností. Narůstá proto snaha pracovat s rostoucím tempem inovací a vytvořit teoretický rámec, který by mohl posloužit jak pro výzkumné účely, tak i pro tvorbu politických opatření.

V devadesátých letech se v anglicky mluvících zemích začíná prosazovat slovní spojení ,,emerging technologies" jako označení pro technologické novinky (ovšem bez ustálené a široce příjímané definice). Užívání tohoto spojení prudce roste od roku 2000 a to jak v běžných zprávách, tak i odborných publikacích.[4] V roce 2015 provedli Daniele Rotolo, Diana Hicks, Ben R. Martin průzkum používání a rešerši současné literatury a výzkumu v této oblasti. Výsledky zveřejnili v článku What Is an Emerging Technology?. Autoři zde rovněž vymezují základní znaky, které by technologie měla splňovat, aby mohla být definována jako vznikající. Měla by být : 1) převratnou inovací, 2) relativně rychle rostoucí, 3) koherentní, 4) mít význačný dopad a 5) být nejednoznačná a nejistá. V článku také definují vznikající technologie jako: ,,radikálně nové a relativně rychle vznikající technologie, jež jsou charakterizovány jistým stupněm koherence přetrvávající v čase, a jež mají potenciál značně ovlivnit socioekonomické vzorce, ve smyslu složení aktérů, institucí a vzorců vzájemných interakcí, a zároveň postupy vytváření znalostí. Jejich hlavní význam leží v budoucnosti a proto je jejich vznikající fáze vždy částečně nejednoznačná a nejistá."[4]

V současné době se se vznikajícími technologiemi setkáváme v mnoha oblastech lidské činnosti. Mezi nejčastěji zmiňované patří různé digitální technologie, vzdělávací technologie, bio technologie a různá řešení využívající možností umělé inteligence, jako jsou strojové překladače, rozpoznávání objektů či samořiditelná auta.

Související články

Reference

  1. BusinessDictionary.com [online]. BusinessDictionary.com [cit. 2016-06-08]. Dostupné online. 
  2. thelawdictionary.org [online]. thelawdictionary.org [cit. 2016-06-08]. Dostupné online. 
  3. ALMEIDA, Maria Fatima Ludovico de; MORAES, Carlos Augusto Caldas de. Diffusion of Emerging Technologies for Sustainable Development: Prospective Assessment for Public Policies. Journal of Technology Management & Innovation. 2013-04-30, roč. 8, čís. 0, s. 228–238. Dostupné online [cit. 2016-06-09]. ISSN 0718-2724. DOI:10.4067/S0718-27242013000300021.  
  4. 4,0 4,1 ROTOLO, Daniele; HICKS, Diana; MARTIN, Ben. What Is an Emerging Technology?. Rochester, NY: Social Science Research Network Dostupné online. 

Externí zdroje

Template Emerging technologies