Vznikající technologie

Z Enviwiki
Verze z 9. 6. 2016, 09:13, kterou vytvořil Eduard (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „'''V přípravě''' '''Vznikající technologie''' ''(''anglicky: ''emerging technologies)'' je označení pro technologie, jež jsou v současné době d…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

V přípravě

Vznikající technologie (anglicky: emerging technologies) je označení pro technologie, jež jsou v současné době dostupné, vznikají, popř. se očekává, že budou v příštích letech vyvinuty, a které podstatným způsobem změní stávající technologické procesy, ekonomické modely a fungování společnosti jako celku.[1][2]

V minulosti měla technologická inovace dlouhý životní cyklus, od jejího vzniku přes zavedení a zánik (příchod nové či její modifikace) uplynuly často stovky let. Lidé se na ni proto měli možnost pozvolna adaptovat a přijmout ji jako přirozenou součást svých životů. Od industriální revoluce dochází k prudkému nárůstu nových technologií a postupně každá generace přišla do styku s něčím, co neznala ta předcházející. S příchodem čtvrté průmyslové revoluce se toto období ale podstatně zkracuje a nové technologie vznikají podstatně častěji, stejně tak rostou požadavky na jejich osvojení a používání napříč společností. Narůstá proto snaha pracovat s rostoucím tempem inovací a vytvořit teoretický rámec, který by mohl posloužit jak pro výzkumné účely, tak i pro tvorbu politických opatření.

V devadesátých letech se v anglicky mluvících zemích začíná prosazovat slovní spojení ,,emerging technologies" jako označení pro technologické novinky (ovšem bez ustálené a široce příjímané definice). Užívání tohoto spojení prudce roste od roku 2000 a to jak v běžných zprávách, tak i odborných publikacích.[3] V roce 2015 provedli Daniele Rotolo, Diana Hicks, Ben R. Martin průzkum používání a rešerši současné literatury a výzkumu v této oblasti. Výsledky svého výzkumu zveřejnili v článku What Is an Emerging Technology? autoři vymezují základní znaky, které by technologie měla splňovat, aby mohla být definována jako vznikající. Měla by být : 1) převratnou inovací, 2) relativně rychle rostoucí, 3) koherentní, 4) mít význačný dopad a 5) být nejednoznačná a nejistá. V článku také definují vznikající technologie jako: ,,radikálně nové a relativně rychle vznikající technologie, jež jsou charakterizovány jistým stupněm koherence přetrvávající v čase, a jež mají potenciál značně ovlivnit socioekonomické vzorce, ve smyslu složení aktérů, institucí a vzorců vzájemných interakcí, a zároveň postupy vytváření znalostí. Jejich hlavní význam leží v budoucnosti a proto je jejich vznikající fáze vždy částečně nejednoznačná a nejistá."[3]

V současné době se se vznikajícími technologiemi setkáváme v mnoha oblastech lidské činnosti. Mezi nejčastěji zmiňované patří různé digitální technologie, nové vzdělávací technologie, bio technologie a různá řešení využívající možností umělé inteligence, jako jsou strojové překladače, rozpoznávání objektů či samořiditelná auta.

Reference

  1. BusinessDictionary.com [online]. BusinessDictionary.com [cit. 2016-06-08]. Dostupné online. 
  2. thelawdictionary.org [online]. thelawdictionary.org [cit. 2016-06-08]. Dostupné online. 
  3. 3,0 3,1 ROTOLO, Daniele; HICKS, Diana; MARTIN, Ben. What Is an Emerging Technology?. Rochester, NY: Social Science Research Network Dostupné online. 

Externí zdroje

Template Emerging technologies