Voda: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Řádek 28: Řádek 28:
 
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
 
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosféra Hydrosféra] z české Wikipedie
+
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Hydrosféra Hydrosféra] z české Wikipedie
  
[http://www.vesmirweb.net/clanek.php?id=171 Hydrosféra] z VesmírWeb.Net
+
*[http://www.vesmirweb.net/clanek.php?id=171 Hydrosféra] z VesmírWeb.Net
  
[http://www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/zp/1996/6/index.htm Voda v krajine] - 1996,Časopis Životné prostredie (1996): číslo 6.  
+
*[http://www.fns.uniba.sk/zp/casopisy/zp/1996/6/index.htm Voda v krajine] - 1996,Časopis Životné prostredie (1996): číslo 6.  
  
[http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=295 Mezinárodně významné mokřady v ČR]
+
*[http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=295 Mezinárodně významné mokřady v ČR]
  
[http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLVF3TWUPO Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)]
+
*[http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPLVF3TWUPO Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva (Ramsarská úmluva)]
  
[http://www.cistavoda.szm.sk/ Čištění a filtrování vody]
+
*[http://www.cistavoda.szm.sk/ Čištění a filtrování vody]
  
[http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/ce0abdb07d492781c12565160027e570?OpenDocument Voda v České republice] - Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (2002)
+
*[http://www.env.cz/www/zamest.nsf/0/ce0abdb07d492781c12565160027e570?OpenDocument Voda v České republice] - Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka (2002)
  
 
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda Voda na české Wikipedii]
 
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda Voda na české Wikipedii]

Verze z 12. 6. 2008, 17:09

Funkce a vlastnosti vody

Voda (H2O) je významná především s ohledem na vznik a vývoj života – je nutná pro existenci všech životních forem. Je součástí těl organizmů (obsahují 60-99 % vody). Další její funkce:

  • je důležitým faktorem z hlediska udržení a stability klimatu Má velkou tepelnou kapacitu, což jí umožňuje nakumulovat velké množství tepelné energie. To je v globálním měřítku nesmírně důležité. Oceán pracuje jako jakási obrovská akumulační nádrž, která podle potřeby topí či chladí.
  • působí i na samotný pevný povrch svými erozními vlivy. Rozrušuje horniny, vymývá chemické sloučeniny ve vodě rozpustné. Vodní toky odnášejí do moří nesmírné množství pevné složky půdy, úlomků hornin apod. Voda má velmi podstatný vliv na utváření povrchu naší planety.

Pojmy

Hydrosféra - viz samostatné heslo Hydrosféra

Hydrologická bilance (HB) porovnává přírůstky a úbytky vody a změny vodních zásob povodí, území nebo vodního útvaru za daný časový interval. Jedná se tedy o charakterizaci prostorového a časového rozdělení vody v přírodním prostředí.

Globální vodní bilance popisuje toky vody mezi oceánem, atmosférou a pevninou.

Hydrologický cyklus] čili Koloběh vody - viz samostatné heslo Vodní koloběh

Témata

Příklady pro výuku

Čtení z časopisu Bedrník téma Voda

Zdroje

Herber V. GEOGRAFIE SVĚTOVÉHO OCEÁNU. MU Brno. Dostupné na URL (18.10.2006): http://www.herber.webz.cz/www_ocean/index.html.

Odkazy

Externí odkazy

  • Voda v krajine - 1996,Časopis Životné prostredie (1996): číslo 6.