Vědecká komise o problémech životního prostředí

Vědecká komise o problémech životního prostředí (anglicky: Scientific Committee on Problems of the Environment - SCOPE) je mezinárodní platforma sdružující odborníky z přírodních a sociálních věd, která přispívá k dialogu, nalézání řešení a vyvíjení aktivit mezi politickou a vědeckou sférou. Můžeme ji definovat také jako globální síť vědců a vědeckých institucí, která podporuje vědeckou spolupráci při hodnocení současných - nebo možných budoucích - problémů spojených se životním prostředím.[1]

SCOPE byl ustanoven Mezinárodní radou pro vědu (The International Council for Science - ICSU) v roce 1969 jako interdisciplinární základna pro vědce, kteří se zabývají interakcí člověka a prostředí (a problémy s tím spojenými). Svůj vědecký zájem pak SCOPE orientuje směrem k projektům, které jsou zaměřeny na otázky (koncepce a postupy) udržitelného rozvoje. Spolupracuje také s dalšími organizacemi v rámci OSN (jako UNEP, UNESCO) i mimo ni (např. CIRAD - Centre de coopération intenationale en recherche agronomique pour le développment, Cornell Center for a Sustainable Future, DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft).[2] Sekretariát organizace se nachází v Paříži.

SCOPE vydal řadu publikací zaměřených na globální environmentální problémy, jako je globální změna klimatu, acidifikace oceánů, ztráta biodiverzity. V roce 2012 zahájil úspěšnou spolupráci s vydavatelským domem Elsevier, jejímž výsledkem je založení odborného časopisu Environmental Development.

Časopis vznikl jako transcidisciplinární recenzované periodikum (vydávané čtyřikrát ročně) pro publikování nových výzkumných článků, které se zaměřují jak na problémy spojené se životním prostředím a jejich možné řešení, tak na vytváření strategií pro udržitelný rozvoj. Deklaruje také podporu mladým studentům a vědcům z rozvojových zemí, kteří chtějí vydat závěry svých výzkumů, recenze a komentáře.[3] Redakční rada časopisu je - stejně jako SCOPE - složena z významných vědců z celého světa, figuruje v ní i český ekolog Bedřich Moldan.[4]

Současným prezidentem SCOPE je Yonglong Lu, čínský ekolog a profesor vyučující na Čínské akademii věd (Chinese Academy of Sciences).[5]


OdkazyEditovat

Informace o tomto tématu lze nalézt také v článku Scientific Committee on Problems of the Environment na anglické Wikipedii.

ReferenceEditovat

Další zdrojeEditovat
Tato stránka vznikla za podpory projektu OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130 - Mezioborová síť udržitelného rozvoje

<!dočasně deaktivováno> </noinclude> -->