Věda o udržitelnosti: Porovnání verzí

(Založení stránky)
 
(úprava úvodu)
 
(Není zobrazeno 10 mezilehlých verzí od stejného uživatele.)
Řádek 1: Řádek 1:
Věda o udržitelnosti se objevila v 21. století jako nová akademická disciplína. Tento nový vědní obor byl oficiálně představen na Světovém kongresu "Výzvy pro měnící se Zemi 2001" v Amsterdamu pořádané Mezinárodní radou pro vědu (ICSU), Mezinárodním programem pro geosféru a biosféru (IGBP), Mezinárodním programem lidských dimenzí pro globální změnu životního prostředí [2] a Světovým programem výzkumu klimatu (WCRP).
+
Věda o udržitelnosti se objevila v 21. století jako nová akademická disciplína.<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Kates
 +
| jméno = Robert W.
 +
| příjmení2 = Clark
 +
| jméno2 = William C.
 +
| příjmení3 = Corell
 +
| jméno3 = Robert
 +
| titul = Sustainability Science
 +
| periodikum = Science
 +
| datum = 2001-04-27
 +
| ročník = 292
 +
| číslo = 5517
 +
| strany = 641–642
 +
| issn = 0036-8075
 +
| pmid = 11330321
 +
| doi = 10.1126/science.1059386
 +
| poznámka = PMID: 11330321
 +
| jazyk = en
 +
| url = http://science.sciencemag.org/content/292/5517/641
 +
| datum přístupu = 2017-06-10
 +
}}</ref> Tento nový vědní obor byl oficiálně představen na Světovém kongresu "Výzvy pro měnící se Zemi 2001" v Amsterdamu pořádané Mezinárodní radou pro vědu (ICSU), Mezinárodním programem pro geosféru a biosféru (IGBP), Mezinárodním programem lidských dimenzí pro globální změnu životního prostředí<ref>http://www.ihdp.unu.edu/ International Human Dimensions Programme of the United Nations University</ref> a Světovým programem výzkumu klimatu (WCRP).
  
Tato vědní disciplína je zaměřena na zkoumání interakcí mezi lidskými, environmentálními a technickými systémy, abychom porozuměli a přispěli k řešení komplexních problémů, které ohrožují budoucnost lidstva a integritu systémů podpory života planety, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, znečištění a degradaci půdy a vody. [5]
+
Integruje v sobě nejen vědy přírodní, ale i společenské: vychází z myšlenky udržitelnosti, zachování životodárných systémů Země, a to při uspokojování potřeb současných generací, především omezování hladu a chudoby. Je zaměřena na zkoumání interakcí mezi lidskými, environmentálními a technickými systémy, přispívá k porozumění a k řešení komplexních problémů, které ohrožují budoucnost lidstva a integritu systémů podpory života planety, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, znečištění a degradaci půdy a vody.<ref>http://www.earthsystemgovernance.net/conceptual-foundations/?page_id=73.</ref>
  
Věda o udržitelnosti, obdobně jako je samotná udržitelnost, odvozují určitý podnět z koncepcí udržitelného rozvoje a environmentálních věd. [6] Věda o udržitelnosti poskytuje kritický rámec pro udržitelnost [7], zatímco měření udržitelnosti poskytuje kvantitativní údaje založené na důkazech, které jsou nezbytné pro udržitelné vládnutí.[8]
+
Věda o udržitelnosti, obdobně jako je samotná udržitelnost, odvozují určitý podnět z koncepcí udržitelného rozvoje a environmentálních věd.<ref name="ensci.iastate.edu">http://www.ensci.iastate.edu Environmental Science: Iowa State University</ref> Věda o udržitelnosti poskytuje kritický rámec pro udržitelnost,<ref>Komiyama,H. , Takeuchi,K. 2006. Sustainability science: building a new discipline. Sustainability Science 1:1–6.</ref> zatímco měření udržitelnosti poskytuje kvantitativní údaje založené na důkazech, které jsou nezbytné pro udržitelné vládnutí.<ref>{{cite web |url=http://www.accaglobal.com/publicinterest/activities/research/reports/sustainable_and_transparent/rr-078 |title=Sustainability Accounting in UK Local Government |publisher=The Association of Chartered Certified Accountants |accessdate=2008-06-18}}</ref>
  
 
== Definice ==
 
== Definice ==
 
Konsensuální definice vědy o udržitelnosti je stejně nejednotná jako definice "udržitelnosti" nebo "udržitelného rozvoje". Jak je uvedeno v programu "Věda o udržitelnosti" ve Středisku pro mezinárodní udržitelnost Harvardské univerzity, věda se snaží o:
 
Konsensuální definice vědy o udržitelnosti je stejně nejednotná jako definice "udržitelnosti" nebo "udržitelného rozvoje". Jak je uvedeno v programu "Věda o udržitelnosti" ve Středisku pro mezinárodní udržitelnost Harvardské univerzity, věda se snaží o:
  
"Pokročilé základní chápání dynamiky systémů člověka a životního prostředí; usnadnění navrhování, provádění a hodnocení praktických zásahů, které podporují udržitelnost v konkrétních místech a kontextech; A zlepšení vazby mezi příslušnými výzkumnými a inovačními komunitami na jedné straně a příslušnými politickými a řídícími komunitami na straně druhé [9]."
+
"Pokročilé základní chápání dynamiky systémů člověka a životního prostředí; usnadnění navrhování, provádění a hodnocení praktických zásahů, které podporují udržitelnost v konkrétních místech a kontextech; A zlepšení vazby mezi příslušnými výzkumnými a inovačními komunitami na jedné straně a příslušnými politickými a řídícími komunitami na straně druhé.<ref>[http://www.cid.harvard.edu/sustsci/ Sustainability Science Program at Harvard's Center for International Development]</ref>"
  
 
== Obecné cíle ==
 
== Obecné cíle ==
Výzkum a vývoj jako důležitá součást strategií udržitelného rozvoje, byly přijaty v polovině osmdesátých let mnoha mezinárodními vědeckými organizacemi, podpořila je zpráva Naše společné budoucnosti v roce 1987, Agenda 21, Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 a dále byly podpořeny na Světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v roce 2002.
+
Výzkum a vývoj jako důležitá součást strategií udržitelného rozvoje, byly přijaty v polovině osmdesátých let mnoha mezinárodními vědeckými organizacemi, podpořila je zpráva [[Naše společná budoucnost]] v roce 1987, [[Agenda 21]], [[Konference OSN o životním prostředí a rozvoji]] v roce 1992 a dále byly podpořeny na [[Světový summit o udržitelném rozvoji Johannesburg|Světovém summitu o udržitelném rozvoji]], který se konal v Johannesburgu v roce 2002.
  
Témata následujících podoborů ukazují opakující se témata, která jsou řešena v literatuře vědy o udržitelnosti. [13] Teprve v roce 2010 byly vypracovány klíčové dokumenty a úvahy o vědeckých pracovnících v oblasti udržitelnosti. [14] V roce 2010 publikoval kompendium základních článků v této nové disciplíně Robertem Katesem s uvedením Williama Clarka jako: Četby v oblasti vědy a techniky udržitelnosti - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti. [14] Komentář Haliny Brownové z roku 2012 značně rozšiřuje rozsah této klíčové publikace. [12] Toto je nedokončená práce. Encyklopedie vědy a technologie z roku 2012 byla vytvořena ve spolupráci více než 1 000 vědců, aby zajistila recenzované příspěvky týkající se výzkumu udržitelnosti a hodnocení technologií. [15]
+
Témata následujících podoborů ukazují opakující se témata, která jsou řešena v literatuře vědy o udržitelnosti.<ref>Kauffmann, Joanne 2009. Advancing sustainability science: report on the International Conference on Sustainability Science (ICSS) 2009. ''Sustainability Science'' '''4''': 233-242.</ref> Teprve v roce 2010 byly vypracovány klíčové dokumenty a úvahy o vědeckých pracovnících v oblasti udržitelnosti.<ref name="hks.harvard.edu">Kates, Robert W., ed. (2010). [http://www.hks.harvard.edu/var/ezp_site/storage/fckeditor/file/pdfs/centers-programs/centers/cid/publications/faculty/wp/213.pdf Readings in Sustainability Science and Technology - an introduction to the key literature of sustainability science] CID Working Paper No. 213. Center for International Development, Harvard University. Cambridge, MA: Harvard University, December 2010.</ref> V roce 2010 publikoval kompendium základních článků v této nové disciplíně Robertem Katesem s uvedením Williama Clarka jako: Četby v oblasti vědy a techniky udržitelnosti - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti.<ref name="hks.harvard.edu" /> Komentář Haliny Brownové z roku 2012 značně rozšiřuje rozsah této klíčové publikace.<ref>{{Citace periodika
 +
| příjmení = Brown
 +
| jméno = Halina Szejnwald
 +
| titul = Sustainability Science Needs to Include Sustainable Consumption
 +
| periodikum = Environment: Science and Policy for Sustainable Development
 +
| datum = 2012-01-01
 +
| ročník = 54
 +
| číslo = 1
 +
| strany = 20–25
 +
| issn = 0013-9157
 +
| doi = 10.1080/00139157.2012.639598
 +
| url = http://dx.doi.org/10.1080/00139157.2012.639598
 +
| datum přístupu = 2017-06-10
 +
}}</ref> Toto je nedokončená práce. Encyklopedie vědy a technologie z roku 2012 byla vytvořena ve spolupráci více než 1 000 vědců, aby zajistila recenzované příspěvky týkající se výzkumu udržitelnosti a hodnocení technologií.<ref>Meyers, R. (2012). Encyclopedia of sustainability science and technology. New York: Springer.</ref>
 +
 
 +
=== Znalost strukturování otázek ===
 +
Strukturování znalostí bylo identifikováno jako zásadní první krok v úsilí o získání komplexního pohledu na otázky udržitelnosti, které jsou složité a propojené. To je zapotřebí jako reakce na požadavky akademického, průmyslového a vládního sektoru.
 +
 
 +
=== Koordinace dat ===
 +
Klíčový výzkum a údaje o udržitelnosti pocházejí z mnoha vědeckých oborů, témat a organizací. Velká část strukturování znalostí bude vyžadovat vytvoření nástrojů, které poskytují "přehled" o tom, co je známo. Věda o udržitelnosti může vytvářet a koordinovat rámec, v němž lze snadno přistupovat k obrovskému množství dat.
 +
 
 +
=== Interdisciplinární přístupy ===
 +
Pokus vědy o udržitelnosti pochopit integrovaný "celý" planetárních a lidských systémů vyžaduje spolupráci mezi vědeckými, sociálními a ekonomickými disciplínami, veřejným a soukromým sektorem, akademií a vládou. Stručně řečeno, vyžaduje masivní celosvětové kooperativní úsilí a jedním z hlavních úkolů vědy udržitelnosti je napomáhat integrované interdisciplinární koordinaci.
 +
 
 +
== Časopisy ==
 +
* Conselience: Časopis udržitelného rozvoje, vychází od února 2008.<ref>[http://consiliencejournal.readux.org/ Consilience]</ref>
 +
* Mezinárodní časopis o udržitelném rozvoji a světové ekologii, časopis se šesti čísly za rok, publikovaný od roku 1994 Taylor & Francis.<ref>[http://www.tandfonline.com/toc/tsdw20/current International Journal of Sustainable Development & World Ecology]</ref>
 +
* Průzkumy a perspektivy integrující životní prostředí a společnost (S.A.P.I.EN.S.), pololetní časopis vydávaný společností Veolia Environment od února 2007.<ref>[http://sapiens.revues.org/ S.A.P.I.EN.S (Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society)]</ref> Pozoruhodná esej o ukazatelích udržitelnosti Paul-Marie Boulangerové se objevila v prvním čísle.<ref>Boulanger, P-M. Sustainable development indicators: a scientific challenge, a democratic issue . ''S.A.P.I.EN.S''  1(1) Online since 23  December 2008. [http://sapiens.revues.org/index58.html] Accessed 9 July 2009.</ref>
 +
* Sustainability Science, časopis vydávaný společností Springer od června 2006.<ref>[http://www.springerlink.com/content/120154/?Content+Status=Accepted] The journal ''Sustainability Science''</ref>
 +
* Udržitelnost: Věda, praxe, politika, e-časopis s otevřeným přístupem pro udržitelná řešení zahájený v březnu 2005.<ref>[http://ejournal.nbii.org/ ''Sustainability: science, practice, policy'' e-journal]</ref>
 +
* Udržitelnost: Journal of Record, dvouměsíční časopis vydávaný Mary Ann Liebert, Inc. od prosince 2007.<ref>[http://www.liebertpub.com/publication.aspx?pub_id=252 Sustainability: the journal of record]</ref>
 +
* Část věnovaná vědě o udržitelnosti v multidisciplinárním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences byla zahájena v roce 2006.<ref>{{cite web|url=http://sustainability.pnas.org/ |title=Sustainability Science |publisher=Sustainability.pnas.org |date= |accessdate=2014-03-10}}</ref>
 +
* GAIA: Ekologická perspektiva pro vědu a společnost / GAIA: čtvrtletní interdisciplinární a transdisciplinární časopis pro vědce a další zainteresované strany zabývající se příčinami a analýzami problémů životního prostředí a udržitelnosti a jejich řešení. Zahájena v roce 1992 a publikována společností oekom verlag jménem společnosti GAIA - Konstanz, St. Gallen, Curych.<ref>{{cite web|url=http://www.oekom.de/etc/gaia.html |title=GAIA |publisher=Oekom.de |date= |accessdate=2014-03-10}}</ref>
 +
 
 +
== Seznam programů udržitelnosti vědy ==
 +
V posledních letech byly zřízeny stále více studijních kurzů, které se přímo zabývají otázkami vědy o udržitelnosti a globální změny:
 +
 
 +
=== Bakalářské ===
 +
* B.A. nebo B.S. Udržitelnost na Arizonské státní univerzitě v USA
 +
* B.S. nebo B.S./M.S. Kombinované - Věda o udržitelnosti na Montclair State University, NJ, USA
 +
* B.Sc. Vědy o životním prostředí na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
* B.Sc. Studium o životním prostředí a udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
 
 +
=== Magisterské ===
 +
* M.Sc. Udržitelnost: Věda a společnost na Brockově univerzitě, ON, Kanada
 +
* M.Sc. Věda a řešení udržitelnosti, Lappeenranta University of Technology, Finsko
 +
* M.Sc. Věda o udržitelnosti na státní univerzitě v Montclairu, NJ, USA
 +
* M.Sc. Věda o udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
* MBA řízení udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 +
* Magisterský titul na IATEUR - městském, regionálním plánovacím a udržitelném vědeckém ústavu, Reims University ve Francii
 +
* M.Sc. "Věda a politika udržitelnosti" na Maastrichtské univerzitě - ICIS, Nizozemsko
 +
* MS / MBA Ústav Erb pro udržitelné podnikání (více podoborů) na University of Michigan, USA
 +
* M.Sc. "Udržitelný management zdrojů" na Technické univerzitě v Mnichově v Německu
 +
* M.Sc. "Globální ekologická změna" na univerzitě v Bayreuthu v Německu
 +
* M.Sc. "Globální řízení změn" na Univerzitě aplikovaných věd Eberswalde, Německo
 +
* M.Sc. "Environmentální studia a udržitelnost vědy" na univerzitě Lund ve Švédsku
 +
* "Magisterský studijní program pro rozvojovou praxi" na univerzitě v Minnesotě v USA
 +
* "Mezinárodní magisterský program Lund University v oblasti environmentálních studií a vědy o udržitelnosti" na univerzitě v Lundu ve Švédsku.
 +
* "Master in Creative Sustainability" na univerzitě Aalto, Finsko
 +
* M.Sc. Strategické vedení k udržitelnosti na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 +
* Magistr Inovativních systémů udržitelných produktových služeb na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 +
* MSc Environmentální technologie na Imperial College v Londýně nabízí osm odborných proudů v oblasti: vody, znečištění, podnikání, globální environmentální změny a politiky, ekonomika a politika, ekologické řízení, environmentální analýza a hodnocení, energetická politika.
 +
* MPhil v inženýrství pro udržitelný rozvoj, University of Cambridge, Velká Británie
 +
* M.Sc. Univerzita Massachusetts Amherst, USA
 +
* MSEM (Magisterské studium v oblasti udržitelnosti a environmentálního managementu) na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 +
* M.S. Management udržitelnosti, Columbia University, USA
 +
 
 +
=== Magisterský a doktorandský ===
 +
* M.Sc/M.A/Ph.D ve vědě o udržitelnosti na Škole udržitelnosti, Arizona State University, Tempe, USA
 +
* M.Sc. V oblasti vědy o udržitelnosti a PhD v environmentálním managementu na Montclair State University, NJ, USA
 +
* M.Sc./Ph.D. "Budování vědy a udržitelnosti" na katedře architektury na Kalifornské univerzitě v Berkeley v USA
 +
* M.Sc. Udržitelnost / PhD v oblasti Věda o udržitelnosti na Univerzitním institutu Spojených národů pro pokročilé studium udržitelnosti, Tokio, Japonsko
 +
* M.Sc./Ph.D. V životním prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 +
* "Absolvent programu v oblasti udržitelnosti" na Tokijské univerzitě v Japonsku
 +
* "Absolventský program v oblasti udržitelnosti" na Hoseijské univerzitě v Japonsku
 +
* M.Sc/Ph.D. V oblasti vědy o udržitelnosti na Národní autonomní univerzitě v Mexiku (UNAM), Mexico City, Mexiko
 +
* Ph.D. V udržitelném rozvoji, Columbia University, USA
 +
 
 +
=== Jiné ===
 +
* Kurz o vědě o udržitelnosti oddělení pozemských a environmentálních věd na indickém ústavu vědeckého vzdělávání a výzkumu, Bhopal.
 +
* Program environmentální vědy a politiky na Univerzitě Clark, Worcester, MA, USA, nabízí absolventský seminář "Produkce udržitelné spotřeby".
 +
* "Globální ekologická změna" na University of California, Irvine, USA
 +
* "Specializace v oblasti udržitelnosti" na Michiganské státní univerzitě v USA
 +
* Osvědčení o vysokoškolském vzdělání v oblasti životního prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 +
V roce 2010 vydal Robert Kates sbírku základních článků v této nové disciplíně jako Readings in Science and Technology Sustainability - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti. [25]
 +
 
 +
== Odkazy ==
 +
 
 +
=== Reference ===
 +
<references />
 +
 
 +
=== Související články ===
 +
 
 +
=== Externí odkazy ===
 +
 
 +
[[Kategorie:Věda]]

Aktuální verze z 10. 6. 2017, 07:25

Věda o udržitelnosti se objevila v 21. století jako nová akademická disciplína.[1] Tento nový vědní obor byl oficiálně představen na Světovém kongresu "Výzvy pro měnící se Zemi 2001" v Amsterdamu pořádané Mezinárodní radou pro vědu (ICSU), Mezinárodním programem pro geosféru a biosféru (IGBP), Mezinárodním programem lidských dimenzí pro globální změnu životního prostředí[2] a Světovým programem výzkumu klimatu (WCRP).

Integruje v sobě nejen vědy přírodní, ale i společenské: vychází z myšlenky udržitelnosti, zachování životodárných systémů Země, a to při uspokojování potřeb současných generací, především omezování hladu a chudoby. Je zaměřena na zkoumání interakcí mezi lidskými, environmentálními a technickými systémy, přispívá k porozumění a k řešení komplexních problémů, které ohrožují budoucnost lidstva a integritu systémů podpory života planety, jako je změna klimatu, ztráta biologické rozmanitosti, znečištění a degradaci půdy a vody.[3]

Věda o udržitelnosti, obdobně jako je samotná udržitelnost, odvozují určitý podnět z koncepcí udržitelného rozvoje a environmentálních věd.[4] Věda o udržitelnosti poskytuje kritický rámec pro udržitelnost,[5] zatímco měření udržitelnosti poskytuje kvantitativní údaje založené na důkazech, které jsou nezbytné pro udržitelné vládnutí.[6]

DefiniceEditovat

Konsensuální definice vědy o udržitelnosti je stejně nejednotná jako definice "udržitelnosti" nebo "udržitelného rozvoje". Jak je uvedeno v programu "Věda o udržitelnosti" ve Středisku pro mezinárodní udržitelnost Harvardské univerzity, věda se snaží o:

"Pokročilé základní chápání dynamiky systémů člověka a životního prostředí; usnadnění navrhování, provádění a hodnocení praktických zásahů, které podporují udržitelnost v konkrétních místech a kontextech; A zlepšení vazby mezi příslušnými výzkumnými a inovačními komunitami na jedné straně a příslušnými politickými a řídícími komunitami na straně druhé.[7]"

Obecné cíleEditovat

Výzkum a vývoj jako důležitá součást strategií udržitelného rozvoje, byly přijaty v polovině osmdesátých let mnoha mezinárodními vědeckými organizacemi, podpořila je zpráva Naše společná budoucnost v roce 1987, Agenda 21, Konference OSN o životním prostředí a rozvoji v roce 1992 a dále byly podpořeny na Světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se konal v Johannesburgu v roce 2002.

Témata následujících podoborů ukazují opakující se témata, která jsou řešena v literatuře vědy o udržitelnosti.[8] Teprve v roce 2010 byly vypracovány klíčové dokumenty a úvahy o vědeckých pracovnících v oblasti udržitelnosti.[9] V roce 2010 publikoval kompendium základních článků v této nové disciplíně Robertem Katesem s uvedením Williama Clarka jako: Četby v oblasti vědy a techniky udržitelnosti - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti.[9] Komentář Haliny Brownové z roku 2012 značně rozšiřuje rozsah této klíčové publikace.[10] Toto je nedokončená práce. Encyklopedie vědy a technologie z roku 2012 byla vytvořena ve spolupráci více než 1 000 vědců, aby zajistila recenzované příspěvky týkající se výzkumu udržitelnosti a hodnocení technologií.[11]

Znalost strukturování otázekEditovat

Strukturování znalostí bylo identifikováno jako zásadní první krok v úsilí o získání komplexního pohledu na otázky udržitelnosti, které jsou složité a propojené. To je zapotřebí jako reakce na požadavky akademického, průmyslového a vládního sektoru.

Koordinace datEditovat

Klíčový výzkum a údaje o udržitelnosti pocházejí z mnoha vědeckých oborů, témat a organizací. Velká část strukturování znalostí bude vyžadovat vytvoření nástrojů, které poskytují "přehled" o tom, co je známo. Věda o udržitelnosti může vytvářet a koordinovat rámec, v němž lze snadno přistupovat k obrovskému množství dat.

Interdisciplinární přístupyEditovat

Pokus vědy o udržitelnosti pochopit integrovaný "celý" planetárních a lidských systémů vyžaduje spolupráci mezi vědeckými, sociálními a ekonomickými disciplínami, veřejným a soukromým sektorem, akademií a vládou. Stručně řečeno, vyžaduje masivní celosvětové kooperativní úsilí a jedním z hlavních úkolů vědy udržitelnosti je napomáhat integrované interdisciplinární koordinaci.

ČasopisyEditovat

 • Conselience: Časopis udržitelného rozvoje, vychází od února 2008.[12]
 • Mezinárodní časopis o udržitelném rozvoji a světové ekologii, časopis se šesti čísly za rok, publikovaný od roku 1994 Taylor & Francis.[13]
 • Průzkumy a perspektivy integrující životní prostředí a společnost (S.A.P.I.EN.S.), pololetní časopis vydávaný společností Veolia Environment od února 2007.[14] Pozoruhodná esej o ukazatelích udržitelnosti Paul-Marie Boulangerové se objevila v prvním čísle.[15]
 • Sustainability Science, časopis vydávaný společností Springer od června 2006.[16]
 • Udržitelnost: Věda, praxe, politika, e-časopis s otevřeným přístupem pro udržitelná řešení zahájený v březnu 2005.[17]
 • Udržitelnost: Journal of Record, dvouměsíční časopis vydávaný Mary Ann Liebert, Inc. od prosince 2007.[18]
 • Část věnovaná vědě o udržitelnosti v multidisciplinárním časopise Proceedings of the National Academy of Sciences byla zahájena v roce 2006.[19]
 • GAIA: Ekologická perspektiva pro vědu a společnost / GAIA: čtvrtletní interdisciplinární a transdisciplinární časopis pro vědce a další zainteresované strany zabývající se příčinami a analýzami problémů životního prostředí a udržitelnosti a jejich řešení. Zahájena v roce 1992 a publikována společností oekom verlag jménem společnosti GAIA - Konstanz, St. Gallen, Curych.[20]

Seznam programů udržitelnosti vědyEditovat

V posledních letech byly zřízeny stále více studijních kurzů, které se přímo zabývají otázkami vědy o udržitelnosti a globální změny:

BakalářskéEditovat

 • B.A. nebo B.S. Udržitelnost na Arizonské státní univerzitě v USA
 • B.S. nebo B.S./M.S. Kombinované - Věda o udržitelnosti na Montclair State University, NJ, USA
 • B.Sc. Vědy o životním prostředí na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 • B.Sc. Studium o životním prostředí a udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo

MagisterskéEditovat

 • M.Sc. Udržitelnost: Věda a společnost na Brockově univerzitě, ON, Kanada
 • M.Sc. Věda a řešení udržitelnosti, Lappeenranta University of Technology, Finsko
 • M.Sc. Věda o udržitelnosti na státní univerzitě v Montclairu, NJ, USA
 • M.Sc. Věda o udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 • MBA řízení udržitelnosti na univerzitě Leuphana Lüneburg, Německo
 • Magisterský titul na IATEUR - městském, regionálním plánovacím a udržitelném vědeckém ústavu, Reims University ve Francii
 • M.Sc. "Věda a politika udržitelnosti" na Maastrichtské univerzitě - ICIS, Nizozemsko
 • MS / MBA Ústav Erb pro udržitelné podnikání (více podoborů) na University of Michigan, USA
 • M.Sc. "Udržitelný management zdrojů" na Technické univerzitě v Mnichově v Německu
 • M.Sc. "Globální ekologická změna" na univerzitě v Bayreuthu v Německu
 • M.Sc. "Globální řízení změn" na Univerzitě aplikovaných věd Eberswalde, Německo
 • M.Sc. "Environmentální studia a udržitelnost vědy" na univerzitě Lund ve Švédsku
 • "Magisterský studijní program pro rozvojovou praxi" na univerzitě v Minnesotě v USA
 • "Mezinárodní magisterský program Lund University v oblasti environmentálních studií a vědy o udržitelnosti" na univerzitě v Lundu ve Švédsku.
 • "Master in Creative Sustainability" na univerzitě Aalto, Finsko
 • M.Sc. Strategické vedení k udržitelnosti na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 • Magistr Inovativních systémů udržitelných produktových služeb na technologickém institutu v Blekinge, Karlskrona, Švédsko
 • MSc Environmentální technologie na Imperial College v Londýně nabízí osm odborných proudů v oblasti: vody, znečištění, podnikání, globální environmentální změny a politiky, ekonomika a politika, ekologické řízení, environmentální analýza a hodnocení, energetická politika.
 • MPhil v inženýrství pro udržitelný rozvoj, University of Cambridge, Velká Británie
 • M.Sc. Univerzita Massachusetts Amherst, USA
 • MSEM (Magisterské studium v oblasti udržitelnosti a environmentálního managementu) na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 • M.S. Management udržitelnosti, Columbia University, USA

Magisterský a doktorandskýEditovat

 • M.Sc/M.A/Ph.D ve vědě o udržitelnosti na Škole udržitelnosti, Arizona State University, Tempe, USA
 • M.Sc. V oblasti vědy o udržitelnosti a PhD v environmentálním managementu na Montclair State University, NJ, USA
 • M.Sc./Ph.D. "Budování vědy a udržitelnosti" na katedře architektury na Kalifornské univerzitě v Berkeley v USA
 • M.Sc. Udržitelnost / PhD v oblasti Věda o udržitelnosti na Univerzitním institutu Spojených národů pro pokročilé studium udržitelnosti, Tokio, Japonsko
 • M.Sc./Ph.D. V životním prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada
 • "Absolvent programu v oblasti udržitelnosti" na Tokijské univerzitě v Japonsku
 • "Absolventský program v oblasti udržitelnosti" na Hoseijské univerzitě v Japonsku
 • M.Sc/Ph.D. V oblasti vědy o udržitelnosti na Národní autonomní univerzitě v Mexiku (UNAM), Mexico City, Mexiko
 • Ph.D. V udržitelném rozvoji, Columbia University, USA

JinéEditovat

 • Kurz o vědě o udržitelnosti oddělení pozemských a environmentálních věd na indickém ústavu vědeckého vzdělávání a výzkumu, Bhopal.
 • Program environmentální vědy a politiky na Univerzitě Clark, Worcester, MA, USA, nabízí absolventský seminář "Produkce udržitelné spotřeby".
 • "Globální ekologická změna" na University of California, Irvine, USA
 • "Specializace v oblasti udržitelnosti" na Michiganské státní univerzitě v USA
 • Osvědčení o vysokoškolském vzdělání v oblasti životního prostředí a udržitelnosti na Univerzitě v Saskatchewanu, Škola životního prostředí a udržitelnosti, Saskatoon, SK, Kanada

V roce 2010 vydal Robert Kates sbírku základních článků v této nové disciplíně jako Readings in Science and Technology Sustainability - úvod do klíčové literatury vědy o udržitelnosti. [25]

OdkazyEditovat

ReferenceEditovat

 1. KATES, Robert W.; CLARK, William C.; CORELL, Robert. Sustainability Science. Science. 2001-04-27, roč. 292, čís. 5517, s. 641–642. PMID: 11330321. Dostupné online [cit. 2017-06-10]. ISSN 0036-8075. DOI:10.1126/science.1059386. PMID 11330321. (anglicky) 
 2. http://www.ihdp.unu.edu/ International Human Dimensions Programme of the United Nations University
 3. http://www.earthsystemgovernance.net/conceptual-foundations/?page_id=73.
 4. http://www.ensci.iastate.edu Environmental Science: Iowa State University
 5. Komiyama,H. , Takeuchi,K. 2006. Sustainability science: building a new discipline. Sustainability Science 1:1–6.
 6. Sustainability Accounting in UK Local Government [online]. The Association of Chartered Certified Accountants [cit. 2008-06-18]. Dostupné online. (anglicky) 
 7. Sustainability Science Program at Harvard's Center for International Development
 8. Kauffmann, Joanne 2009. Advancing sustainability science: report on the International Conference on Sustainability Science (ICSS) 2009. Sustainability Science 4: 233-242.
 9. 9,0 9,1 Kates, Robert W., ed. (2010). Readings in Sustainability Science and Technology - an introduction to the key literature of sustainability science CID Working Paper No. 213. Center for International Development, Harvard University. Cambridge, MA: Harvard University, December 2010.
 10. BROWN, Halina Szejnwald. Sustainability Science Needs to Include Sustainable Consumption. Environment: Science and Policy for Sustainable Development. 2012-01-01, roč. 54, čís. 1, s. 20–25. Dostupné online [cit. 2017-06-10]. ISSN 0013-9157. DOI:10.1080/00139157.2012.639598.  
 11. Meyers, R. (2012). Encyclopedia of sustainability science and technology. New York: Springer.
 12. Consilience
 13. International Journal of Sustainable Development & World Ecology
 14. S.A.P.I.EN.S (Surveys and Perspectives Integrating Environment and Society)
 15. Boulanger, P-M. Sustainable development indicators: a scientific challenge, a democratic issue . S.A.P.I.EN.S 1(1) Online since 23 December 2008. [1] Accessed 9 July 2009.
 16. [2] The journal Sustainability Science
 17. Sustainability: science, practice, policy e-journal
 18. Sustainability: the journal of record
 19. Sustainability Science [online]. Sustainability.pnas.org [cit. 2014-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 
 20. GAIA [online]. Oekom.de [cit. 2014-03-10]. Dostupné online. (anglicky) 

Související článkyEditovat

Externí odkazyEditovat