Výkonové zpoplatnění / poplatky za dopravní infrastrukturu - dopady

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Ekonomická efektivnost: Dopady na veřejné finance[editovat | editovat zdroj]

Mýtné plně naplňuje myšlenku „každý za své“. Efektivní je zvláště v případech, kdy je zavedeno za účelem pokrytí nákladů infrastruktury (v praxi je také k tomu účelu nejčastěji zaváděno). Osvědčilo se však i v městských aglomeracích při řešení problému kongescí či nadměrné emisní zátěže.

Z ekonomického pohledu je nejefektivnější zpoplatnění podle ujetých kilometrů, nejlépe dále diferencované podle řady parametrů, což umožňuje nejlépe internalizovat externí náklady. V takovém případě mýtné efektivně působí na snižování ujetých kilometrů v krátkém i dlouhém období. Zároveň se může projevit substituční efekt, kdy bude cesta automobilem nahrazena environmentálně příznivějšími alternativami (především železniční dopravou, v městských oblastech pak městskou hromadnou dopravou) díky změně relativních cen.

Dopady na životní prostředí a zdraví[editovat | editovat zdroj]

Mýtné má dopad na tyto faktory:

  • spotřeba energie a produkce emisí CO2
  • produkce ostatních skleníkových plynů
  • hluk
  • užití a fragmentace místa
  • ohrožení bezpečnosti na silnicích
  • kongesce.

Mýtné přímo působí na snižování množství ujetých kilometrů a nepřímo přispívá ke zvýšení obsazenosti automobilů, což přináší pozitivní dopad na životní prostředí. Je výhodný zvláště pro regulaci dopravy v konkrétní oblasti.

Možné negativní vedlejší efekty[editovat | editovat zdroj]

Významný problém s negativním dopadem na životní prostředí může představovat snaha řidičů vyhnout se zpoplatněným komunikacím. Při zavádění elektronického mýtného je také nutné zvážit harmonizaci použité technologie s členskými zeměmi EU (kde existují tři vzájemně nekompatibilní systémy).