The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ing. Jiří Dlouhý - životopis

VZDĚLÁNÍ

PRAXE

 • 08.92 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí. Vedoucí oddělení environmentálního vzdělávání. Zodpovědný za ekologickou informatiku, databáze, počítačové sítě, ekologickou výchovu, koordinátor projektů
 • 01.98 – 01.03 Národní koordinátor mezinárodního projektu „Zvýšení povědomí veřejnosti a zvláště nevládních organizací o Evropské unii“
 • 10.92 - 06.94 Koordinátor projektu „Environmental Libraries in Central and Eastern Europe“ v rámci programu US AID pro Českou republiku
 • 09.91 - 07.92 Federální výbor pro životní prostředí - Zástupce ředitele odboru ekologické informatiky, zodpovědný za Federální informační systém a mezinárodní kontakty.
 • 01.92 - 07.92 Člen přípravného výboru Národní zprávy pro konferenci UNCED v Rio de Janeiro.
 • 04.91 - 07.91 Federální výbor pro životní prostředí - Člen organizačního výboru mezinárodní ministerské "Environment for Europe" konané v červnu 1991 v Dobříši
 • 08.82 - 04.91 Fyzikální ústav ČSAV, elektronik v oddělení materiálového výzkumu

JAZYKY

Aktivní znalost angličtiny, němčiny, ruštiny

DALŠÍ AKTIVITY

 • člen přípravného výboru Národní zprávy pro konferenci UNCED v Rio de Janeiro, 1992
 • člen mezinárodního vědeckého výboru konference „ Acid Rain 2005“, 2002-2005
 • člen Řídícího výboru European Environmental Bureau, 2001 – 2006
 • předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, 2007 - (dříve člen předsednictva, místopředseda...)
 • člen řídícího výboru European Eco-Forum, 2007 -

RODINNÝ STAV:

Ženatý, manželka Jana, děti Petr, Marie, Hana