Uživatel:Jiří Dlouhý

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Ing. Jiří Dlouhý - životopis

VZDĚLÁNÍ

PRAXE

 • 08.92 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí. Vedoucí oddělení environmentálního vzdělávání. Zodpovědný za ekologickou informatiku, databáze, počítačové sítě, ekologickou výchovu, koordinátor projektů
 • 01.98 – 01.03 Národní koordinátor mezinárodního projektu „Zvýšení povědomí veřejnosti a zvláště nevládních organizací o Evropské unii“
 • 10.92 - 06.94 Koordinátor projektu „Environmental Libraries in Central and Eastern Europe“ v rámci programu US AID pro Českou republiku
 • 09.91 - 07.92 Federální výbor pro životní prostředí - Zástupce ředitele odboru ekologické informatiky, zodpovědný za Federální informační systém a mezinárodní kontakty.
 • 01.92 - 07.92 Člen přípravného výboru Národní zprávy pro konferenci UNCED v Rio de Janeiro.
 • 04.91 - 07.91 Federální výbor pro životní prostředí - Člen organizačního výboru mezinárodní ministerské "Environment for Europe" konané v červnu 1991 v Dobříši
 • 08.82 - 04.91 Fyzikální ústav ČSAV, elektronik v oddělení materiálového výzkumu

JAZYKY

Aktivní znalost angličtiny, němčiny, ruštiny

DALŠÍ AKTIVITY

 • člen přípravného výboru Národní zprávy pro konferenci UNCED v Rio de Janeiro, 1992
 • člen mezinárodního vědeckého výboru konference „ Acid Rain 2005“, 2002-2005
 • člen Řídícího výboru European Environmental Bureau, 2001 – 2006
 • předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, 2007 - (dříve člen předsednictva, místopředseda...)
 • člen řídícího výboru European Eco-Forum, 2007 -

RODINNÝ STAV:

Ženatý, manželka Jana, děti Petr, Marie, Hana