Uživatel:Admin/Pískoviště1

The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Vzorová karta pro UR na místní úrovni

Téma


Téma z pohledu SDGs a národních strategií

Relevance tématu pro venkov a menší obce

Co může venkov a obce dělat v praxi

Možnosti financování (dotace)

Vybraná legislativa

Relevance k SDGs a strategiím


Další materiály (video z webináře)


Příklady dobré praxe


Odkazy

Související stránky


Reference


==========================================================================================

Vzorová karta příkladu dobré praxe


Cíle a souvislosti s SDGs

Místní zakotvení (využití místních zdrojů, komunitní aspekty,...)

Nápad a originalita / inovace (v jakých oblastech)


Rizika a pozitivní okamžiky v procesu realizace


Udržitelnost a ekonomická stabilita


Vztah k okolnímu prostředí - nebo Přínosy v daném místním kontextu?


Doporučení a inspirace


Pozitiva a negativa


Média a propagace