Tezaurus:Obnovitelný zdroj energie -- renewable energy source

Z Enviwiki
Verze z 13. 12. 2007, 19:50, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Biopalivo -- Bio-fuel *vodní energie -- water energy *geotermální energie -- geothermal energy *sluneční energie -- solar energy *větrná energie -- wind energy *energie z bio...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Biopalivo -- Bio-fuel

  • vodní energie -- water energy
  • geotermální energie -- geothermal energy
  • sluneční energie -- solar energy
  • větrná energie -- wind energy
  • energie z biomasy -- biomass energy