Tezaurus:Mezinárodní dohody, úmluvy, konference a dokumenty z konferencí -- International Agreement, International Convention, Conference and documents

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Dohody, úmluvy -- International Agreement, International Convention

  • Karpatská úmluva -- The Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians
  • Úmluva o spolupráci na ochranu a udržitelné využívání Dunaje -- Convention on the Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River
  • Rámcová úmluva o změnách klimatu -- The United Nations Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC)
  • Mezinárodní úmluva OSN o mořském právu -- United Nations Conference of the Law of the Sea (UNCLOS)


  • Ramsarská dohoda -- Ramsar Convention on Wetlands

Konference a dokumenty z konferencí -- Conference and documents

Konference a dokumenty z konferencí -- Conference and documents

  • Stockholmská konference Spojených národů o lidském životním prostředí -- United Nations Konference on the Human Environment