Tezaurus:Mezinárodní dohody, úmluvy, konference a dokumenty z konferencí -- International Agreement, International Convention, Conference and documents

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Dohody, úmluvy -- International Agreement, International Convention

Aarhuská úmluva -- Århus Convention

Basilejská úmluva -- Basel Convention

  • Karpatská úmluva -- The Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians

Karpatská úmluva -- The Convention on the protection and sustainable development of the Carpathians

Kjótský protokol -- Kyoto Protocol

  • Úmluva o spolupráci na ochranu a udržitelné využívání Dunaje -- Convention on the Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River

Úmluva o spolupráci na ochranu a udržitelné využívání Dunaje -- Convention on the Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Danube River

Úmluva o biologické rozmanitosti -- Convention on Biological Diversity

Úmluva o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států -- Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution

Rámcová úmluva Organizace Spojených národů o změně klimatu -- Framework Convention on Climate Change


  • Rámcová úmluva o změnách klimatu -- The United Nations Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC)

Rámcová úmluva o změnách klimatu -- The United Nations Framework Convention on Climate Changes (UNFCCC)

  • Mezinárodní úmluva OSN o mořském právu -- United Nations Conference of the Law of the Sea (UNCLOS)

Mezinárodní úmluva OSN o mořském právu -- United Nations Conference of the Law of the Sea (UNCLOS)

Montrealský protokol -- Montreal Protocol

  • Ramsarská dohoda -- Ramsar Convention on Wetlands

Ramsarská dohoda -- Ramsar Convention on Wetlands

Konference a dokumenty z konferencí -- Conference and documents

Konference a dokumenty z konferencí -- Conference and documents

Agenda 21 -- Agenda 21

Deklarace o životním prostředí -- Rio Declaration on Environment and Development

Konference Spojených národů o životním prostředí a rozvoji -- United Nations Conference on Environment and Development (UNCED)

  • Stockholmská konference Spojených národů o lidském životním prostředí -- United Nations Konference on the Human Environment

Stockholmská konference Spojených národů o lidském životním prostředí -- United Nations Konference on the Human Environment


Světový summit o udržitelném rozvoji -- World Summit on Sustainable Development (WSSD)