Syndrom sídelní kaše

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Tento syndrom (angl. Urban Sprawl Syndrome) se řadí mezi rozvojové syndromy způsobené neudržitelným rozvojem – v tomto případě neudržitelným plánovaným rozvojem města.

Negativní dopady tohoto růstu jsou: zhutňování a neprodyšné uzavření půdy, rozpad přirozeného prostředí či ztráta biodiverzity.

Průvodní charakteristikou tohoto syndromu je růst dopravy, který je dán poklesem dopravních nákladů, ale i různými politikami upřednostňující rozrůstání města. To vede zpravidla k vzniku předměstí, které díky cenovým rozdílům mezi centrem a předměstím zvyšuje dojíždění do zaměstnání, a tak se zvýší objem dopravy. Tím se nejen znečišťuje a degraduje životního prostředí přímo (výfukové plyny, výstavba nové infrastruktury apod.), ale zvyšuje se i objem toku energie a materiálu.

Plánované rozpínání města nevylučuje, že nevzniknou problémy spojené s neplánovaným rozpínáním města, tzv. syndrom Favela. Rozdílem je, že syndrom sídelní kaše je spojen s růstem městské infrastruktury a není nutně podmíněn růstem populace.

Příkladem může být městská aglomerace Los Angeles, která je složena z více než 120 měst. Růst města znamenal jak soustavné rozrůstání infrastruktury a degradace životního prostředí, tak i socioekonomické dopady.

Symptomy

Rozpad ekosystémů, kontaminace přízemním ozonem, úbytek stratosférického ozonu, znečištění vzduchu, posílení skleníkového efektu, kyselý déšť, kontaminace půdy, zhutňování a neprodyšnost půdy, zdravotní rizika, dopravní zácpa.

Témata

Rozrůstání měst

Zdroje

Odkazy

Související stránky

Externí odkazy