Studenti:Studenti/Studenti VŠE/09-10/5ZP400 - VŠE 2009-10/seznam chybějících ekonomických hesel: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka: {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" |xxxx | V Enviwiki heslo je | V Enviwiki heslo není |- | A | | Analýza: * nákladové efektivnosti * nákladů a přínosů…)
 
(+ link)
Řádek 1: Řádek 1:
 
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
 
{| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"
|xxxx
 
| V Enviwiki heslo je
 
| V Enviwiki heslo není
 
 
|-
 
|-
| A
+
| xxxx
|
+
| '''V Enviwiki heslo je'''
| Analýza:
+
| '''V Enviwiki heslo není'''
 +
|-
 +
| A  
 +
|  
 +
| Analýza:  
 +
*nákladové efektivnosti
 +
*nákladů a přínosů
 +
*SWOT
 +
*vicekriteriální
  
* nákladové efektivnosti
 
* nákladů a přínosů
 
* SWOT
 
* vicekriteriální
 
 
|-
 
|-
| B
+
| B  
| [[Brettonwoodské dohody]]
+
| [[Brettonwoodské dohody]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| C
+
| C  
|
+
|  
| Coasův teorém
+
| [[Coasův teorém|Coasův teorém]]
 
|-
 
|-
| Č
+
| Č  
| [[Čistý ekonomický blahobyt]]
+
| [[Čistý ekonomický blahobyt]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Černá schránka]]
+
| [[Černá schránka]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| D
+
| D  
|
+
|  
 
| Defenzivní náklady/výdaje
 
| Defenzivní náklady/výdaje
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Diskontování
 
| Diskontování
 
|-
 
|-
| E
+
| E  
| [[Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy]]
+
| [[Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Ekonomie]]
+
| [[Ekonomie]]  
| Efektivnost:
+
| Efektivnost:  
 +
*ekonomická
 +
*nákladová
 +
*soukromých projektů
 +
*veřejných projektů
  
* ekonomická
 
* nákladová
 
* soukromých projektů
 
* veřejných projektů
 
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Kategorie:Kkonomické nástroje regulace podnikání]]
+
|  
 
| Ekologická daňová reforma
 
| Ekologická daňová reforma
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Ekonomické pojmy]]
+
| [[Ekonomické pojmy]]  
 
| Ekonomické preference
 
| Ekonomické preference
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Ekonomické problémy životního prostředí]]
+
| [[Ekonomické problémy životního prostředí]]  
 
| Ekonomické subjekty
 
| Ekonomické subjekty
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Ekonomický rozměr globalizace]]
+
| [[Ekonomický rozměr globalizace]]  
 
| Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
 
| Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální účetnictví]]
+
| [[Environmentální účetnictví]]  
 
| Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě
 
| Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální ekonomie]]
+
| [[Environmentální ekonomie]]  
 
| Ekonomické škody externí
 
| Ekonomické škody externí
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku]]
+
| [[Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku]]  
 
| Ekonomické škody – funkce
 
| Ekonomické škody – funkce
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální veřejné statky]]
+
| [[Environmentální veřejné statky]]  
 
| Ekonomické škody – metody kvantifikace
 
| Ekonomické škody – metody kvantifikace
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu]]
+
| [[Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu]]  
 
| Ekonomické škody – optimalizace
 
| Ekonomické škody – optimalizace
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentálně upravený čistý domácí produkt]]
+
| [[Environmentálně upravený čistý domácí produkt]]  
 
| Environmentální projekty ryzí a integrované
 
| Environmentální projekty ryzí a integrované
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentálně upravený národní důchod]]
+
| [[Environmentálně upravený národní důchod]]  
 
| Environmentální governance
 
| Environmentální governance
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Externality]]
+
| [[Externality]]  
 
| Environmentální inovace
 
| Environmentální inovace
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální politika podniku]]
+
| [[Environmentální politika podniku]]  
| Externality:
+
| Externality:  
 +
*internalizace
 +
*kladné
 +
*záporné
  
* internalizace
 
* kladné
 
* záporné
 
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální reporty]]
+
| [[Environmentální reporty]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální audit]]
+
| [[Environmentální audit]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální prohlášení]]
+
| [[Environmentální prohlášení]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální účetnictví na podnikové úrovni]]
+
| [[Environmentální účetnictví na podnikové úrovni]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Environmentální indikátory podnikání]]
+
| [[Environmentální indikátory podnikání]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| F
+
| F  
|
+
|  
 
| Funkce nákladů na zamezení
 
| Funkce nákladů na zamezení
 
|-
 
|-
| G
+
| G  
| [[Globální Marshallův plán]]
+
| [[Globální Marshallův plán]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Globální regulace]]
+
| [[Globální regulace]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| H
+
| H  
| [[Hrubý domácí produkt]]
+
| [[Hrubý domácí produkt]]  
 
| Hodnota statku
 
| Hodnota statku
 
|-
 
|-
| K
+
| K  
| [[Klimatická změna a ekonomie]]
+
| [[Klimatická změna a ekonomie]]  
| Kuznetsova křivka
+
| [[Environmentální Kuznetsova křivka|Kuznetsova křivka]]
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
| Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:
+
| Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:  
 +
*kroky
 +
*metody s hypotetickými trhy
 +
*metody s reálnými trhy
  
* kroky
 
* metody s hypotetickými trhy
 
* metody s reálnými trhy
 
 
|-
 
|-
| M
+
| M  
|
+
|  
 
| Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
| Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
| Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
| Metoda
+
| Metoda  
 +
*bodovací
 +
*cestovních nákladů
 +
*nákladová
 +
*párového srovnávání
 +
*podmíněného hodnocení
  
* bodovací
 
* cestovních nákladů
 
* nákladová
 
* párového srovnávání
 
* podmíněného hodnocení
 
 
|-
 
|-
| N
+
| N  
| [[Nástroje environmentální politiky]]
+
| [[Nástroje environmentální politiky]]  
| Náklady na ochranu ž.p.
+
| Náklady na ochranu ž.p.  
 +
*efektivnost
 +
*hrubé a čisté
 +
*investiční a neinvestiční
  
* efektivnost
 
* hrubé a čisté
 
* investiční a neinvestiční
 
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Náklady na zamezení
 
| Náklady na zamezení
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Náklady vyhnutí se
 
| Náklady vyhnutí se
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Národní účty a ž.p.
 
| Národní účty a ž.p.
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Nástroje politiky životního prostředí]]:
+
| [[Nástroje politiky životního prostředí]]:  
 +
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Normativn.C3.AD_n.C3.A1stroje|Normativní nástroje]]
 +
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ekonomick.C3.A9_n.C3.A1stroje|Ekonomické nástroje]]
 +
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ovliv.C5.88ov.C3.A1n.C3.AD_stavu_prost.C5.99ed.C3.AD_z_makroekonomick.C3.A9_.C3.BArovn.C4.9B|Ovlivňování stavu prostředí z makroekonomické úrovně]]
 +
*[[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ostatn.C3.AD_n.C3.A1stroje|Ostatní nástroje]]
  
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Normativní_nástroje|Normativní nástroje]]
+
| Nástroje politiky životního prostředí:
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ekonomické_nástroje|Ekonomické nástroje]]
+
*Administrativní
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ovlivňování_stavu_prostředí_z_makroekonomické_úrovně|Ovlivňování stavu prostředí z makroekonomické úrovně]]
+
*Environmentální daně a poplatky
* [[Ekonomické prostředky politiky životního prostředí#Ostatní_nástroje|Ostatní nástroje]]
+
*Nástrojové mixy
| Nástroje politiky životního prostředí:
+
*Obchodovatelná práva na znečištění
 +
*Poplatky za znečišťování životního prostředí  
 +
*Poplatky za využívání přírodních zdrojů
 +
*Uživatelské poplatky
 +
*Sankční platby
  
* Administrativní
 
* Environmentální daně a poplatky
 
* Nástrojové mixy
 
* Obchodovatelná práva na znečištění
 
* Poplatky za znečišťování životního prostředí
 
* Poplatky za využívání přírodních zdrojů
 
* Uživatelské poplatky
 
* Sankční platby
 
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Nejlepší dostupné technologie
 
| Nejlepší dostupné technologie
 
|-
 
|-
| O
+
| O  
| [[Obchodovatelná povolení]]
+
| [[Obchodovatelná povolení]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů]]
+
| [[Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Omezení emisí oxidu uhličitého]]
+
| [[Omezení emisí oxidu uhličitého]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| P
+
| P  
| [[Porterova hypotéza]]
+
| [[Porterova hypotéza]]  
 
| Porterova hypotéza
 
| Porterova hypotéza
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Postsuverenita států]]
+
| [[Postsuverenita států]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Praktické nástroje politiky UR]]
+
| [[Praktické nástroje politiky UR]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Problém chudoby]]
+
| [[Problém chudoby]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| R
+
| R  
| [[Rozvojová pomoc]]
+
| [[Rozvojová pomoc]]  
 
| Rozdvojení trendů
 
| Rozdvojení trendů
 
|-
 
|-
| S
+
| S  
|
+
|  
 
| Statky a služby
 
| Statky a služby
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Statky a služby ekonomické
 
| Statky a služby ekonomické
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Statky a služby přírodní
 
| Statky a služby přírodní
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Statky a služby smíšené
 
| Statky a služby smíšené
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Statky a služby soukromé
 
| Statky a služby soukromé
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Statky a služby veřejné
 
| Statky a služby veřejné
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Stavové indikátory bohatství
 
| Stavové indikátory bohatství
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Strategické environmentální hodnocení (SEA)
 
| Strategické environmentální hodnocení (SEA)
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| SWOT analýza
 
| SWOT analýza
 
|-
 
|-
| T
+
| T  
| [[Trhy kapitálu]]
+
| [[Trhy kapitálu]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Trhy meziproduktů, služeb a technologií]]
+
| [[Trhy meziproduktů, služeb a technologií]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
|
+
|  
| [[Trhy práce]]
+
| [[Trhy práce]]  
|
+
|  
 
|-
 
|-
| U
+
| U  
|
+
|  
 
| Ukazatel environmentálních přínosů projektů
 
| Ukazatel environmentálních přínosů projektů
 
|-
 
|-
| V
+
| V  
|
+
|  
 
| Vládní intervence / státní zásahy
 
| Vládní intervence / státní zásahy
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Vládní selhání
 
| Vládní selhání
 
|-
 
|-
|
+
|  
|
+
|  
 
| Vlastnická práva
 
| Vlastnická práva
 
|}
 
|}
 +
 +
[[Category:Kkonomické_nástroje_regulace_podnikání]]

Verze z 15. 4. 2010, 05:45

xxxx V Enviwiki heslo je V Enviwiki heslo není
A Analýza:
 • nákladové efektivnosti
 • nákladů a přínosů
 • SWOT
 • vicekriteriální
B Brettonwoodské dohody
C Coasův teorém
Č Čistý ekonomický blahobyt
Černá schránka
D Defenzivní náklady/výdaje
Diskontování
E Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy
Ekonomie Efektivnost:
 • ekonomická
 • nákladová
 • soukromých projektů
 • veřejných projektů
Ekologická daňová reforma
Ekonomické pojmy Ekonomické preference
Ekonomické problémy životního prostředí Ekonomické subjekty
Ekonomický rozměr globalizace Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí
Environmentální účetnictví Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě
Environmentální ekonomie Ekonomické škody externí
Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku Ekonomické škody – funkce
Environmentální veřejné statky Ekonomické škody – metody kvantifikace
Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu Ekonomické škody – optimalizace
Environmentálně upravený čistý domácí produkt Environmentální projekty ryzí a integrované
Environmentálně upravený národní důchod Environmentální governance
Externality Environmentální inovace
Environmentální politika podniku Externality:
 • internalizace
 • kladné
 • záporné
Environmentální reporty
Environmentální audit
Environmentální prohlášení
Environmentální účetnictví na podnikové úrovni
Environmentální indikátory podnikání
F Funkce nákladů na zamezení
G Globální Marshallův plán
Globální regulace
H Hrubý domácí produkt Hodnota statku
K Klimatická změna a ekonomie Kuznetsova křivka
Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:
 • kroky
 • metody s hypotetickými trhy
 • metody s reálnými trhy
M Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.)
Metoda
 • bodovací
 • cestovních nákladů
 • nákladová
 • párového srovnávání
 • podmíněného hodnocení
N Nástroje environmentální politiky Náklady na ochranu ž.p.
 • efektivnost
 • hrubé a čisté
 • investiční a neinvestiční
Náklady na zamezení
Náklady vyhnutí se
Národní účty a ž.p.
Nástroje politiky životního prostředí: Nástroje politiky životního prostředí:
 • Administrativní
 • Environmentální daně a poplatky
 • Nástrojové mixy
 • Obchodovatelná práva na znečištění
 • Poplatky za znečišťování životního prostředí
 • Poplatky za využívání přírodních zdrojů
 • Uživatelské poplatky
 • Sankční platby
Nejlepší dostupné technologie
O Obchodovatelná povolení
Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů
Omezení emisí oxidu uhličitého
P Porterova hypotéza Porterova hypotéza
Postsuverenita států
Praktické nástroje politiky UR
Problém chudoby
R Rozvojová pomoc Rozdvojení trendů
S Statky a služby
Statky a služby ekonomické
Statky a služby přírodní
Statky a služby smíšené
Statky a služby soukromé
Statky a služby veřejné
Stavové indikátory bohatství
Strategické environmentální hodnocení (SEA)
SWOT analýza
T Trhy kapitálu
Trhy meziproduktů, služeb a technologií
Trhy práce
U Ukazatel environmentálních přínosů projektů
V Vládní intervence / státní zásahy
Vládní selhání
Vlastnická práva