Studenti:Studenti/Studenti PřF UK

Kurzy organizované v rámci Přírodovědecké fakulty UK, Institutu pro životní prostředí:

  • Kurz Organizace a řízení v ochraně životního prostředí & odkazy na práce studentů PřF UK v roce 2008/2009 - viz 08-09


.