Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Pokyny pro seminární práci

Pokyny pro studenty kurzu

Vaším úkolem v tomto kurzu je zpracovat téma Vašeho zájmu / vytvořit chybějící heslo v Enviwiki. Jde o žánr krátkého odborného textu, který nabízí podložené informace. Vítáno bude, pokud bude téma zpracováno / heslo vytvořeno přímo v prostředí Enviwiki, ale zcela zásadním kritériem je obsah práce, nikoliv práce s elektronickým médiem. Základní požadavky:

 • délka nejméně 500 slov + citované zdroje (literatura a zdroje elektronické, min. 5)
 • přehledné a ucelené zpracování tématu / hesla (je třeba si položit otázku zaměřenou na jeden určitý problém, navazující témata "vykázat" do odkazů či dalších hesel, která už samozřejmě nemusíte zpracovat vy)
 • vše nad základní požadavky zlepší hodnocení Vaší práce (obrázky, grafy, větší rozsah atd.). Bez této přidané hodnoty na nejlepší známky nelze dosáhnout!
 • v případě neúčasti na více než 25% přednášek je nadstandardní zpracování tématu / hesla základem pro splnění tohoto předmětu!

Heslo odevzdané jako soubor v některém textovém editoru (např. Wordu) bude hodnoceno především podle obsahu, podobně jako heslo vytvořené přímo v elektronickém prostředí. V každém případě však autor musí souhlasit s tím, že jeho práce bude výsledně zveřejněno na Enviwiki pod licencí Creative Commons SA. Záleží na autorovi, zda si bude přát uvést na Enviwiki své pravé jméno, či publikovat pod přezdívkou (se kterou seznámí vyučující). Pokud budete pracovat přímo na stránkách Enviwiki, získáte zajímavou zkušenost a body navíc - musíte ale dát pozor, aby se vaše práce neztratila, když selže připojení k internetu. Lepší je tedy si text každopádně připravit např. ve Wordu.

Podrobnosti

Krátký odborný text - vyberete si chybějící pojem nebo téma, které vás zajímá. Další kroky:

 • nastudujete zdroje, kde je pojem definován a jsou vysvětleny souvislosti jeho používání;
 • sepíšete různá pojetí či chápání pojmu - formou rešerše, což obnáší, že:
  • vymezíte tento pojem;
  • určíte jeho vliv na efektivnost (pokud dává smysl);
  • zasadíte jej do širšího kontextu environmentální politiky;
 • napíšete, jaké výzkumné otázky (problémy se v dané oblasti řeší (v ČR, ve světě).

Výběr hesla

 • Budete pracovat na svých vlastních stránkách přímo v Enviwiki, případně můžete heslo vypracovat v textovém editoru (MS Word apod.) a s pomocí přednášejících výslednou verzi přenést do Enviwiki. S ohledem na dobu trvání kurzu dáváme přednost odbornému obsahu před vlastní prací v elektronickém prostředí
 • Heslo či téma si vyberte ze seznamu navržených hesel nebo tento seznam doplňte - navrhněte heslo vlastní.

Postup práce a technické instrukce

Použijte podrobný návod, jak postupovat při zpracování všech kategorií textů.

Speciální informace a odlišnosti jednotlivých fází procesu psaní naleznete u příslušného žánru (krátký odborný text, delší odborný text, případová studie).

Enviwiki - návody pro přispěvatele

Pro tvorbu studijních materiálů v EnviWiki používáme Wiki software - je uživatelsky jednoduchý, nabízí možnost spolupráce na tématech či jednotlivých heslech, práce v tomto prostředí je stejná jako ve Wikipedii.

Při častějším používání Wiki postupně budete muset zabrousit do úplného návodu, jak založit stránku anebo podrobněji o možnostech editace, kde najdete i některé další informace. Nevadí, že zpočátku různým pojmům neporozumíte.

Požadavky kurzu

 • Požadovaný rozsah vaší práce je 1 - 2 normostrany, nutností je ale dodržet všechny obsahové i formální náležitosti odborného textu. Co se týče citačních norem, není se třeba příliš trápit, zvláště o on-line zdrojů a vědeckých článků, které mají DOI, ISBN apod. jsou důležité tyto údaje, správný formát pomůžeme vytvořit
 • Hodnocena bude především kvalita a množství zpracovaných zdrojů literatury (online zdrojů), struktura a logika vaší argumentace a "síla" i preciznost závěrů.
 • Samozřejmostí je dodržování etických principů akademické práce.
 • Na závěr kurzu budete mít možnost svou práci prezentovat přímo ze stránek Enviwiki - takto budou představeny nejlepší práce.

Otázky a připomínky

 • Otázky a náměty prosíme pište nejlépe v diskusi k této stránce (volba z menu nahoře). Můžete nás kontaktovat též přímo:
  • Proces odborného psaní: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. - jana.dlouha(et)czp.cuni.cz
  • Technické problémy s Wiki softwarem. Ing. Jiří Dlouhý - jiri.dlouhy(et)czp.cuni.cz