Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Pokyny pro seminární práci: Porovnání verzí

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
(Založena nová stránka s textem „__Notoc__ == Pokyny pro studenty kurzu == Vaším úkolem v tomto kurzu je pracovat v prostředí vznikající elektronické encyklopedie Enviwiki, a to ta…“)
 
(aktualizace pro dálkaře)
 
(Není zobrazeno 7 mezilehlých verzí od 2 dalších uživatelů.)
Řádek 1: Řádek 1:
__Notoc__
+
__BEZOBSAHU__
== Pokyny pro studenty kurzu ==
+
==Pokyny pro studenty kurzu==
Vaším úkolem v tomto kurzu je pracovat v prostředí vznikající elektronické encyklopedie Enviwiki, a to tak, že zvolíte jednu z těchto možností:
+
Vaším úkolem v tomto kurzu je zpracovat téma Vašeho zájmu / vytvořit chybějící heslo '''v Enviwiki'''. Jde o žánr [[krátký odborný text|krátkého odborného textu]], který by měl čtenáři nabídnout podložené informace. Vítáno bude, pokud bude téma zpracováno / heslo vytvořeno přímo v prostředí Enviwiki, ale zcela zásadním kritériem je obsah práce, nikoliv práce s elektronickým médiem. Základní požadavky:  
  
A) rozpracujete chybějící pojem a vytvoříte '''nové heslo v Enviwiki'''. Jde o žánr [[krátký odborný text|krátkého odborného textu]];
+
*délka textu nejméně 500 slov + citované zdroje (literatura a zdroje elektronické, min. 5)
B) již zpracovaný pojem dále využijete ve vlastní '''analytické studii''' (jde o žánr [[Nápověda:Delší odborný text|delšího odborného textu]]);
+
*přehledné a ucelené zpracování tématu / hesla (je třeba si položit otázku zaměřenou na jeden určitý problém, navazující témata "vykázat" do odkazů či dalších hesel, která už samozřejmě nemusíte zpracovat vy)
C) vypracujete '''[[Nápověda:Případová studie|případovou studii]]''' navazující na již zpracovaný pojem či heslo.
+
*vše nad základní požadavky zlepší hodnocení Vaší práce (obrázky, grafy, větší rozsah atd.). S obrázky/grafy rádi pomůžeme.
 +
*v případě neúčasti na více než 1/3 přednášek je délka požadovaného hesla 1000 slov.
  
=== Podrobnosti ===
+
Heslo odevzdané jako soubor v některém textovém editoru (např. Wordu) bude hodnoceno především podle obsahu, podobně jako heslo vytvořené přímo v elektronickém prostředí. V každém případě však autor souhlasí s tím, že jeho práce bude výsledně zveřejněna na Enviwiki pod licencí Creative Commons SA. Záleží na autorovi, zda si bude přát uvést na Enviwiki své pravé jméno, či publikovat pod přezdívkou (se kterou seznámí vyučující). Pokud budete pracovat přímo na stránkách Enviwiki, získáte zajímavou zkušenost a body navíc.  
A) '''[[Krátký odborný text]]''' - vyberete si chybějící pojem nebo pojem v Enviwiki existující, ale nedostatečně zpracovaný. Další kroky:
 
* nastudujete zdroje, kde je pojem definován a jsou vysvětleny souvislosti jeho používání;
 
* sepíšete různá pojetí či chápání pojmu - formou [[Nápověda:Literární rešerše|rešerše]], která zahrnuje:
 
** vymezíte tento pojem;
 
** určíte jeho vliv na efektivnost (pokud dává smysl);
 
** zasadíte jej do širšího kontextu environmentální politiky;
 
* napíšete, jaké výzkumné otázky (problémy se v dané oblasti řeší (v ČR, ve světě).
 
  
B) '''[[Nápověda:Delší odborný text|Analytická studie]]''' - najdete si svůj "výzkumný" problém a pracujete na něm:
+
===Podrobnosti===
* vyberte některé již zpracované heslo a vymezíte navazující problematiku, o kterou se zajímáte;
+
Měli byste vytvořit '''[[Krátký odborný text]]''' - vyberete si chybějící pojem nebo téma, které vás zajímá. Další kroky:
** vybrané heslo může být jen ve formě krátké definice; neexistuje-li vůbec, můžete si pro svou potřebu heslo založit a stručně jej popsat;
 
* začínáte položením výzkumné otázky;
 
* následuje opět podrobná [[Nápověda:Literární rešerše|rešerše dostupných zdrojů]]
 
* předložíte závěry, ke kterým jste dospěli, a které vaše argumentace podpořila.
 
C) Zvolíte '''[[Nápověda:Případová studie|případovou studii]]''' - tedy popíšete, jak určitý koncept nebo nástroj funguje v praxi:
 
* začnete jako v bodě B)
 
* nekladete "výzkumnou" otázku, ale ptáte se po praktickém uplatnění vybraného pojmu;
 
* provedete rešerši příkladů takového praktického využití nebo budete analyzovat konkrétní případ;
 
* závěrem jsou konkrétní doporučení pro praxi.
 
  
=== Výběr hesla ===
+
*nastudujete zdroje, kde je pojem definován a jsou vysvětleny souvislosti jeho používání;
* Budete pracovat na svých vlastních stránkách přímo v Enviwiki - vytvářet zde hesla, analytické texty nebo popis případových studií.
+
*sepíšete různá pojetí či chápání pojmu - formou [[Nápověda:Literární rešerše|rešerše]], což obnáší, že:
* Heslo či téma si vyberte ze '''[[/seznam chybějících ekonomických hesel/|seznamu chybějících hesel]]''' nebo tento seznam doplňte - navrhněte heslo vlastní.
+
**vymezíte tento pojem;
 +
**určíte jeho vliv na efektivnost (pokud dává smysl);
 +
**zasadíte jej do širšího kontextu environmentální politiky;
 +
*napíšete, jaké výzkumné otázky (problémy se v dané oblasti řeší (v ČR, ve světě).
  
== Postup práce a technické instrukce ==
+
===Výběr hesla===
  
 +
*Heslo či téma si vyberte ze [[Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Témata seminárních prací 2020 komb. stud.|'''seznamu hesel navržených pro studenty kombinovaného studia''']] nebo tento seznam doplňte - navrhněte heslo vlastní.
 +
 +
==Postup práce a technické instrukce==
 +
Budete pracovat na svých vlastních stránkách přímo v Enviwiki, případně můžete heslo vypracovat v textovém editoru (MS Word apod.) a s pomocí přednášejících výslednou verzi přenést do Enviwiki. S ohledem na dobu trvání kurzu dáváme přednost odbornému obsahu před vlastní prací v elektronickém prostředí
 
  Použijte podrobný '''[[Nápověda:Jak psát odborný text|návod, jak postupovat]]''' při zpracování všech kategorií textů.
 
  Použijte podrobný '''[[Nápověda:Jak psát odborný text|návod, jak postupovat]]''' při zpracování všech kategorií textů.
 
Speciální informace a odlišnosti jednotlivých fází procesu psaní naleznete u příslušného žánru ([[krátký odborný text]],  [[Nápověda:Delší odborný text|delší odborný text]], [[Nápověda:Případová studie|případová studie]]).
 
Speciální informace a odlišnosti jednotlivých fází procesu psaní naleznete u příslušného žánru ([[krátký odborný text]],  [[Nápověda:Delší odborný text|delší odborný text]], [[Nápověda:Případová studie|případová studie]]).
  
=== Enviwiki - návody pro přispěvatele ===
+
===Enviwiki - návody pro přispěvatele===
 
Pro tvorbu studijních materiálů v EnviWiki používáme Wiki software - je uživatelsky jednoduchý, nabízí možnost spolupráce na tématech či jednotlivých heslech, práce v tomto prostředí je stejná jako ve Wikipedii.
 
Pro tvorbu studijních materiálů v EnviWiki používáme Wiki software - je uživatelsky jednoduchý, nabízí možnost spolupráce na tématech či jednotlivých heslech, práce v tomto prostředí je stejná jako ve Wikipedii.
* Texty v Enviwiki mají mít určitou [[Nápověda:Struktura stránky|požadovanou strukturu]].
+
 
* Přečtěte si stručné pokyny, [[Enviwiki:Jak vytvořit článek|jak vytvořit článek]] a jak jej [[Nápověda:Jak editovat stránku|editovat]].
+
*Texty v Enviwiki mají mít určitou [[Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Struktura hesla pro kurz FTVS|požadovanou strukturu.]]
* Využijte souhrn nejdůležitějších [[Nápověda:Praktické rady a doporučení|doporučení]].
+
*Přečtěte si stručné pokyny, [[Enviwiki:Jak vytvořit článek|jak vytvořit článek]] a jak jej [[Nápověda:Jak editovat stránku|editovat]].
 +
*Využijte souhrn nejdůležitějších [[Nápověda:Praktické rady a doporučení|doporučení]].
 +
*Dejte si pozor, aby se vaše práce neztratila, když selže připojení k internetu.
  
 
Při častějším používání Wiki postupně budete muset zabrousit do úplného návodu, [[wikipedia:cs:Wikipedie:Jak vytvořit článek|jak založit stránku]] anebo podrobněji [[wikipedia:cs:Wikipedie:Nápověda:Jak editovat stránku|o možnostech editace]], kde najdete i některé další informace. Nevadí, že zpočátku různým pojmům neporozumíte.
 
Při častějším používání Wiki postupně budete muset zabrousit do úplného návodu, [[wikipedia:cs:Wikipedie:Jak vytvořit článek|jak založit stránku]] anebo podrobněji [[wikipedia:cs:Wikipedie:Nápověda:Jak editovat stránku|o možnostech editace]], kde najdete i některé další informace. Nevadí, že zpočátku různým pojmům neporozumíte.
  
=== Požadavky kurzu ===
+
===Požadavky kurzu===
*Požadovaný rozsah vaší práce je 1 - 2 normostrany, nutností je ale dodržet všechny obsahové i formální náležitosti odborného textu (včetně citačních norem).
+
 
*Hodnocena bude především kvalita a množství zpracovaných zdrojů literatury (online zdrojů), struktura a logika vaší argumentace a "síla" i preciznost závěrů.
+
*Požadovaný rozsah vaší práce je 500 slov (při neúčasti na přednáškách 1000 slov), nutností je ale dodržet všechny obsahové i formální náležitosti odborného textu. Co se týče citačních norem, není se třeba příliš trápit, zvláště o on-line zdrojů a vědeckých článků, které mají DOI, ISBN apod. jsou důležité tyto údaje, správný formát pomůžeme vytvořit
 +
*Hodnocena bude především originalita tématu či otázky, kterou si kladete, a způsob, jak na ni odpovídáte: podloženost - kvalita a množství zpracovaných zdrojů literatury (online zdrojů), struktura a logika vaší argumentace a "síla" i preciznost závěrů.
 
*Samozřejmostí je '''[[Nápověda:Základní pravidla pro psaní|dodržování etických principů]]''' akademické práce.
 
*Samozřejmostí je '''[[Nápověda:Základní pravidla pro psaní|dodržování etických principů]]''' akademické práce.
*Na závěr kurzu budete svou práci prezentovat - můžete přímo ze stránek Enviwiki, nebo si připravíte vhodnou prezentaci v PowerPointu. Požadavky na délku prezentace se nemění.
 
 
== Otázky a připomínky ==
 
* Problémy týkající se obsahu kurzu řešte klasickou formou se svým vyučujícím (Doc. Ing. Petr Šauer, CSc.)
 
* Ostatní otázky a náměty prosíme pište nejlépe v diskusi k této stránce (volba z menu nahoře). Můžete nás kontaktovat též přímo:
 
** Proces odborného psaní: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. - jana.dlouha(et)czp.cuni.cz
 
** Technické problémy s Wiki softwarem. Ing. Jiří Dlouhý - jiri.dlouhy(et)czp.cuni.cz
 
 
== Realizace ==
 
*[[/seznam chybějících ekonomických hesel/]]
 
*[[/Přehled vytvářených stránek/]]
 
  
{{licence cc|Dlouhá, Jana|Dlouhý, Jiří|Šauer, Petr}}
+
==Otázky a připomínky==
  
{{E-V-Learn}}
+
*Otázky a náměty prosíme pište nejlépe v diskusi k této stránce (volba z menu nahoře). Můžete nás kontaktovat též přímo:
 +
**Proces odborného psaní: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. - jana.dlouha(et)czp.cuni.cz
 +
**Technické problémy s Wiki softwarem. Ing. Jiří Dlouhý - jiri.dlouhy(et)czp.cuni.cz

Aktuální verze z 1. 11. 2019, 20:42

Pokyny pro studenty kurzu[editovat | editovat zdroj]

Vaším úkolem v tomto kurzu je zpracovat téma Vašeho zájmu / vytvořit chybějící heslo v Enviwiki. Jde o žánr krátkého odborného textu, který by měl čtenáři nabídnout podložené informace. Vítáno bude, pokud bude téma zpracováno / heslo vytvořeno přímo v prostředí Enviwiki, ale zcela zásadním kritériem je obsah práce, nikoliv práce s elektronickým médiem. Základní požadavky:

 • délka textu nejméně 500 slov + citované zdroje (literatura a zdroje elektronické, min. 5)
 • přehledné a ucelené zpracování tématu / hesla (je třeba si položit otázku zaměřenou na jeden určitý problém, navazující témata "vykázat" do odkazů či dalších hesel, která už samozřejmě nemusíte zpracovat vy)
 • vše nad základní požadavky zlepší hodnocení Vaší práce (obrázky, grafy, větší rozsah atd.). S obrázky/grafy rádi pomůžeme.
 • v případě neúčasti na více než 1/3 přednášek je délka požadovaného hesla 1000 slov.

Heslo odevzdané jako soubor v některém textovém editoru (např. Wordu) bude hodnoceno především podle obsahu, podobně jako heslo vytvořené přímo v elektronickém prostředí. V každém případě však autor souhlasí s tím, že jeho práce bude výsledně zveřejněna na Enviwiki pod licencí Creative Commons SA. Záleží na autorovi, zda si bude přát uvést na Enviwiki své pravé jméno, či publikovat pod přezdívkou (se kterou seznámí vyučující). Pokud budete pracovat přímo na stránkách Enviwiki, získáte zajímavou zkušenost a body navíc.

Podrobnosti[editovat | editovat zdroj]

Měli byste vytvořit Krátký odborný text - vyberete si chybějící pojem nebo téma, které vás zajímá. Další kroky:

 • nastudujete zdroje, kde je pojem definován a jsou vysvětleny souvislosti jeho používání;
 • sepíšete různá pojetí či chápání pojmu - formou rešerše, což obnáší, že:
  • vymezíte tento pojem;
  • určíte jeho vliv na efektivnost (pokud dává smysl);
  • zasadíte jej do širšího kontextu environmentální politiky;
 • napíšete, jaké výzkumné otázky (problémy se v dané oblasti řeší (v ČR, ve světě).

Výběr hesla[editovat | editovat zdroj]

Postup práce a technické instrukce[editovat | editovat zdroj]

Budete pracovat na svých vlastních stránkách přímo v Enviwiki, případně můžete heslo vypracovat v textovém editoru (MS Word apod.) a s pomocí přednášejících výslednou verzi přenést do Enviwiki. S ohledem na dobu trvání kurzu dáváme přednost odbornému obsahu před vlastní prací v elektronickém prostředí

Použijte podrobný návod, jak postupovat při zpracování všech kategorií textů.

Speciální informace a odlišnosti jednotlivých fází procesu psaní naleznete u příslušného žánru (krátký odborný text, delší odborný text, případová studie).

Enviwiki - návody pro přispěvatele[editovat | editovat zdroj]

Pro tvorbu studijních materiálů v EnviWiki používáme Wiki software - je uživatelsky jednoduchý, nabízí možnost spolupráce na tématech či jednotlivých heslech, práce v tomto prostředí je stejná jako ve Wikipedii.

Při častějším používání Wiki postupně budete muset zabrousit do úplného návodu, jak založit stránku anebo podrobněji o možnostech editace, kde najdete i některé další informace. Nevadí, že zpočátku různým pojmům neporozumíte.

Požadavky kurzu[editovat | editovat zdroj]

 • Požadovaný rozsah vaší práce je 500 slov (při neúčasti na přednáškách 1000 slov), nutností je ale dodržet všechny obsahové i formální náležitosti odborného textu. Co se týče citačních norem, není se třeba příliš trápit, zvláště o on-line zdrojů a vědeckých článků, které mají DOI, ISBN apod. jsou důležité tyto údaje, správný formát pomůžeme vytvořit
 • Hodnocena bude především originalita tématu či otázky, kterou si kladete, a způsob, jak na ni odpovídáte: podloženost - kvalita a množství zpracovaných zdrojů literatury (online zdrojů), struktura a logika vaší argumentace a "síla" i preciznost závěrů.
 • Samozřejmostí je dodržování etických principů akademické práce.

Otázky a připomínky[editovat | editovat zdroj]

 • Otázky a náměty prosíme pište nejlépe v diskusi k této stránce (volba z menu nahoře). Můžete nás kontaktovat též přímo:
  • Proces odborného psaní: RNDr. Jana Dlouhá, Ph.D. - jana.dlouha(et)czp.cuni.cz
  • Technické problémy s Wiki softwarem. Ing. Jiří Dlouhý - jiri.dlouhy(et)czp.cuni.cz