Studenti:Studenti/Studenti FTVS/Příklady stránek FTVS

S ohledem na omezené časové možnosti klademe důraz na textovou část, pokud přidáte i obrázky či fotografie, bude vítáno - obrázky si můžete vybrat na Wikimedia Commons, stačí uvést odkaz na obrázek, editoři se již postarají o vložení obrázku. Pokud budete nahrávat vlastní obrázek, musí se jednat skutečně o vlastní obrázek a musíte souhlasit s tím, že obrázek bude publikován pod licencí CC-BY.

Příklady excelentních stránek, které zpracovali studentiEditovat

Záchranný program

Příklady dalších stránek, které by byly hodnoceny "1"Editovat

Toxiny sinic

Sekundární produkce

Tatranský národní park

Příklady stránek, které by byly hodnoceny "2" a hůřeEditovat

Ekotoxicita

Nosná kapacita prostředí

Bonnská úmluva

Itai-itai