Studenti:Studenti/Studenti FTVS

Kurzy organizované v rámci Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, Katedra sportů v přírodě:

Kurz Sport a životní prostředí 2019/2020 - kombinované studium

  • Sylabus kurzu

Kurz Sport a životní prostředí 2018/2019