Stockholmská konference

Z Enviwiki
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

Do čela světového úsilí o nápravu a odvrácení hrozící ekologické krize se postavila Organizace spojených národů. Na červen 1972 svolala OSN do Stockholmu konferenci, která znamenala základní mezník v názoru na životní prostředí ve světovém měřítku - především správně označila hlavní ekologické problémy:

  • Akutní nebezpečí hrozí především územím a lokalitám, kde produkce nebezpečných odpadů plynných (emise), tekutých (odpadní vody) nebo tuhých (toxické, radioaktivní a jiné odpady) přesahuje únosnou míru a bezprostředně ohrožuje lidské zdraví i přírodu.
  • V dlouhodobé perspektivě může být ještě vážnější nebezpečí spojeno s narušením životodárných planetárních systémů, jako jsou hydrologický cyklus, stratosférická ozónová vrstva a klimatický systém atmosféry a oceánu.
  • Civilizace je ohrožena nadměrným a příliš rychlým čerpáním a užíváním zdrojů obnovitelných (živé organismy, voda, půda) i neobnovitelných (nerostné suroviny).
  • Hrozivou rychlostí pokračuje redukce biologického bohatství planety - genetické základny jednotlivých druhů rostlin a živočichů, počtu druhů i rozmanitosti ekosystémů.

Tyto čtyři okruhy vytyčily rozměr ohrožení. Stockholmská konference vyzvala k okamžitým akcím na ochranu životního prostředí v jednotlivých státech i mezinárodním měřítku.9


Zdroje

Rok planetární inventury, Přítomnost 9/1992

Zásadní změna je nutná, Listy 5/1995

Odkazy

Externí odkazy