Stockholmská konference

Z Enviwiki
Verze z 30. 1. 2008, 23:02, kterou vytvořil Bedřich Moldan (diskuse | příspěvky) (Nová stránka: Do čela světového úsilí o nápravu a odvrácení hrozící ekologické krize se postavila Organizace spojených národů.10 Na červen 1972 svolala OSN do Stockholmu konfere...)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Do čela světového úsilí o nápravu a odvrácení hrozící ekologické krize se postavila Organizace spojených národů.10 Na červen 1972 svolala OSN do Stockholmu konferenci, která znamenala základní mezník v názoru na životní prostředí ve světovém měřítku - především správně označila hlavní ekologické problémy:

  • Akutní nebezpečí hrozí především územím a lokalitám, kde produkce nebezpečných odpadů plynných (emise), tekutých (odpadní vody) nebo tuhých (toxické, radioaktivní a jiné odpady) přesahuje únosnou míru a bezprostředně ohrožuje lidské zdraví i přírodu.
  • V dlouhodobé perspektivě může být ještě vážnější nebezpečí spojeno s narušením životodárných planetárních systémů, jako jsou hydrologický cyklus, stratosférická ozónová vrstva a klimatický systém atmosféry a oceánu.
  • Civilizace je ohrožena nadměrným a příliš rychlým čerpáním a užíváním zdrojů obnovitelných (živé organismy, voda, půda) i neobnovitelných (nerostné suroviny).
  • Hrozivou rychlostí pokračuje redukce biologického bohatství planety - genetické základny jednotlivých druhů rostlin a živočichů, počtu druhů i rozmanitosti ekosystémů.

Tyto čtyři okruhy vytyčily rozměr ohrožení. Stockholmská konference vyzvala k okamžitým akcím na ochranu životního prostředí v jednotlivých státech i mezinárodním měřítku.9


Zdroje

Rok planetární inventury, Přítomnost 9/1992

Zásadní změna je nutná, Listy 5/1995