Sport v NPR Adršpašsko-teplické skály

Z Enviwiki
Verze z 22. 4. 2019, 17:33, kterou vytvořil Admin (diskuse | příspěvky) (Založení článku - autor Kristýna K.)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Adršpašsko-teplické skály jsou od roku 1933 vyhlášeny národní přírodní rezervací a jsou považovány za největší celistvé skalní město v České republice. Toto skalní město se však neztratí ani v Evropě a je zde známo jako přírodovědně velmi ojedinělý úkaz pseudokrasového reliéfu, jenž je vytvořen v kvádrových pískovcích. NPR Adršpašsko - teplické skály se nachází na severovýchodě České republiky u města Teplice nad Metují a je součástí CHKO Broumovsko.

Krajina

NPR Adršpašsko-teplické skály zaujímají plochu 18 km2, a představují tak nejrozsáhlejší komplex svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě. Celý tento komplex se rozkládá v nadmořské výšce 509 - 786 m. n. m. a nejvyšším bodem této tabulové plošiny je vrch Čáp, který se nachází na okraji rezervace u osad Skály v Teplických skalách. Území je charakteristické velkým množství skalních plošin a věží, kaňonů a soutěsek, a to vše doplňují jedinečné lesní porosty, podhorská a horská května a bohatá fauna, jenž toto místo dělají tak jedinečným.

Adršpašsko-teplický skalnatý komplex je rozdělen dlouhým kaňonem Vlčí rokle, který má délku 7 km, na dvě skalní města: Adršpašské skály a Teplické skály.

Adršpašské skály

Adršpašské skály jsou oproti Teplickým skalám turistům více známe. Najdeme zde velké množství skalnatých věží, které byly díky svému tvaru k něčemu přirovnávány. Mezi ty nejznámější patří skalní věže připomínající Starostu a Starostovou, Milence, Džbán, Krakonošovu lenoška, Sloní náměstí či Homoli cukru. Skalním městem vede turistický okruh dlouhý 3,5 km, jenž není příliš fyzicky náročný a je vhodný téměř pro všechny návštěvníky.

Teplické skály

Teplické skály jsou pro turisty více tajuplné a jsou charakteristické masivními, skalnatými stěnami a nejrozsáhlejším skalním labyrintem ve Střední Evropě. Mezi ty nejnavštěvovanější skalní útvary patří Skalní koruna, Martinovské a Chrámové stěny. V Teplických skalách návštěvníci také narazí na Poseidona, což je dvacet sedm kilometrů dlouhý systém pískovcových jeskyní, propastí a strmých soutěsek. Teplickou kuriozitou na tomto území může být pro turisty také oblast nazvaná jako Sibiř, kde díky velmi hlubokým a klikatým soutěskám můžeme i v letních měsících narazit na sníh. Skalním městem vede turistický okruh dlouhý 6 km, avšak v porovnání s Adršpašským okruhem je více fyzicky náročný.

Ochrana přírody

Adršpašsko - teplické skály jsou od roku 1933 vyhlášeny národní přírodní rezervací, která je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definována jako: “Menší území mimořádných přírodních hodnot, kde jsou na přirozený reliéf s typickou geologickou stavbou vázány ekosystémy významné a jedinečné v národním či mezinárodním měřítku.“

Ochránci přírody vydávají určitá omezení pro pohyb v této národní přírodní rezervaci a zároveň se starají o budování a údržbu návštěvnické infrastruktury, bez které by se návštěvníci bezpečně nedostali do různých míst a mohli by tak ohrozit sebe i tuto krajinu.

Předmět ochrany

Předmětem ochrany jsou skalní města a skalní útvary, kde na specifický pískovcový reliéf a s ním související inverzní klima jsou vázány druhy květin a zvířectva. Dále se zde vyskytují vzácné a zranitelné druhy, rozmanité biotopy a zajímavé výtvory neživé přírody.

Chráněné rostliny:

-      jednokvítek velekvětý

-      rojovník bahenní

-      plavuň pučivá

-      vranec jedlový aj.

Chránění živočichové:

-      mlok skvrnitý

-      ještěrka živorodá

-      ledňáček říční

-      ořešník kropenatý

-      žluna zelená

-     jezevec

-      lasice hranostaj aj.

Sport v NPR Adršpašsko - teplické skály

Adršpašsko - teplické skály jsou velmi oblíbenou a turisty často navštěvovanou lokalitou. Velké množství značených turistických tras umožňuje návštěvníkům provozovat pěší turistiku, cykloturistiku, a láká i ty odvážnější – díky velkému počtu skalnatých věží a stěn je tato lokalita oblíbeným místem horolezců.

Horolezectví

Horolezectví v NPR Adršpašsko - teplické skály spravuje a vymezuje Český horolezecký svaz, který vydává různá omezení a zákazy tak, aby byla chráněna příroda a byly zachovány krásy tohoto jedinečného komplexu.

Na webu www.horosvaz.cz je vždy uvedeno, které skály jsou přístupné a v jakém časovém období. Lezení je však většinou povoleno vždy od 1. 5. nebo 1. 7. do 31. 11. Každý horolezec, který chce provozovat lezení ve vymezeném místě, u sebe musí mít průkaz ČHS, kterým se případně musí prokázat ochráncům přírody.

Český horolezecký svaz vydal pro tuto chráněnou oblast níže uvedený souhrn pravidel a podmínek pro lezení tak, aby bylo provozování tohoto sportu, co nejvíce šetrné vůči životnímu prostředí.

Podmínky lezení:

- nezasahovat do porostů na skalách, neodstraňovat kameny, dřeviny a organickou hmotu ze spár

- k přístupu použít turistické cesty a značené přístupové stezky

- nerušit hnízdící ptáky, lézt jen na suché skály v botách s měkkou podrážkou

- jištění provádět fixními prostředky a textilními smyčkami, nedřít skálu lanem, nesekat

- platí zákaz magnézia

- lézt se smí jen za denního světla

- prvovýstupy povoleny jen členům ČHS, výcvik max 3 osoby s instruktorem

Specifika lezení po pískovcoých skalách

V Adřšpašsko - teplickém komplexu skal se nacházejí piskovcové skály, které jsou pro lezce velkým lákadlem. Tento typ skal si sebou však nese některá specifika, která mohou lezení v pískovcové oblasti značně omezit, avšak díky nim jsou pískovcové skály chráněny a nejsou poškozovány nevhodným chováním.

Jelikož je pískovec velmi měkkou horninou, jsou tyto skály více náchylné k erozi a je zde zakázáno nedřít skálu lanem ani zakládat prostředky pro jištění. Využívání magnézia je zde také zakázáno, z důvodu podporování zvětrávacích procesů, chemického olivňoání okolí skal nebo ucpávání porézního materiálu.

Na vrcholcích Adršpašsko - teplických skal hnízdí chránění ptáci a i to je důvod k úplnému nebo časovému omezení pohybu lezců po skalách, aby nebyli tito hnízdící ptáci rušení.

Zdroje

http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=1

https://geopark.broumovsko.cz/detail-127

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adršpašsko-teplické_skály

http://www.skaly-adrspach.cz

https://www.region-adrspach.cz/teplicke-skaly/

https://www.region-adrspach.cz/adrspasske-skaly/

http://broumovsko.ochranaprirody.cz/ochrana-prirody/chranena-uzemi/npr-adrspassko-teplicle-skaly/

https://adrspach.cz/adrspassko-teplicke-skaly/

https://www.priroda.cz/clanky.php?detail=234

https://botany.cz/cs/adrspassko-teplicke-skaly/

https://www.horosvaz.cz/ochrana-prirody/povoleni-lezeni/

https://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-7/

https://www.horosvaz.cz/skaly-oblast-11/

https://www.enviwiki.cz/wiki/Horolezectv%C3%AD_a_ochrana_př%C3%ADrody