Změny

bez shrnutí editace
Řádek 1: Řádek 1:  
==Definice==
 
==Definice==
   −
'''Cost – Benefit Analysis (CBA)''' je metodický postup, který svým průběhem postupně zodpovídá základní otázku: „'''Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere?'''“. Takto vymezené dopady akce jsou následně agregovány, převedeny na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli. V případě srovnávání dvou nebo více investic, pak umožňují vypočtené ukazatele stanovit jejich pořadí, nebo-li určit preferenci jednoho projektu před druhým.
+
'''Cost – Benefit Analysis (CBA)''' je metodický postup, který svým průběhem postupně zodpovídá základní otázku: „'''Co komu realizace investičního projektu přináší a co komu bere?'''“. Takto vymezené dopady akce jsou následně agregovány, převedeny na hotovostní toky a zahrnuty do výpočtu rozhodujících ukazatelů, na základě nichž lze rozhodnout, zda je projekt ve svém důsledku pro společnost přínosem či nikoli. V případě srovnávání dvou nebo více investic, pak umožňují vypočtené ukazatele stanovit jejich pořadí, nebo-li určit preferenci jednoho projektu před druhým.<ref name="Sieber">Sieber, Patrik: Analýza nákladů a přínosů metodická příručka, 2004 Ministerstvo pro místní rozvoj
 +
</ref>
    
Cost-Benefit Analysis je anglický výraz, který se do češtiny překládá jako Analýza nákladů a přínosů. Tento překlad může působit zavádějícím dojmem, neboť se v tomto případě nejedná o náklady v účetním slova smyslu, ale spíše o jakési „újmy“, nebo lépe řečeno jakékoli negativní dopady projektu.  
 
Cost-Benefit Analysis je anglický výraz, který se do češtiny překládá jako Analýza nákladů a přínosů. Tento překlad může působit zavádějícím dojmem, neboť se v tomto případě nejedná o náklady v účetním slova smyslu, ale spíše o jakési „újmy“, nebo lépe řečeno jakékoli negativní dopady projektu.  
Řádek 105: Řádek 106:     
9)      History of Benefit-Cost Analysis, Proceedings of the 2006 Cost Benefit Conference
 
9)      History of Benefit-Cost Analysis, Proceedings of the 2006 Cost Benefit Conference
 +
 +
<references/>
49

editací