Změny

m
Řádek 8: Řádek 8:       −
===Sídlo SFŽP===
+
==Sídlo SFŽP==
    
Kaplanova 1931/1<br>
 
Kaplanova 1931/1<br>
Řádek 14: Řádek 14:       −
===Přijmy===
+
==Přijmy==
    
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
 
Příjmy Fondu jsou tvořeny především z plateb za znečišťování nebo poškozování jednotlivých složek životního prostředí (poplatky za vypouštění odpadních vod, odvody za odnětí půdy, poplatky za znečištění ovzduší, poplatky za ukládání odpadů) a s tím spojených splátek poskytnutých půjček a jejich úroků. O použití finančních prostředků z Fondu rozhoduje ze zákona ministr životního prostředí na základě doporučení poradního orgánu - Rady Fondu. Tyto příjmy netvoří součást státního rozpočtu České republiky.
      −
===Výdaje===
+
==Výdaje==
    
Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.
 
Výdaje Fondu tvoří podpora poskytované dle směrnice ministerstva financí.
      −
===Fond zajišťuje zejména:===
+
==Fond zajišťuje zejména:==
 
   
 
   
 
* příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,  
 
* příjem žádostí o podporu na projekty zlepšující životní prostředí a s tím spojenou konzultační a poradenskou činnost,  
Řádek 33: Řádek 33:       −
===Programy SFŽP===
+
==Programy SFŽP==
    
*1. Program Péče o přírodní prostředí
 
*1. Program Péče o přírodní prostředí
Řádek 42: Řádek 42:       −
==1. Program Péče o přírodní protředí==
+
===1. Program Péče o přírodní protředí===
    
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.
 
Cílem operačního programu je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí jako základního principu trvale udržitelného rozvoje. Kvalitní životní prostředí je základem zdraví lidí a přispívá ke zvyšování atraktivity České republiky pro život, práci a investice, a podporuje tak naši celkovou konkurenceschopnost.
Řádek 52: Řádek 52:       −
'''2. Program Švýcarsko-české spolupráce'''
+
===2. Program Švýcarsko-české spolupráce===
    
Program Švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat během následujících pěti let, tj. do roku 2012, finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je Rámcová dohoda .
 
Program Švýcarsko-české spolupráce umožní České republice přijímat během následujících pěti let, tj. do roku 2012, finanční pomoc Švýcarska ve výši 109,78 milionu švýcarských franků, což je přibližně 1,744 miliardy korun. Základním dokumentem pro příjem finančního příspěvku je Rámcová dohoda .
      −
'''3. OP Infrastruktura'''
+
===3. OP Infrastruktura===
    
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. .  
 
OP Infrastruktura je jedním z pěti operačních programů zahrnutých do Rámce podpory společenství ČR a představuje podrobné rozpracování cílů a priorit uvedených v Národním rozvojovém plánu na období 2004 - 2006. .  
Řádek 65: Řádek 65:       −
'''4. Fond soudržnosti'''
+
===4. Fond soudržnosti===
    
Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.
 
Pomoc z Fondu soudržnosti jsou oprávněny čerpat ty členské státy, jejichž hrubý národní produkt (HNP) je nižší než 90 % průměru Společenství a které následují program hospodářské konvergence. V případě, že členský stát nebude plnit tento program, bude poskytnutí finanční pomoci z Fondu soudržnosti zastaveno. Veřejný dluh členského státu nesmí přesáhnout 60 % HDP státu a deficit státního rozpočtu nesmí být vyšší než 3 % HDP.
Řádek 76: Řádek 76:       −
'''5. Národní programy'''
+
===5. Národní programy===
    
Například:
 
Například:
Řádek 88: Řádek 88:  
   
 
   
 
== Zdroje ==
 
== Zdroje ==
*[http://www.sfzp.cz/ Státní fond životního prostředí]
+
*[http://www.sfzp.cz/ Informace převzaty zestránek Státního fondu životního prostředí]
    +
*[http://www.ochranaprirody.cz/ Ochrana přírody]
   −
http://www.ochranaprirody.cz/
+
*[http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky o MŽP ČR na wikipedii]
 
  −
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
            
== Odkazy ==
 
== Odkazy ==
         
=== Externí odkazy ===
 
=== Externí odkazy ===
 +
*[http://www.opzp.cz/ke-stazeni/3662/detail/ramcova-dohoda-mezi-vladou-cr-a-svycarskou-federalni-radou-ve-veci-implementace-programu-svycarsko-ceske-spoluprace-cesky-pracovni-preklad/ Rámcová dohoda mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce; český pracovní překlad ]
   −
Rámcová dohoda mezi vládou ČR a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko – české spolupráce; český pracovní překlad    http://www.opzp.cz/ke-stazeni/3662/detail/ramcova-dohoda-mezi-vladou-cr-a-svycarskou-federalni-radou-ve-veci-implementace-programu-svycarsko-ceske-spoluprace-cesky-pracovni-preklad/
+
*[http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/235/1895/detail/zakon-o-sfzp-cr/ Zákon o SFŽP ČR ]
 
+
Zákon o SFŽP ČR http://www.sfzp.cz/ke-stazeni/235/1895/detail/zakon-o-sfzp-cr/
        Řádek 111: Řádek 109:     
Braniš, M. a kolektiv: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, 46 s.
 
Braniš, M. a kolektiv: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a ekologie. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2004, 46 s.
[[Kategorie:Skupina B]]
+
 
 +
[[Kategorie:Ekonomické nástroje]]