Změny

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Nová stránka: ==Případová studie udržitelného podnikání== Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motiv...

==Případová studie udržitelného podnikání==
Jaké akce nebo opatření směrem k udržitelnému provozu či jeho výstupům konkrétní podnik uplatňuje? Co jej k tomu motivovalo?

==Informace o podniku==
stručně – hlavní podnikatelské aktivity, počet zaměstnanců, země, kam se distribuují výrobky či kde podnik má své pobočky atd.

==Partneři==
Kdo je partnertem podniku?

==Cíle==
hlavní kvalitativní i kvantitativní cíle podniku

==Aktivity zaměřené na udržitelné podnikání==

==Problémy, potíže a zkušenosti==
& jak byly překonávány

==Výsledky==
hlavní výsledky podniku při uplatňování přijaté strategie

==Závěry==

==Komentář==

Máme věřit všemu, co podnik deklaruje na svých webových stránkách? Zkuste například vyhledat googlem “Českomoravský cement + imise”, objevíte informace jako:

“Největším emitentem na území Prahy je Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, provoz Radotín, který emituje zejména prachové částice a oxidy dusíku. Dalším významným emitentem je Teplárna Malešice provozovatele Pražská teplárenská rovněž emitující tuhé znečišťující látky TZL a NOx.”

===Zdroj:===
http://envis.praha-mesto.cz/(wmauj455aohw3x55qsmrc0nf)/files/=55621/stavZPvkrajichCR06_praha.pdf (str. 4)

==Zdroje k případové studii==

*databáze: http://www.csr-online.cz/CompanyDetail.aspx?id=47
*webové stránky firmy:
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=78
**http://www.heidelbergcement.cz/cement/index.php?idp=120
1 153

editací

Navigační menu