Otevřít hlavní menu

Změny

m
bez shrnutí editace
__NOTOC__
== Emise ==
Ač je letecká doprava médii prezentovaná jako jeden z hlavních sektorů přispívajících ke globálnímu oteplování, statistická fakta hovoří jinak. I když je stále nedostatečně vědecky prozkoumán vliv letecké dopravy na tvorbu oblačnosti z kondenzačních stop tzv. contrials, je už poměrně dobře zmapován dopad letectví na klima způsobený leteckými emisemi.
Následující data vycházejí ze zprávy IPCC (Mezinárodní panel pro změnu klimatu) a IATA ( Mezinárodní sdružení leteckých dopravců):
 
*příspěvek letecké dopravy ke změně klimatu je malý
*v současnosti se podílí 2% na světových emisích CO<sub>2</sub> (očekává se růst na 3% do roku 2050)
*celkový dopad na klimatickou změnu (zahrnující radiační působení-radiative forcing a další skleníkové plyny) je 3%; do roku 2050 se očekává růst na 5%
*podíl let.dopravy na celkových emisích CO<sub>2</sub> z dopravního sektoru je 12%, tento podíl ovšem roste
*průměrná spotřeba paliva u nových letounů je 3,5 litru na cestujícího na 100km; díky novým technologiím se spotřeba letounů neustále snižuje
== Společenská odpovědnost leteckých společností ==
Je dobrou praxí, že letecké společnosti podporují různé společenské aktivity jako jsou charitativní, kulturní, vzdělávací nebo sportovní podniky. V současnosti se ovšem subjekty podnikající v letectví věnují největší měrou oblasti životního prostředí. Aerolinky se opírají o environmentální politiku a systém environmentálního managementu. V nich jsou uvedeny postupy a procedury, jak předcházet vzniku znečištění a trvale snižovat znečišťování životního prostředí.
==Témata==
 
*[[Hluk z leteckého provozu]]
 == Zdroje == 
*Corporate Social Responsibility Report 2006 - [http://www.bbaaviation.com/ BBA Aviation]
*[http://www.iata.org/pressroom/facts_figures/fact_sheets/Environment.htm Webové stránky Mezinárodního sdružení leteckých dopravců IATA]
== Odkazy ==
Stránka spravovaná leteckými dopravci vytvořená za účelem poskytování informací týkajících se vztahu letecké dopravy a životního prostředí. Dostupná z WWW: <http://www.enviro.aero/Home.aspx>
=== Související stránky === 
*[[Začlenění letectví do systému pro obchodování s povolenkami na emise]]
*Příklady dobré praxe:
**[[Terminál 5 Heathrow]]
=== Externí odkazy ===
[[Komínový syndrom]]
[[Kategorie:Doprava]]
[[Kategorie:Udržitelná mobilita]]
1 141

editací